Cơ bản duy nhất về SQLite sử dụng trong PHP., .NET, JAVA cùng áp dụng qui định SQLiteStudio với tài liệu chủng loại nhằm mục đích thực hành thực tế học SQL


Giới thiệu SQLite

SQLite là 1 trong hệ quản lí trị đại lý tài liệu tình dục, không giống cùng với các hệ quản trị DataBase không giống nó ko nên client–server database engine (một các dịch vụ, ứng dụng thiết lập rất đầy đủ thông qua nó liên kết, hệ trọng với các CSDL), nó được nhúng vào rất nhiều lịch trình khác biệt, từ bỏ destop, Mobile đến trang web. Hầu hết ngôn ngữ xây dựng bao gồm các thỏng viện hỗ trợ liên kết, truy vấn mang đến SQLite như: PHPhường C, Java, C#, JavaScript... Nó được nhúng vào các trình để ý, vào những khối hệ thống nhúng, hệ điều hành quản lý nhỏng Android, IOS ... phần lớn sẽ nhúng mặc định.

Vì SQLite ko đề nghị client–server database engine nên rất có thể hiểu file CSDL gắn vào các thiết bị, áp dụng ngay lập tức không cần phải setup thêm sản phẩm gì.

Bạn đang xem: Sqlite là gì

SQLite tương hợp cùng với chuẩn SQL

Ở trên đây bao gồm một tệp tin CSDL mẫu dạng SQLite, chúng ta cũng có thể mua về phân tích, thực hành: cơ sở dữ liệu SQLite mẫu. Hoặc sử dụng thẳng phương pháp Online: Chạy Squốc lộ

Việc liên kết với thi những lệnh Squốc lộ với SQLite thiệt sự vô cùng đơn giản, ví dụ:

SQLite cùng với PHP

lấy ví dụ như bạn phải thực hành một lệnh Squốc lộ trên CSDL SQLite với file mang tên db.sqlite. Giả sử câu lệnh kia là:

SELECT * FROM Danhmuc Chạy thử Đoạn mã PHP kết nối với thi hành lệnh SQL như sau:

query('SELECT * FROM Danhmuc'); //Đọc công dụng tầm nã vấn while ($row = $results->fetchArray()) var_dump($row); $db->close();?>

SQLite cùng với Java Android

Đoạn mã sau trong một Activity kết nối, tầm nã vấn đến tệp tin cơ sở dữ liệu SQLite

//Kết nốiSQLiteDatabase db = this.openOrCreateDatabase("db.sqlite", 0, null);//Truy vấnCursor c = db.rawQuery("SELECT * FROM Danhmuc", null);//Đọc dữ liệuif(c.moveToFirst())do //assing values String column1 = c.getString(0); String column2 = c.getString(1); //Do something Here with valueswhile(c.moveToNext());c.close();db.close();

SQLite với .NET

Đối với .NET thư viên truy vấn SQLite được cung cấp trên http://sqlite.org/download.html, vào kia tìm đúng phiên bản binary mang lại .NET cần sử dụng, tải về và cài đặt. Sau đó thêm System.Data.SQLite ở thỏng mục thiết đặt C:Program FilesSQLite.NETin vào dự án công trình của người sử dụng để áp dụng.

Xem thêm: Khí Công Sư Để Đầu Tư Trong Tương Lai, Học Viện Blade & Soul

Cách thứ hai tải System.Data.SQLite vào dự án bằng Package Manager Console vào Visual Studio

Msống hành lang cửa số lệnh Package Manager Console, rồi gõ lệnh sau nhằm cài:

PM> Install-Package System.Data.SQLite Nếu setup thành công xuất sắc, knhì báo thực hiện tlỗi viện vào file code:

using System.Data.SQLite; Dưới đây là đoạn mã, kết nối với truy vấn vấn đến SQLite bởi C#

//Kết nốiSQLiteConnection m_dbConnection = new SQLiteConnection("Data Source=db.sqlite;Version=3;");m_dbConnection.Open();//Truy vấnstring sql = "SELECT * FROM Danhmuc";SQLiteComm& commvà = new SQLiteCommand(sql, m_dbConnection);SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();//Đọc dữ liệustring r = "";while (reader.Read()) r += String.Format("0 1 2 ", reader<0>, reader<1>, reader<2>);MessageBox.Show(r);m_dbConnection.Close();

SQLite với C++ vào VS

Một cách để áp dụng SQLite với C++ áp dụng Visual Studio là tích hòa hợp mã mối cung cấp SQLite vào dự án của khách hàng. Để sở hữu mã này hãy vào Home sqlite.org/download.html tìm đến mục Source Code với download về, hoặc links phiên bản ngày nay sqlite-amalgamation-3210000.zip

Sau Khi cài đặt vể bung file, lấy hai file: sqlite3.h với sqlite.c nhằm áp dụng trong dự án

ví dụ như dùng VS tạo ra dự án công trình C++, Win32 Console Application có tên SQLiteConsole

Sau lúc tạo nên dự án công trình, copy tệp tin .h và .c ở trên vào tlỗi mục dự án, rồi nên con chuột vào tên dự án lựa chọn chọn Add > Existing thành tựu nhằm gộp hai file đó vào dự án công trình.

