biến đổi hình thái nhiễm sắc đẹp thể vào chu kì tế bào

Biến đổi hình thái nhiễm dung nhan thể vào chu kì tế bào

Xem cụ thể


Bạn đang xem: Soạn sinh 9 bài 9 ngắn nhất

Những tình tiết cơ phiên bản của NST trong quá trình nguyên phân

Những tình tiết cơ bạn dạng của NST trong quá trình nguyên phân

Xem cụ thể


Ý nghĩa của nguvên phân

Ý nghĩa của nguvên phân. Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào.

Xem chi tiết


thắc mắc lý thuyết 1 trang 27 SGK Sinh học tập 9

Giải bài bác tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học tập 9

Xem giải mã


thắc mắc lý thuyết 2 trang 28 SGK Sinh học 9

Giải bài bác tập câu hỏi đàm luận trang 28 SGK Sinh học tập 9

Xem lời giải


thắc mắc 1 trang 30 SGK Sinh học tập 9

Giải bài 1 trang 30 SGK Sinh học tập 9. Những đổi khác hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và chạng xoắn điển hình nổi bật ở những kì như thế nào ?

Xem giải thuật


câu hỏi 3 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 30 SGK Sinh học 9. Nêu những tình tiết cơ phiên bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Xem giải mã


Xem thêm: Cách Quay Màn Hình Điện Thoại Đơn Giản Nhất, Quay Video Màn Hình Điện Thoại 4+

thắc mắc 4 trang 30 SGK Sinh học tập 9

Giải bài bác 4 trang 30 SGK Sinh học 9. Ý nghĩa cơ phiên bản của quy trình nguyên phân là gì ?

Xem lời giải


thắc mắc 5 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài xích 5 trang 30 SGK Sinh học 9. Ở con ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào loài ruồi giám vẫn ở kì sau của quy trình nguyên phân. Số NST đó bởi bao nhiêu trong số trường phù hợp sau?

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép giamcanherbalthin.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.