*

System.NullReferenceException: Object reference not mix lớn an instance of an object. at PhucTrungLaw.ViewFullText.BindNodesToTreeView(String sCode) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2180 at PhucTrungLaw.ViewFullText.ViewTabFullText() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2127 at PhucTrungLaw.ViewFullText.LoadInfo() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 550 at PhucTrungLaw.ViewFullText.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 226
*
*
" />
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCđất nước hình chữ S 8964:2011

ASTM D 5369-93

CHẤT THẢI – PHƯƠNG PHÁPhường. THỰC HÀNH CHIẾT MẪU DÙNG CHO CÁC PHÉP. PHÂN TÍCH HÓA HỌC SỬ DỤNG BỘ CHIẾT SOXHLET

Standard practice for extraction of solid waste samples for chemical analysis using Soxhlet extraction

Lời nói đầu

TCViệt Nam 8964:2011 được thiết kế bên trên đại lý đồng ý trọn vẹn tương đương cùng với ASTM D 5369-93 đã được ASTM lưu ý cùng phê coi sóc lại năm 2008 Standard practice for extraction of solid waste sample for chemical analysis using Soxhlet extraction với sự có thể chấp nhận được của ASTM nước ngoài, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn chỉnh ASTM D 5369-93 thuộc bản quyền ASTM quốc tế.

Bạn đang xem: Soxhlet là gì

TCtoàn nước 8964:2011 vì chưng Ban chuyên môn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ý kiến đề xuất, Bộ Khoa học tập và Công nghệ công bố.

 

CHẤT THẢI – PHƯƠNG PHÁPhường THỰC HÀNH CHIẾT MẪU DÙNG CHO CÁC PHÉPhường PHÂN TÍCH HÓA HỌC SỬ DỤNG BỘ CHIẾT SOXHLET

Standard practice for extraction of solid waste samples for chemical analysis using Soxhlet extraction

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này thể hiện tiến trình tách những vừa lòng chất cơ học không mờ tương đối và cất cánh tương đối 1 phần tử những chất rắn như đất, cặn lắng, bùn, và các chất thải dạng hạt, thực hiện cỗ phân tách Soxhlet.

1.1.1. Mẫu này phải phù hợp nhằm xáo trộn với tác nhân làm cho khô chủng loại, natri sunfat hoặc magie sunfat, để làm thô toàn bộ các mặt phẳng của mẫu.

1.2. cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn chỉnh này kết phù hợp với ASTM D 5368 nhằm khẳng định tổng các chất hoàn toàn có thể chiết được bằng dung môi (TSEC) của đất, cặn lắng, bùn, hoặc những chất thải dạng hạt với dựa vào vào dung môi sẽ chọn để chiết.

1.3. Phương pháp này bị tinh giảm đối với các dung môi bao gồm điểm sôi tốt hơn điểm sôi của nước trên áp suất khí quyển.

1.4. Phần tách bằng dung môi thu được theo cách thức này hoàn toàn có thể so với được tổng hoặc riêng lẻ các vừa lòng chất cơ học không mờ khá với bay tương đối một phần, mà lại có thể cần áp dụng các các bước làm cho sạch sẽ chủng loại trước lúc triển khai so sánh hòa hợp chất cụ thể.

1.4.1. Phương pháp này hỗ trợ những phần chiết chủng loại cân xứng để so với bởi các kỹ thuật không giống nhau nlỗi dung nhan ký kết khí ion hóa ngọn gàng lửa (GC/FID) hoặc nhan sắc cam kết khí kăn năn phổ (GC/MS).

1.5. Phương thơm pháp này được khuyến nghị chỉ vận dụng cho các mẫu mã chất rắn hoàn toàn có thể lọt qua rây 10 mesh (size lỗ sàng xê dịch 2 mm), hoặc chiều dày nhỏ dại độc nhất hơn 2 mm.

1.6. Tiêu chuẩn chỉnh này không đề cập tới các luật lệ bình an liên quan đến việc vận dụng tiêu chuẩn. Người thực hiện tiêu chuẩn chỉnh này bắt buộc gồm trách rưới nhiệm lập ra các cơ chế phù hợp về bình yên cùng sức khỏe, mặt khác phải khẳng định năng lực áp dụng các giới hạn phương tiện trước khi áp dụng. Xem Điều 9 đối với những phòng dự phòng cụ thể.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dẫn chứng sau là cần thiết mang lại Việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu chứng dẫn ghi năm chào làng thì áp dụng bản được nêu. Đối với những tư liệu chứng dẫn không ghi năm ra mắt thì áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả những sửa đổi).

ASTM D 75, Practice for sampling aggregates (Thực hành so với những tập thích hợp rước mẫu)

ASTM D 420, Guide to site characterization for engineering thiết kế và construction purposes (Hướng dẫn Điểm sáng địa điểm cho xây đắp kỹ thuật cùng những mục tiêu xây dựng)

ASTM D 2234/D 2234M, Practice for collection of a gross sample of coal (Thực hành cho Việc thu thập mẫu gộp của than)

ASTM D 2910, Method for removal of organic matter from water by activated carbon absorption (Pmùi hương pháp sa thải hóa học hữu cơ từ nước bởi dung nạp cacbon hoạt tính)

ASTM D 3086, Test method for organochlorine pesticides in water (Phương thơm pháp demo đối với dung dịch trừ sâu clo cơ học trong nước)

ASTM D 3694, Practice for preparation of sample containers and for preservation of organic constituents (Thực hành sẵn sàng các thứ chứa mẫu mã với bảo quản những yếu tắc hữu cơ)

ASTM D 3975, Practice for development and use (preparation) of samples for collaborative testing of methods for analysis of sediments (Thực hành xuất bản với áp dụng (chuẩn bị) những mẫu mã để thể nghiệm hợp tác và ký kết những cách thức phân tích cặn lắng)

ASTM D 3976, Practice for preparation of sediment samples for chemical analysis (Thực hành chuẩn bị các mẫu mã cặn lắng sử dụng cho các phép đối chiếu hóa học)

ASTM D 4281, Test method for oil và grease (flurocarbon extractable substances) by gravimetric determination (Phương thơm pháp test bỏ dầu cùng mỡ chảy xệ (các hóa học tách flurocacbon) bằng cách xác định trọng lượng)

