Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi vị trí trống bởi một từ/ nhiều từ thích hợp.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh unit 1 lớp 11

 Practise reciting the poem on the next page & discuss the question: “What bởi vì you think of the friend in the poem?"

(Làm bài toán theo cặp. Thực hành đọc bài xích thơ nghỉ ngơi trang tiếp theo sau và luận bàn câu hỏi: "Bạn nghĩ gì về người bạn trong bài xích thơ”.) 

*

Phương pháp giải:

Dịch bài bác thơ:

Bạn bao gồm một tín đồ bạn

Sáng tác do Carole King

Khi bạn băn khoăn lo lắng và thất vọng

Bạn cần sự quan tâm

Và chẳng gồm gì chính xác cả

Hãy nhắm mắt và nghĩ về tôi

Tôi đang sớm đến mặt bạn

Để làm cho sáng lên màn đêm tối tăm nhất chỗ bạn;

Chỉ đề nghị gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi nơi đâu mà

Tôi đang chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả hầu hết gì bạn phải là hotline tên tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến,

Bạn có một bạn bạn!

Lời giải bỏ ra tiết:

I think the friend in the poem is a true friend. 

(Tôi suy nghĩ người bạn trong bài xích thơ là 1 người bạn thật sự.)


While bài xích đọc

WHILE YOU READ

Read the passage the bởi vì the tasks that follow.

(Hãy phát âm đoạn văn này cùng làm những bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, và there are many people who seem khổng lồ be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first unique is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vày not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it và feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to lớn each other, và they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vày not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Mọi người ai ai cũng có một số người quen thuộc biết, dẫu vậy không ai có không ít bạn cả, chính vì tình bạn thân thiết thiệt sự thì không có nhiều, và có nhiều người dường như không thể giành được tình bạn. Để mang lại tình các bạn được thân thiện và bền vững, cả hai người bạn phải có một trong những phẩm chất rất quánh biệt.

Phẩm chất thứ nhất là tính ko ích kỉ. Một bạn chỉ biết suy nghĩ lợi ích và cảm giác của riêng mình không thể là 1 trong người bạn thật sự được. Tình chúng ta là quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa vào cơ sở cho và nhận, và không có tình bạn nào có thể trường tồn, nếu như như chỉ tất cả một mặt cho với một mặt nhận.

Tính kiên trì là phẩm chất thứ hai của tình bạn. Một trong những người hình như không có tính kiên định. Họ hăng hái theo xua đuổi một sở thích, dẫu vậy chẳng bao lâu sau họ cảm xúc chán nó và bắt đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi một mục tiêu mới làm sao đó. Những người dân không lập trường cùng không bền chí như vậy thì ko thể đạt được tình bạn bền vững lâu dài được.

Lòng trung thành là phẩm chất quan trọng thứ ba. Nhì người bạn phải trung thành với nhau, và họ phải biết nhau quá tường tận cho nỗi không tồn tại điều gì nghi vấn giữa họ. Chúng ta đừng nghĩ những về hầu như người chuẩn bị sẵn sàng tin vào những tin đồn đại, mọi chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu bạn bè. Số đông ai dễ dãi bị tác động bởi phần nhiều lời xì xào bắt buộc nào là những người bạn tốt.

Sự tin tưởng chắc hẳn rằng là phẩm chất thứ tư. Anh em phải bao gồm sự tin yêu lẫn nhau để mỗi người hoàn toàn có thể cảm thấy an ninh khi kể lẫn nhau về những bí mật riêng tư của mình, tuy vậy lại có những người nhiều chuyện bắt buộc giữ bí mật chuyện của chính mình hoặc của bạn khác. Những người dân như vậy sẽ không bao giờ kết bạn dài lâu.

Cuối cùng, giữa đồng đội phải gồm sự thông cảm hoàn toàn, cảm thông bởi vì mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu ước và ước mơ của nhau. Và ở đâu không có sự cảm thông nhau, thì nghỉ ngơi đó không có tình bạn.


While Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi địa điểm trống bởi một từ/ nhiều từ mê thích hợp.)

acquaintance mutual give-and-take loyal to lớn incapable of unselfish

friend suspicious 

Phương pháp giải:

1. Mutual (adj): chung, lẫn nhau 

2. Incapable of: không tồn tại khả năng 

3. Unselfish (adj): không ích kỉ

4. Acquaintance (n): quen thuộc biết

5. Friend (n): chúng ta bè

6. Give-and-take: mang đến và nhận

7. Loyal to lớn (adj): trung thành 

8. Suspicious (adj): nghi ngờ

Lời giải chi tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

(Một tình bạn tốt nên được dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau.)

2.The children seem lớn be incapable of working quietly by themselves.

Xem thêm: Cắt Tóc Kiểu Layer Nam

(Trẻ con có vẻ như như từ chúng không tất cả khả năng làm vấn đề một bí quyết yên tĩnh.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

(Anh ấy là 1 người không ích kỷ. Anh ấy luôn trợ giúp mọi người mà không nghĩ là đến ích lợi cá nhân.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, và a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

(Người quen là người dễ dàng và đơn giản mà các bạn biết, và một người bạn là người có mối quan tiền hệ sâu sắc hơn.)

5. You can"t always insist on your own way - there has to be some give-and-take.

(Bạn chẳng thể lúc nào cũng khăng khăng tự động - nên có sự nhịn nhường nhịn.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

(Mặc dù cho có nhiều biến đổi trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc làm việc củ mình.)

7. He started lớn get suspicious when she told him that she had been to Britain for many times.

(Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ấy nói với anh rằng cô đang đi tới Anh các lần.)


While Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt phù hợp nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

(Một người luôn xuất hiện khi chúng ta cần new là người bạn thật sự)

B. Conditions of true friendship

(Những điều kiện của tình bạn chân chính)

C. Features of a good friend

(Những điểm lưu ý của một người các bạn tốt)

D. Friends & acquaintances

(Bạn bè và fan quen)

Lời giải chi tiết:

B. Conditions of true friendship

 


1. What is the first chất lượng for true friendship and what does it tell you?

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn chân thực là gì với nó có thể cho mình biết điều gì?)

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship?

(Tại sao những người hay biến hóa và không kiên định không thể tất cả tình các bạn thật sự?)

3. What is the third unique for true friendship and what does it tell you?

(Phẩm chất thứ bố của tình bạn sống động là ai với nó tất cả thể cho chính mình biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends?

(Tại sao phải bao gồm sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai tín đồ bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

(Tại sao những người dân nhiều chuyện cần yếu kết các bạn được bền lâu?)

6. What is the last unique for true friendship and what does it tell you?

(Phẩm chất cuối cùng của tình bạn sống động là gì và nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì?)


Lời giải bỏ ra tiết:

1. The first unique for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. 

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn chân thật là tính không ích kỉ. Nó mang đến ta hiểu được một tín đồ chỉ biết quan tâm đến lợi ích và cảm xúc của riêng mình không thể là 1 trong những người bạn thực sự được.)

2. Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

(Những bạn hay đổi khác và không kiên định không thể có tình bạn thật sự bởi vì họ hăng hái theo xua một sở thích, nhưng lại chẳng bao thọ họ cảm thấy chán nó và bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi một số kim chỉ nam mới nào đó.)

3. The third unique for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to lớn each other, và they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ ba của tình bạn chân thật là lòng trung thành. Nó đến ta hiểu được hai người chúng ta phải trung thành với chủ với nhau, và họ phải ghi nhận nhau vượt tường tận cho nỗi không tồn tại điều gì nghi ngại giữa họ.)

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants lớn feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải tất cả sự tin tưởng lẫn nhau thân hai người bạn vì người ta có nhu cầu cảm thấy bình yên khi kể cho người kia nghe những kín thầm bí mật của mình.)


5. Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những bạn nhiều chuyện chẳng thể kết bạn được bền vững vì họ cần thiết giữ kín chuyện của bản thân hoặc của người khác.)

6. The last unique for true friendship is sympathy. It tells us (me) that khổng lồ be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất sau cuối của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó mang đến ta biết rằng để đổi thay một người chúng ta thật sự, các bạn phải cảm thông với bạn của mình, ở đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa chúng ta bè, thì ở đó sẽ không có tình các bạn chân thật.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: "Why vị we need khổng lồ have friends?" Then report ... .

(Làm vấn đề theo cặp. Bàn luận câu hỏi: "Tại sao chúng ta cần có các bạn bè?" sau đó tường thuật công dụng phần bàn thảo của chúng ta với lớp.)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need to have friends. Why vày you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can chia sẻ with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us và will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can"t live separately from others, life is a community. Therefore, we need khổng lồ have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

(Trong cuộc sống hiện nay, bé người cần có bạn. Trên sao chúng ta cần có bạn? Đầu tiên, ko thể phủ nhận rằng đồng đội chia sẻ với bọn họ không chỉ là thú vui mà còn nỗi buồn. Họ cảm thông với bọn họ và đang luôn lân cận chúng ta khi bọn họ cần. Lắp thêm hai, bằng hữu có những điểm chung mà luôn làm cho bọn họ vui vẻ. Họ có thể cho chúng ta lời khuyên răn khi họ gặp rặc rối. Con bạn không thể sống bóc tách rời nhau, cuộc sống thường ngày là một cộng đồng. Vày đó, bọn họ cần phải có rất nhiều bạn hơn. Tuy nhiên, bọn họ cũng nên học tự họ các gì mà mình ko biết.)

Gợi ý 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Lượt thích you know, we need to have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you and I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired & disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to a standstill & we don"t know how to solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral support to us. By their side, we feel safe & comfortable which we can"t get from others. Friends are a gift khổng lồ humans. They can bring joyfulness lớn our life when we are dying from boredom & sadness. Vì chưng we have so much reason lớn have friends in this life? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need khổng lồ respect them.

(Bạn đã có lần hỏi bản thân rằng nếu bạn chỉ còn một bản thân trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì vẫn xảy ra? gồm lẽ bạn sẽ cảm thấy toàn bộ những điều tệ hại trong cuộc sống thường ngày này. Họ cần bằng hữu trong cuộc sống đời thường này bởi vì rất các lý do. Không một ai trên trái đất này sống một mình cô đơn. Nói cả chúng ta và tôi đông đảo cần đồng đội bên cạnh. Cuộc sống vốn không công bằng và không dễ dàng. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy stress và thất vọng. Đôi lúc bọn họ mất kiểm soát điều hành trong cuộc sống. Họ không biết phải xử lý vấn đề của mình như nắm nào. Đây là cơ hội mà bọn họ cần chúng ta bè. Họ sẽ chỉ dẫn sự ủng hộ sức nóng tình. Cạnh bên họ, bọn họ cảm thấy bình an và dễ chịu và thoải mái mà ko thể cảm giác được từ những người dân khác. Bạn bè là món quà dành riêng cho con người. Bạn đem lại niềm vui đến cuộc sống khi bọn họ buồn và đau khổ. Chúng ta có quá nhiều lý do để để sở hữu những người các bạn trong cuộc sống phải không? đúng vậy, tất nhiên rồi. đồng đội đóng một mục đích trong cuộc sống đời thường mà họ cần kính trọng họ.)