Xem thêm: Diện Tích Thông Thủy Tiếng Anh Là Gì ? Phân Biệt Với Diện Tích Thông Thủy

Tiếp theo yêu cầu chuột vào sqlite.c chọn Properites, mục C/C++ bấm chuột Precomplied Header lựa chọn Not Using Precomplied Header

vì thế chúng ta ban đầu có thể sử dụng được những hàm của tlỗi viện SQLite trong dự án C++/C của bản thân cùng với Visual Studio. Các hàm thỏng viên xem thêm ở đây: SQLite C/C++ Interface

Giờ chúng ta copy thêm file dữ liệu mẫu db.sqlite sinh sống trên để thực hiện test một truy nã vấn vào ví dụ SQLiteConsole

// SQLiteConsole.cpp : Defines the entry point for the console application.#include "stdafx.h"#include #include #include #include #include "sqlite3.h"static int mycallback(void *data, int argc, char **argv, char **azColName) {int i;std::wcout Giải say mê đoạn code với C++ sống trên

Knhị báo thực hiện tlỗi viện SQLite

#include "sqlite3.h" Kết nối mang lại DataBase dùng hàm sqlite3_open, sau khi thực hiện những làm việc cùng với cơ sở dữ liệu đóng lại kết nối với hàm sqlite3_close

Một tầm nã vấn cùng với SQLite triển khai bằng hàm sqlite3_exec tất cả cú pháp như sau:

int sqlite3_exec( sqlite3*, /* Một kết nối cho SQLite */ const char *sql, /* Câu lệnh Squốc lộ */ int (*callback)(void*,int,char**,char**), /* Hàm callbaông chồng */ void *, /* tđam mê số truyền mang đến callback */ char **errmsg /* Thông báo lỗi */); khi call hàm sqlite3_exec cùng với mỗi thao tác làm việc bên trên cơ sở dữ liệu nó đang Hotline hàm callbachồng trong tmê say số, điều đó buộc phải quan niệm hàm callback của doanh nghiệp nhằm nhận dữ liệu ...

Hàm callbaông chồng có mang theo mẫu

typedef int (*sqlite3_callback)( void*, /* dữ liệu nhấn từ tmê man số vật dụng 4 của hàm sqlite3_exec*/ int, /* Số cái của cột */ char**, /* Mảng chuỗi diễn đạt các cột của loại dìm được*/ char** /* Mảng chứa tên cột */); lấy một ví dụ trên hàm callbachồng tao ra mang tên là: mycallback

SQLiteStudio - Giao diện trực quan lại thao tác làm việc với SQLite

Để thực hành thực tế, học tập về SQL nói bình thường chúng ta có thể sử dụng CSDL mẫu bởi SQLite để thực hành, cùng với mục tiêu tác động với DataBase mà lại không cần vận dụng mang lại nhiều loại ngôn từ xây dựng nào. quý khách rất có thể thiết lập cách thức SQLiteStudio, chúng ta có thể mua về đến macOS, Windows tốt Linux.

Sau đó tải luôn tài liệu chủng loại tôi sẵn sàng sẵn, giữ file dữ liệu chủng loại thương hiệu db.sqlite CSDL SQLite mẫu vào thư mục như thế nào mình muốn.

Chạy file: SQLiteStudio, bối cảnh chương trình tất cả dạng

*

Giao diện SQLiteStudio

Quý Khách bước đầu có thể sinh sản mới cơ sở dữ liệu SQLite, thi hành những lệnh SQL trên đồ họa này, ở chỗ này bạn đã có tệp tin dữ liệu mẫu mã db.sqlite nên chỉ có thể bài toán thêm nó vào cùng thực hành

Nhấn CTRL-0 thêm file db.sqlite chủng loại vừa download về để làm Việc Nhấn ALT+E mở cửa sổ soạn thảo lệnh Squốc lộ ví dụ nhập lệnh select * from Danhmuc Nhấn F9 nhằm chạy lệnh SQL nhập lệ, kết quả trả về được thông tin hiện thị trực quan liêu vào cửa sổ lịch trình.

Đây là biện pháp cơ mà các bài xích giải đáp về SQL gợi ý dùng để thực hành bên trên trang web này. Dường như chúng ta cũng có thể cần sử dụng trực tiếp các công tác khác như: MySquốc lộ console

Bạn rất có thể thiết đặt XAMPPhường hoặc wampserver để sở hữu luôn các đại lý tài liệu MariaDB, MySquốc lộ cùng nguyên tắc PHPAdmin để can hệ trực quan tiền với CSDL