ASTM D 5368, Test method for gravimetric determination of total solvent extractable content (TSEC) of solid waste samples (Pmùi hương pháp demo khẳng định trọng lượng tổng hàm vị có thể chiết được bởi dung môi phân tách (TSEC) của các mẫu hóa học thải rắn)

ASTM E 122, Practice for calculating sample kích cỡ to estimate, with specified precision, the average for a characteristic of a lot or process (Thực hành tính size chủng loại để dự trù, cùng với độ đúng chuẩn dụng cụ, cực hiếm mức độ vừa phải đối với một công dụng của một lô hoặc quá trình)

EPA SW 846, Method 3540 Soxhlet extraction, Test methods for evaluating solid waste, Physical/Chemical Methods SW 846, Third edition (Pmùi hương pháp 3540 Sở phân tách Soxhlet, Phương pháp thử nhằm Review chất thải rắn)

3. Thuật ngữ, định nghĩa

3.1. GC

Sắc cam kết khí

3.2. GC/MS

Sắc ký kết khí khối hận phổ

3.3. TSEC

Tổng hàm lượng có thể chiết được bởi dung môi. Tổng các chất theo cân nặng (w/w) của các vật tư hữu cơ tách được từ đất hoặc hóa học thải rắn bởi dung môi đang chọn.

4. Tóm tắt cách thức

4.1. Mẫu được trộn với natri sunfat hoặc magie sunfat, rồi đặt trong ống bao chủng loại, và được chiết bằng phương pháp áp dụng dung môi phù hợp vào cỗ phân tách Soxhlet trong khoảng thời gian tự 15 h mang đến đôi mươi h. Để hiểu biết thêm lên tiếng, coi ASTM D 4281. Thời gian quan trọng rất có thể dài ra hơn nữa hoặc ngắn thêm một đoạn khoảng tầm thời hạn phương tiện, cùng với ĐK là thời gian chiết vẫn lựa chọn được chứng minh là thích hợp so với những thích hợp chất cùng nền chủng loại quyên tâm.

4.2. Phần chiết bằng dung môi rất có thể được tiếp tục cách xử lý bằng cách áp dụng những nghệ thuật có tác dụng sạch mẫu với có thể được so với vận dụng những cách thức giải pháp cho những hòa hợp chất hữu cơ rõ ràng không phai hơi hoặc cất cánh tương đối một phần. Phương thơm pháp này không bao gồm những cách thức làm sạch mát phần chiết mẫu.

5. Ý nghĩa với ứng dụng

5.1. Pmùi hương pháp này giới thiệu một quy trình chung nhằm tách bởi dung môi những hóa học cơ học từ bỏ khu đất, cặn lắng, bùn, với hóa học thải rắn phân tử mịn. Pmùi hương pháp này hoàn toàn có thể áp dụng như bước thứ nhất trong quy trình chiết bởi dung môi các yếu tắc cơ học từ bỏ các vật tư thải nhằm mục tiêu mục tiêu định lượng các nguyên tố cơ học được phân tách. Lúc áp dụng dung môi tách phù hợp, thì hoàn toàn có thể áp dụng các bước này để xác minh tổng hàm vị có thể chiết bằng dung môi (TSEC) của mẫu mã. Việc tách các vừa lòng chất cơ học không mờ hơi hoặc bay hơi một phần từ bỏ hóa học thải rắn nêu bên trên cần thực hiện các dung môi nêu trong Bảng 1 hoặc EPA SW 846 Phương thơm pháp 3540.

5.2. Giới hạn phân phát hiện nay, dải nồng độ con đường tính, cùng độ tinh tế của cách thức phân tích hợp chất hữu cơ ví dụ phụ thuộc vào cách thức hình thức với cũng phụ thuộc vào cách thức làm cho không bẩn mẫu mã và mật độ dung môi đang thực hiện. Các giới hạn phạt hiện tại điển hình nổi bật rất có thể đã đạt được đối với GC hoặc GC/MS nằm trong phạm vi phần triệu với bên dưới phần triệu.

5.2.1. Giới hạn phân phát hiện của cách thức có thể được điều chỉnh bởi câu hỏi biến hóa thể tích phần chiết được thực hiện cùng bổ sung cập nhật Việc làm không bẩn mẫu mã trước khi phân tích.

5.3. Bộ phân tách Soxhlet bao gồm ưu điểm khi so với chất thải rắn cùng đất/hóa học thải hỗn hợp dạng nhũ tương cùng với những nghệ thuật tách trộn dung môi ngặt nghèo hơn.

Bảng 1 – Các vận dụng được lựa chọn của bộ phân tách Soxhlet dùng để tách những hóa học hữu cơ trường đoản cú các nền chủng loại chất rắn

Nền mẫu

Dung môi

Các yếu tố hoặc những phù hợp chất

Thời gian chiết, h (chu kỳ)

Tsay đắm khảo

(1) Cặn lắng

1,1,1 – trichloro-1,2,2-trifluoroechảy (Freon)

Dầu cùng dầu thoa trơn

4 (80)

(1)A Plumb (1983)

(2) Bùn và các vật liệu tương tự

1,1,1 – trichloro-1,2,2- trifluoroethane (Freon)

Dầu với dầu bôi trơn

4 (80)

(2) Standard Methods

(3) Bùn từ nước cống/nước thải

Hexan tiếp nối metanol

Tổng C hữu cơ trong dầu, dầu chất trơn tru, mỡ

24

(3) Strachan (1983)

(4) Chất rắn lơ lửng của nước thải thành phố với than hoạt tính

Hexan/diclorometan

Chất khiến ô nhiễm và độc hại ưu tiên dễ cất cánh tương đối một phần

24 (480)

(4) Harrold (1982)

(5) Đất với lớp bụi trong nhà

Axeton/hexan (1:1)

Thuốc trừ sâu clo hữu cơ

5 (60)

(5) EPA (1980)

(6) Cặn lắng

Diclorometan

Phenol

8

(6) Goldberg (1980)

(7) Đất

a) axeton/n –hexan (1:1)

b) axetonitril

c) 2 – propanol/n – hexan (1:1)

Aldrin, dieldrin

Aldrin, dieldrin

Aldrin, dieldrin

12 (554)

14 (47)

18 (108)

(7) Chicha (1968)

(8) Đất

Clorofom/metanol (1:1) (những dung môi không giống cũng được nghiên cứu)

Dieldrin

8 (160)

(8) Saha (1969)

(9) Các phân tử bụi vào không khí

Metanol (cyclohexan cũng rất được nghiên cứu)

Tổng các chất hữu cơ

2

(9) Hill (1977)

(10) Các hạt những vết bụi vào ko khí

Benzen

PAHs được chọn

4-6

(10) Pierce (1975)

(11) Các phân tử vết mờ do bụi vào ko khí

đa phần dung môi được nghiên cứu

PAHs được chọn

6

(11) Stanley (1967)

(12) Các hạt soi khí lò than

Benzen

PAHs được chọn

2 (18 – 20)

(12) Broddin (1977)

(13) Các phân tử soi khí nhân tạo

Metanol/benzen

Metanol/benzen

Metanol/benzen

PAHs được chọn

Phtalat được chọn

Hợp chất to được chọn

8 (80)

16 (160)

2 (20)

(13) Cautreels (1976)

Metanol

Chất thơm nitrogene được chọn

4 (40)

 

Benzen

Chất thơm nitroren được chọn

2 (20)

 

(14) Cacbon hoạt tính

Clorofom

Clorofom/etanol

Phenol

Tổng các hóa học hữu cơ

44 (440)

(14) Pahl (1973)

(15) Buelow (1973)

(15) Sở lọc tua tbỏ tinh

26 dung môi cùng 24 các thành phần hỗn hợp đôi

Tổng cacbon hữu cơ

6

(16) Grosjean (1975)

(16) Cặn lắng bề mặt

Metanol sau đó

Dicloromerã

Tổng hydrocacbon dầu

48 (160)

 

(17) Sporstol (1985)

(17) Cặn lắng đáy

Hexan/axeton/isooctan

Benzen clo hóa

18

(18) Onuska (1985)

(18) Các hạt bao gồm ý nghĩa sâu sắc về phương diện môi trường

Benzen

Dioxin clo hóa

16

(19) Lamparski (1980)

(19) Đất

Hexan/axeton/metanol

DDT

12

(20) Nash (1972)

A Các số in đậm vào ngoặc đối kháng ttê mê chiếu theo hạng mục Tài liệu tham khảo

 

6. Cản trở

6.1. Các dung môi, thuốc thử, nguyên tắc chất liệu thủy tinh, với Hartware xử lý mẫu không giống hoàn toàn có thể có mặt các trang bị rời rộc hoặc những con đường nền cao lên, khiến hiểu sai các phân tích tiếp theo. Tất cả các vật tư này đề nghị được chứng minh là ko gây cản trở bên dưới các ĐK của phép đối chiếu tiếp sau. Yêu cầu tiến hành bài toán chắt lọc những dung dịch thử ví dụ hoặc lọc các dung môi bằng cách bác đựng tất cả vào hệ thống chất thủy tinh, hoặc cả nhị, lúc so sánh thích hợp chất hữu cơ sau khoản thời gian phân tách suất.

6.1.1. Dụng cố gắng thủy tinh rất cần được có tác dụng sạch sẽ bằng cách rửa bởi hóa học tẩy rửa hoặc dung dịch làm cho không bẩn không đựng crôm, trước tiên súc rửa bởi nước vòi, kế tiếp bởi nước tất cả cấp độ thuốc test, tiếp sau bằng axeton chưng cất lại, và sau cuối bởi dung môi unique thuốc trừ sâu (có nghĩa là dung môi áp dụng để chiết). Nếu nhiều loại và kích cỡ của phương tiện chất liệu thủy tinh có thể chấp nhận được, thì rất có thể làm sạch bằng cách sấy trong lò nung tại 400 oC trong khoảng từ 15 min mang đến 30 min. Hoặc phương pháp khác, hoàn toàn có thể sấy công cụ thủy tinh trong trong lò tại 103oC vào tối thiểu 1 h, sau khi súc cọ bởi dung môi cùng dỡ ra. Dụng nỗ lực chất thủy tinh để đo thể tích không được sấy vào lò nung.

6.1.2. Chất dẻo, trừ PTFE-florua cacbon, hoàn toàn có thể là mối cung cấp gây khó dễ nghiêm trọng, đặc biệt khi các thành phần hữu cơ rõ ràng là các yếu tắc so với vẫn quyên tâm. Phải rời thực hiện chúng. Các chủng loại được gom trong các bình thủy tinh bao gồm nút ít lót PTFE-florua cacbon. Hoặc phương pháp khác, nút có thể được lót bằng lá nhôm đang có tác dụng sạch mát Khi độ pH của mẫu sát trung tính với các chất muối của mẫu mã rẻ. Để sút tđọc buổi tối nhiều khả năng lan truyền bẩn của những đồ cất mẫu sau khoản thời gian làm cho sạch, các đồ đựng này bắt buộc được làm sạch sẽ ngay lập tức trước lúc áp dụng và được đậy/bao bọc kín lại. Nên tcầm cố giải pháp chất liệu thủy tinh bởi dung môi tách ngay lập tức trước khi sử dụng.

6.2. Mẫu trắng tách Soxhlet và đối chiếu rất cần được triển khai nhằm xác minh dung môi, chất/tác nhân có tác dụng khô, và nền của vật dụng. Nếu bắt buộc, ống quấn chất liệu thủy tinh (hoặc giấy) với bông chất liệu thủy tinh đề xuất được dìm tách bằng dung môi trước lúc áp dụng để sút thiểu tối nhiều sự lây truyền dơ. Các mẫu white sử dụng vào phương pháp đề nghị tất cả nồng độ ít hơn 20% so với nồng độ buổi tối tđọc đề nghị report. (Các) chủng loại white thực hiện trong phương pháp nên được báo cáo với những dữ liệu của cách thức.

6.3. Nền TSEC tương đối cao (> 20% TSEC về tối tgọi quan liêu tâm) hoàn toàn có thể là hiệu quả từ những việc kết hợp natri sunphat hoặc các chất làm cho khô không giống trong dung môi tách. Điều này đang ngăn cản những vận dụng của phương pháp này so với Việc khẳng định TSEC.

6.4. Tạp chất trong dung môi chiết hoặc nền TSEC có thể là mối cung cấp ngăn trở. Các mẫu dung môi White rất cần được được đối chiếu cùng với từng bình dung môi bắt đầu. Bất cứ đọng Khi vào nền TSEC cao, hoặc các đúng theo chất làm khó là bắt đầu từ dung môi đó, thì bắt buộc rước mối cung cấp dung môi bắt đầu. Hoặc bí quyết không giống, tạp hóa học luôn luôn luôn rất có thể được thải trừ bằng cách bác bỏ đựng trong biện pháp thủy tinh.

6.5. Nếu thấy gồm sự ngăn cản của đúng theo chất hữu cơ trong natri sunphat khan hoặc magie sunphat khan, thì những chất có tác dụng thô này rất có thể được súc cọ bằng dung môi tách tinc khiết, hoặc giải pháp không giống, được chiết bằng bộ phân tách Soxhlet, tiếp theo sấy bằng lò.

6.6. Các nhân tố vô cơ chiết được trường đoản cú hóa học thải bởi dung môi tách này đã làm khó ví dụ khi xác minh TSEC. Mức độ ngăn cản này đề nghị được các bên so sánh xác minh vào từng trường hòa hợp cơ bạn dạng.

6.7. lúc so sánh thích hợp hóa học cơ học cụ thể đang quyên tâm, các sự cản ngăn nền rất có thể có mặt bởi vì các thích hợp chất cùng bị tách từ bỏ mẫu mã (tuy nhiên không quan lại tâm). Mức độ cản ngăn nền những điều đó đã thay đổi đáng kể tùy ở trong vào mẫu với phương thức quy định được thực hiện. Các sự ngăn cản nền rất có thể giảm đi bằng cách chọn lọc đúng dung môi chiết, hoặc biện pháp khác, bằng phương pháp áp dụng chuyên môn làm sạch phần chiết sau phân tách bằng Soxhlet.

7. Lựa lựa chọn dung môi chiết

7.1. Việc sàng lọc dung môi chiết phụ thuộc vào các nguyên tố, bao gồm các yếu tố sau (xem Bảng 1 về các vận dụng được lựa chọn):

7.1.1. Điểm sôi của dung môi;

7.1.2. Điểm sôi của những hợp chất hoặc các loại những hợp hóa học quyên tâm.

7.1.3. Xu vị trí hướng của dung môi cùng nền chủng loại sản xuất thành các dạng nhũ tương.

7.1.4. Độ bền của dung môi (sẽ là độ phân rất, kĩ năng tổng hợp của các thích hợp chất quan tâm).

7.1.5. An toàn Khi áp dụng dung môi (đó là tính ô nhiễm, năng lực dễ dàng cháy).

7.1.6. Độ tinc khiết của dung môi.

7.1.7. Khả năng cân xứng của dung môi với thứ so sánh.

7.2. Người đối chiếu cần được chứng tỏ sự thu hồi bằng phương pháp sử dụng các bước thêm chuẩn chỉnh vào nền mẫu quyên tâm trước lúc thực hiện quy trình này.

7.3. Vì vấn đề chiết được triển khai làm việc nhiệt độ ngay sát cùng với điểm sôi của dung môi mang đến toàn cục quy trình phân tách, yêu cầu người so với nên đảm bảo rằng các chất rã tạm thời sức nóng và dễ dàng cất cánh khá nhưng có thể được quan tâm là các hóa học định hình cùng hoàn toàn có thể thu hồi bằng cách thức này. Các phần đựng dễ dàng sôi cũng hoàn toàn có thể bị thất bay trong các quá trình bay tương đối dung môi Khi mật độ dung môi Kuderna – Danish được triển khai hoặc Lúc TSEC được xác định trọng lượng sau khoản thời gian cất cánh hơi dung môi.

7.4. Tốc độ và hiệu suất phân tách của quá trình phân tách bằng Soxhlet không những là hàm số về tài năng hòa tan của những thành phần quyên tâm vào dung môi so với nền mẫu mã, mà hơn nữa liên quan mang đến quá trình kết hợp. Điều này phụ thuộc vào vào Việc dung môi thuận lợi thnóng vào nền mẫu mã chất rắn. Các hạt mịn được chiết dễ dãi hơn những phân tử to bởi vì chúng tất cả diện tích S mặt phẳng nhiều hơn. Do kia bản chất hạt của mẫu mã nên được Đánh Giá với lập thành tư liệu.

7.5. Trong nhiều trường hòa hợp công suất chiết của các yếu tố quyên tâm nhìn trong suốt khoảng chừng thời hạn phân tách là thấp hơn 100%, hiệu suất của quá trình phân tách sử dụng dung môi dựa vào nhiều vào câu hỏi kiểm soát các ĐK trong quy trình phân tách Soxhlet. Hiệu suất phân tách vẫn phụ thuộc vào vào tác động phối hợp của dung môi ví dụ được thực hiện, ánh sáng nhưng mà trên kia quy trình phân tách xảy ra, thời gian chu kỳ cho những thiết bị Soxhlet, và tổng thời hạn chiết. Do kia tốc độ cùng thời gian chiết phải được kiểm soát và điều hành ngặt nghèo.

8. Thiết bị, dụng cụ

8.1. Các thiết bị phương pháp tách Soxhlet bao gồm bình phân tách Soxhlet, ống sinc hàn Allihn, cùng bình cầu đáy tròn 500 ml.

8.1.1. Ống sinch hàn Allihn, đáy dạng côn chuẩn khớp nối 45/50.

8.1.2. Bình cầu, lòng phẳng, dạng côn chuẩn khớp nối 24/40.

8.1.3. Bình tách Soxhlet, 85 ml, đỉnh dạng côn chuẩn khớp nối 45/50, lòng dạng côn chuẩn chỉnh khớp nối 24/40.

8.2. Ống bọc thủy tinh trong hoặc giấy hoặc bông chất thủy tinh nhằm lưu lại mẫu trong bộ chiết Soxhlet. Dụng cố gắng này là một số loại thải nước tự do thoải mái và rất có thể nên làm cho sạch mát trước khi sử dụng. Để làm cho không bẩn ống quấn thực hiện chiết sơ cỗ bọn chúng với dung môi được áp dụng nhằm tách mẫu mã.

8.3. Các phân tử sôi, hạt chất thủy tinh, hoặc đá sôi PTFE-florua cacbon, khoảng 10/40 mesh. Các hạt sôi với phân tử chất liệu thủy tinh hoàn toàn có thể được thiết kế không bẩn bằng phương pháp đun tại 400 oC trong 30 min. Hoặc biện pháp không giống, phân tách Soxhlet bằng thuộc loại dung môi như thực hiện để tách mẫu mã.

8.4. Nguồn nhiệt độ, có công dụng làm rét bộ Soxhlet để đã đạt được 10 chu kỳ luân hồi dung môi mỗi tiếng. Hầu không còn các phòng bếp đun bình cầu thương mại chào bán sẵn là tương xứng.

8.5. Bình dừng Kuderna-Danish, được gắn cùng với ống cô bay khá có phân tách vun.

8.5.1. Bình thu chất ngưng Kuderna-Danish, 10 ml bao gồm chia gạch. Đậy bằng nắp kính mờ nhằm ngăn uống sự cất cánh tương đối của các chất chiết.

8.5.2. Bình xuất xắc hơi Kuderna-Danish, 500 ml, nối sát cùng với ống dừng bao gồm ống xoắn.

8.5.3. Cột Snyder Kuderna-Danish, 40 ml, nối sát với ống ngưng bao gồm ống xoắn.

8.5.4. Bình cất cánh hơi Kuderna-Danish, các loại ba-nhẵn to.

8.5.5. Bình cất cánh tương đối Kuderna-Danish, loại hai-láng to.

8.6. Bể nước sử dụng cho Kuderna-Danish, được gia nhiệt độ bằng một dây mai so đồng trung tâm cách năng lượng điện, có khả năng kiểm soát điều hành ánh sáng (± 2 oC). Bể bắt buộc được thực hiện ở bên trong gầm tủ hút ít.

8.7. Cột nhan sắc cam kết, làm cho bởi borosilicat, đường kính trong bằng đôi mươi mm, chiều lâu năm giao động bởi 400 mm, tất cả tấm thủy tinh trong thô dưới đáy với trộn cứng phù hợp.

8.8. Tnóng trải không thấm nước có tác dụng bằng vật tư mềm tủ PTFE-florua cacbon, khoảng 2 ft2, dùng để trộn mẫu mã, phân tách tứ với sẵn sàng chủng loại.

8.9. Các pháp luật bằng thép ko gỉ bao phủ PTFE-florua cacbon, hoặc bởi vật liệu phù hợp không giống nhằm cách xử trí cùng trộn mẫu mã (đó là xẻng, bay trộn, thìa v.v…).

8.10. Rây bằng đồng nguyên khối thau hoặc thxay không gỉ, 10 mesh.

9. Thuốc demo và đồ dùng liệu

9.1. Độ tinch khiết của thuốc demo - Trong toàn bộ các phép demo, sử dụng hóa chất cung cấp thuốc demo. Nếu không tồn tại lý lẽ riêng rẽ, thì thực hiện những chất hóa học gồm độ tinc khiết tương tự tuy thế ko được gia công giảm độ đúng chuẩn của phxay demo.

9.2. Chọn dung môi phân tách đề xuất tương hợp cùng với nền và những phù hợp hóa học sẽ xét. Sự chọn lọc nhờ vào vào các tính chất hóa học của những yếu tắc hữu cơ vẫn xét với nền đang rất được chiết. Tlỗi mục tìm hiểu thêm so với dung môi áp dụng cho những tách Soxhlet được nêu trên Bảng 1.

9.3. lúc triển khai so sánh những hòa hợp chất cơ học ví dụ, khuyến cáo áp dụng những dung môi bài thuốc trừ sâu (chưng cất vào điều khoản tbỏ tinh). Nói phổ biến, dung môi trắng đến TSEC hoặc đến thích hợp hóa học cụ thể sẽ xét cần nhỏ tuổi hơn 20% so với độ đậm đặc report rẻ tuyệt nhất hưởng thụ so với phnghiền so sánh.

9.4. Natri sunfat (Na2SO4) hoặc magie sunfat (MgSO4), cấp thuốc thử, dạng phân tử, khan, được chuẩn bị bằng cách nung tại ánh nắng mặt trời 400 oC buổi tối tgọi trong khoảng 4 h, vào kgiỏi nông nhằm loại bỏ các hóa học hữu cơ gây khó dễ.

10. Các biện pháp phòng ngừa

10.1. Một số dung môi (ví dụ benzen, clorofom, với cacbon tetraclorua) được xem là tác nhân tạo ung thỏng cho những người với những hóa học này bắt buộc được bảo vệ theo cách tương xứng.

10.2. Các peroxit khiến nổ gồm Xu thế hiện ra trong những dung môi không giống. Các phương án dễ dãi kiểm tra sự hiện hữu những peroxit là thực hiện cùng với giấy demo Quant E.M.

Xem thêm: Thời Trang Grunge Là Gì - Xu Hướng Thời Trang Grunge

10.3. Bắt buộc thực hiện những tủ hút khói đối với những dung môi ô nhiễm và bay khá.

10.4. Các dung môi dễ dàng cháy buộc phải được bảo quản phương pháp xa mối cung cấp nhiệt độ, tia lửa, hoặc ngọn gàng lửa. Tránh sinh sản những nút tương đối cùng loại trừ tất cả những mối cung cấp bắt lửa, nhất là những bếp điện và sản phẩm điện không tồn tại phần tử chống nổ. Đậy kín các trang bị chứa mẫu mã. Đảm bảo ĐK thông loáng tốt. Bảo quản lượng dung môi béo trong số vật dụng cất bình yên. Chỉ xuất một lượng vùa dùng thực hiện cho ngày cùng bảo vệ trong đồ gia dụng cất có nắp đậy bít bí mật.

10.5. Tránh thay đổi thọ hơi với sương và tránh giảm để da tiếp xúc lâu với nhiều lần cùng với bất kỳ các loại dung môi cơ học làm sao. Tham mê khảo các lý giải bảo vệ và những phương án chống dự phòng cách thức trên Tờ rơi về Số liệu An toàn của Vật liệu.

10.6. Các mẫu bám mùi, bao gồm những vật tư cất cánh tương đối hoặc cho là dễ dàng bay hơi thì bắt buộc được xử trí trong điều kiện tất cả tủ hút khói.

10.7. Các chủng loại đã biết hoặc nghi ngờ có đựng các chất ô nhiễm hoặc nguy hại yêu cầu được xử lý vào ĐK có tủ hút ít sương. Các công bố về bình yên tương quan mang lại bảo vệ những vật tư đang biết là ô nhiễm đề xuất được chú ý trước ngẫu nhiên quy trình xử lý mẫu làm sao.

11. Mẫu cùng sẵn sàng mẫu

11.1. Trong ngôi trường hợp đem mẫu mã thay mặt của chất thải hoặc đất được test của những ngành công nghiệp đặc thù theo những cách thức ASTM (Xem những phương thức ASTM D 75, ASTM D 4trăng tròn, ASTM D 2910, ASTM D 3694, cùng ASTM D 3975, cùng các cách thức demo ASTM D 2234/ASTM D 2234M).

11.2. Lúc không tồn tại sẵn những cách thức riêng rẽ, thực hiện phương pháp luận rước chủng loại so với những vật liệu bao gồm dạng thứ lý tương tự.

11.3. Xác định cỡ mẫu mã buổi tối tgọi để tập vừa lòng và phân păn năn cho chống phân tích theo ASTM E 122.

11.4. Trước lúc triển khai phân tách, bảo vệ các chủng loại trong các đồ gia dụng đựng kín đáo phù hợp đến từng loại chủng loại. Lưu những chủng loại hoạt tính về khía cạnh sinch học tập sống 4 oC và bắt đầu chiết vào 8 h kể từ lúc thừa nhận mẫu mã.

11.5. Mô tả mẫu thử thành tài liệu, bao gồm những tính năng dạng hạt, yêu cầu diễn tả càng kỹ lưỡng xuất sắc hoặc rất có thể xác minh bằng phương pháp quan liền kề.

11.6. Không áp dụng những vật tư hữu cơ như cao su đặc hoặc chất dẻo khác trừ PTTE-floruacacbon sạch mát lúc bảo vệ hoặc xử trí chủng loại.

11.7. Chuẩn bị những chủng loại cặn và khu đất theo hướng dẫn tại tiêu chuẩn ASTM D 3976. Tiêu chuẩn này bao hàm các công đoạn xác định lượng chất độ ẩm của mẫu, chất nhận được report những kết quả sau cùng trên đại lý thô hoặc ẩm, tùy thuộc vào.

11.8. Có thể sàng mẫu mã để đào thải các đồ kỳ lạ trước lúc chuẩn bị hoặc đồng nhất mẫu mã so với những phép so sánh hóa. Các vật kỳ lạ được đào thải theo phương pháp cơ học tập.

11.9. Đối với các chất thải gồm bắt đầu hiện trường hoặc những vật đúc khuôn trong phòng thử nghiệm, cắt phần mẫu đại diện theo chiều dọc củ tất cả khối lượng xê dịch 100 g để phân tách, thêm vào đó các mẫu bổ sung cần thiết để xác minh hàm vị hóa học rắn hoặc những tính chất vật dụng lý khác. Nếu vật liệu chẳng thể xay được thành những hạt mịn, thì không tương xứng cùng với cỗ tách Soxhlet.

11.10. Đối với những hóa học thải dạng hạt tan tự do, sẵn sàng mẫu mã theo cỡ vẻ ngoài bằng cách phân tách tư bên trên tấm trải làm bằng vật liệu PTPE-floruacacbon hoặc bao phủ bằng vật liệu PTPE-floruacacbon, vật tư này đã được chứng minh là ko truyền nhiễm không sạch, sẵn sàng nhỏng sau:

11.10.1. Đổ không còn mẫu vào đồ dùng đựng lên thân tấm trải.

11.10.2. Dàn phẳng chủng loại dìu dịu bởi luật pháp tương xứng cho tới Lúc được trải gần như theo chiều dày mê thích phù hợp với form size phân tử của mẫu mã.

11.10.3. Trộn lại mẫu bằng phương pháp nâng một góc tnóng trải với kéo thanh lịch góc đối lập, bằng phương pháp đó vật tư sẽ tiến hành lăn tròn tròn với không những trượt dọc về vùng phía đằng trước. Tiếp tục làm cho như vậy mang lại từng góc, triển khai thứu tự theo hướng klặng đồng hồ đeo tay. Lặp lại làm việc này mười lần.

11.10.4. Túm tất cả tứ góc của tấm trải lên phía chụm vào vai trung phong, với giữ lại tư góc chụm lại, nâng toàn thể tnóng trải lên rất cao để chế tạo ra thành túi chủng loại.

11.10.5. Lặp lại làm việc 11.10.2.

11.10.6. Dùng luật pháp dàn phẳng góc cho đến khi lượng chủng loại được trải phẳng rất nhiều (ví dụ như thước gồm mnghiền mỏng) rồi nhẹ nhàng chia mẫu thành bốn phần.

10.10.7. Bỏ những phần tư đối lập.

11.10.8. Nếu nên giảm tiếp cỡ mẫu mã, thì tái diễn các thao tác từ bỏ 11.10.3 đến 11.10.7. Cỡ chủng loại buổi tối tgọi tương tự bằng 5 g cân nặng khô, đây là lượng được khuyến nghị cần sử dụng cho từng lần tách Soxhlet. Cỡ mẫu đúng chuẩn dùng làm chiết Soxhlet phải được đánh dấu.

11.11. Rây mẫu: Mẫu phân tích dùng cho bộ chiết Soxhlet được xác định là một số loại vật tư lọt qua rây 10 mesh (kích thước lỗ giao động 2 mm). Có thể sử dụng rây bằng đồng nguyên khối thau hoặc bằng chất liệu thép ko gỉ. Các vật tư nhưng ko sàng được, dẫu vậy có chiều dày nhỏ rộng 2 mm (tức là vật tư sau khoản thời gian làm cho thô theo 12.3 với nghiền theo 12.4) hoặc nếu như vật tư là nhiều loại thđộ ẩm thấu bởi dung môi tách, thì vẫn hoàn toàn có thể được tách bởi Soxhlet. Vật liệu này đề nghị là các loại phù hợp nhằm trộn cùng với tác nhân có tác dụng thô chủng loại, natri sulfat hoặc magie sulfat, để làm thô toàn bộ những bề mặt mẫu.

11.11.1. Nếu mục tiêu của bài toán phân tách là để đo những hòa hợp chất rõ ràng, thì cần thực hiện phép thử tịch thu nhằm chứng minh tính công dụng của câu hỏi cách xử lý cùng quá trình rây chủng loại (hoặc hoàn toàn có thể bỏ qua mất quá trình này).

11.11.2. Nếu được, thì hoàn toàn có thể rây các mẫu mã khô nhưng không đề xuất các bước giải pháp xử lý sơ bộ tiếp theo sau.

11.11.3. Khuấy kỹ những mẫu độ ẩm để đồng bộ phần lỏng càng những càng xuất sắc, như thế đã dễ dãi Việc rây ẩm tiếp theo.

11.11.4. Cho mẫu mã độ ẩm, tốt nhất là dạng vữa, lọt qua rây. Có thể cần sử dụng lòng bình Erlenmeyer bao gồm size phù hợp nhằm xoa nghiền dịu lên mẫu chất thải nhằm lọt qua rây. Dùng tay nhặt bỏ những vật to lớn không lọt qua khiến ảnh hưởng làm việc rây. Các đồ dùng này được xem như là không cân xứng đến bộ tách Soxhlet.

11.11.5. Trộn vật liệu đã sàng bằng phương pháp khuấy phần đông, để yên ổn mang lại lắng tiếp nối gạn cho chỗ nước phía bên trên. cũng có thể sử dụng biện pháp ly trung khu nhằm dễ tạo sự bóc tách thân trộn lỏng với trộn rắn.

12. Cách tiến hành

12.1. Gạn phần lỏng từ mẫu mã sẽ sàng và lắng. Giữ lại phần lỏng trường hợp đòi hỏi phxay so sánh tách bóc riêng rẽ.

12.2. Trộn từ bỏ 10 g cho 15 g mẫu chất rắn sẽ đồng nhất, “nhỏng khi nhận” tự 12.1 cùng với lượng natri sulfat hoặc magie sulfat khan tương đương trong ly chất liệu thủy tinh 150 ml. Cho nhàn tác nhân làm cho thô đôi khi thao tác làm việc khuấy tiếp tục và liên tục khuấy cho tới lúc tạo nên thành bột khô hoặc phân tử khô.

12.3. Để yên các thành phần hỗn hợp này từ bỏ 15 min cho 30 min cho đến lúc rắn hóa. Nếu cần phải có thể cho thêm tác nhân làm cho khô để chủng loại tất cả bộc lộ khô.

12.4. Lấy vật tư đã rắn hóa ra cùng nghiền trong cối chất thủy tinh hoặc sđọng.

12.5. Đặt chủng loại đã nghiền vào ống bao chủng loại tất cả form size phù hợp. Ống này bắt buộc nhô tương đối cao hơn nhánh xi phông của bộ Soxhlet. Cho hỗn hợp mẫu mã đầy đủ sao để cho khối lượng thô được tối thiểu 5 g để phân tách. Nếu vạc hiện tại mẫu tung chảy hoặc nổi, thì bít bởi nút ít bông chất liệu thủy tinh, cơ mà trước này đã được dìm phân tách bởi dung môi. Bông chất thủy tinh này cũng sẽ hỗ trợ câu hỏi phân phối hận dung môi dừng tụ bên trên mẫu mã. Đặt ống bao mẫu vào bộ tách.

12.6. Cho 275 ml dung môi tách vào trong bình nón lòng tròn bao gồm đựng những hạt sôi, hạt thủy tinh trong, hoặc các viên PTFE-florua cacbon, với nối bình với bộ phân tách. Bắt đầu cho làn nước tung qua cỗ ngưng giá buốt.

12.7. Gia sức nóng phần đa dung môi để đạt tới điểm sôi của nó. Hơi dung môi đã dừng và nhỏ tuổi giọt vào ống lót. Tốc độ tách vẫn khác biệt tùy thuộc vào Việc kiểm soát và điều chỉnh lượng sức nóng cấp. khi ống phân tách đầy mang lại đỉnh ống nhánh, xi font thì dung môi vẫn tự động tháo trả lại vào bình hâm nóng. Điều chỉnh nhiệt cho đến lúc đạt một chu kỳ bóc hết ra là sáu phút (có nghĩa là mười chu kỳ mỗi giờ).

12.8. Chiết mẫu mã trong khoảng từ 15 h mang lại 20 h. Thời gian tách hoàn toàn có thể ngắn thêm một đoạn hoặc dài thêm hơn, miễn là thời hạn vẫn lựa chọn để chiết được chứng tỏ là cân xứng (ít nhất là 80% nồng độ thường được chiết trong khoảng thời hạn tự 15 h mang đến đôi mươi h trên nền chủng loại đã quan tiền tâm).

12.9. Tắt mối cung cấp nhiệt và để nguội phần tách. Xúc rửa cỗ ngưng bố lần, các lần cọ bằng 5 ml dung môi tách cùng xả cỗ phân tách Soxhlet vào ống đong thủy tinh trong bao gồm phân chia vun các loại 500 ml. Ghi lại thể tích dung môi đã thu hồi.

12.10. Lọc và có tác dụng khô phần phân tách bằng phương pháp mang lại qua cột có 2 lần bán kính trong bởi trăng tròn mm, trong cột chứa 10 cm natri sulfat vẫn rửa trước bởi dung môi chiết. Gom hóa học rửa giải vào bình đựng thủy tinh trong 500 ml có chia gạch. Rửa cột natri sulfat bằng 25 ml dung môi chiết cùng đến vào bình gồm phân chia vun. Pha loãng phần tách với dung môi đến đúng đắn 300 ml.

12.11. Sử dụng một phần của hỗn hợp tự 12.10, khẳng định TSEC của mẫu mã áp dụng cách thức TSEC A, B hoặc C theo tiêu chuẩn chỉnh ASTM D 5368.

12.12. Nếu lượng dư lại của phần chiết nhỏ tuổi rộng 500 μg/g (tính theo hóa học rắn nơi bắt đầu từ bỏ ban đầu), sử dụng thiết bị Kuderna-Danish nhằm ngưng phần phân tách gồm dung môi trước bất kỳ phnghiền so với như thế nào (xem 12.13).

12.13. Cho phần chiết dung môi vào bình ngưng Kuderna-Danish vẫn lắp với bình hứng phân chia vun 10 ml. Cho một hoặc hai phân tử sôi hoặc viên PTFE-florua cacbon vào trong bình này và đã tích hợp cột Sneyder cha láng. Thnóng ướt trước cột Sneyder bằng phương pháp mang đến khoảng 1 ml dung môi vào phía bên trên đỉnh cột. Đặt trang bị Kuderna-Danish bên trên bể hơi nước hoặc bồn nước nóng phía trong gầm tủ hút ít khói, làm thế nào để cho ống ngưng với tổng thể mặt phẳng bao phủ bình được bên trong hơi hoặc nước nóng. Điều chỉnh địa chỉ thẳng đứng của thứ và ánh nắng mặt trời nước theo đề nghị để hoàn toàn việc dừng trong tầm từ 15 min cho đôi mươi min. Tại tốc độ tương thích của quá trình chưng chứa những viên bi của cột sẽ kêu lạch cạch, mà lại khoang cột sẽ không cho dung môi đang dừng ập lệ. lúc thể tích biểu con kiến của chất lỏng dành được từ là 1 ml đến 3 ml, thì dỡ máy Kuderna-Danish ra và xả mang lại cạn trong khoảng ít nhất 10 min trong quy trình làm cho non.

12.14. Rửa đồ vật Kuderna-Danish bằng 2 ml mang lại 4 ml dung môi. Lấy bình và cột Snyder ra với điều chỉnh thể tích chủng loại đến 10,0 ml bởi dung môi.

12.15. Nếu bắt buộc, đo lượng TSEC của mẫu bằng cách thực hiện phương pháp TSEC A hoặc B theo ASTM D 5368. Tiến hành bởi cách thức luật pháp hoặc giả dụ nên thì liên tiếp có tác dụng sạch mát mẫu mã.

12.16. Nếu cần thiết để đáp ứng nhu cầu các yêu cầu về độ nhạy cảm so với cách thức quy định được dùng thì phần chiết có thể làm cô đặc hơn 10 lần vào bình hứng Kuderna-Danish.

12.16.1. Treo bình hứng gồm chia vun vào ly demo đựng nước ấm, bể gia nhiệt, hoặc khối hận gia sức nóng ở nhiệt độ tự 10 oC cho đôi mươi oC bên dưới điểm sôi của dung môi. Trợ góp sự cất cánh khá dung môi bằng cách mang đến dòng khí nitơ vơi (chất lượng được làm tinh khiết trước hoặc tốt hơn) thổi qua phần tách bằng pipet Pasteur loại sử dụng một lượt (Có nghĩa là nitơ thổi xuống) <7>. Sử dụng ống chất thủy tinh, kim loại hoặc PTTE-fluorocacbon và các pipet chất thủy tinh đối với nitơ, với áp dụng pipet new so với từng mẫu.

12.16.2. lúc phần phân tách bay khá cho còn thấp hơn 0,5 ml, lấy bình dừng tự vật dụng gia nhiệt ra và làm cho nguội mang lại ánh sáng phòng. Rửa bình bằng khoảng chừng 0,5 ml dung môi cùng pha loãng cho gạch nấc 10 ml.

12.17. Nếu cần thiết, thực hiện cách thức A hoặc B tương xứng theo ASTM D 5368 khẳng định TSEC của chất chiết đã dừng.

12.18. Tiến hành những so sánh tiếp theo sau của hóa học dừng hoặc triển khai quá trình làm cho sạch sẽ tiếp nếu bắt buộc.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

<1> Plumb, Jr., R. H., “Procedures for handling và chemical analysis of sediment & water samples”, NT1S AD/A-103 788, May 1981.

<2> “Standard Methods for the examination of water và wastewater”, APHA, AWWA, & WPCF, 15th Edition, 1981.

<3> Strachan, S. D., Nelson, D. W., and Sommers, L. E., “Sewage sludge components extractable with nonaqueous solvents”, Journal of environmental quality, Vol 12, No.1, 1983, pp. 69-74.

<4> Harrold, D. E., và Young, J.C., “Extraction of priority pollutants from solids”, Proceedings of the American society of civil engineers, Vol 108, No.EE6, December 1982, pp. 1211-1227.

<5> Watts, R.R., “Manual of analytical methods for the analysis of pesticide residues in human và environmental samples”, U.S.EPA, Environmental toxicology division, Research triangle park, North Carolina, 1980.

<6> Goldberg, M. C., and Weiner, E. R., “Extraction and concentration of phenolic compounds from water & sediments”, Analytical chimica acta, Vol 115, 1980, pp.373-378.

<7> Chibố, M., & Morley, H.V., “Factors influencing extraction of aldrin and dieldrin residues from different soil types”, Journal of agricultural & food chemistry, Vol 16, 1968, pp. 916-922.

<8> Saha, J.G., Bhavaraju, B., Lee, Y.W., và Randell, R.L., “Factors affecting extraction of dieldrin-14C from soil”, Journal of agricultural và food chemistry, Vol 17, 1969, pp. 877-882.

<9> Hill, H. H., Chan, K. W., & Karasek, F. W., “Extraction of organic compounds from airborne particulate Matter for gas chromatographic analysis”, Journal of chromatography, Vol 131, 1977, pp. 245-252

<10> Pierce, R.C., and Katz, M., “Determination of atmospheric isomeric polycyclic arenes by thin layer chromatography and fluorescence spectrophotometry”, Analytical Chemistry, Vol 47, 1975, pp. 1743-1748.

<11> Stanley, T.W., Meeker, J.E., and Morgan, M.J., “Extraction of organics from airborne particles – Effects of various solvents & conditions on the recovery of benzo (a) pyrene, Benz(c) acridine and 7-h-Benz(de)anthrance-7-one”, Environmental Science & Technology, Vol 1, 1967, pp.927-931.

<12> Broddin, G., Van Vaeck, L., and Van Cauwenberghe, K., “On the kích cỡ distribution of polycyclic aromatic hydrocarbon containing particles from a coke oven emission source”, Atmospheric environmental, Vol 11, 1977, pp. 1061-1064.

<13> Cautreels, W., và Van Cauwenberghe, K., “Extraction of organic compounds from airborne particulate matter”, Water, Air, Soil Pollution, Vol 6, 1976, pp. 103-110.