*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

36 câu Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài bác 5 tất cả đáp án: Châu Phi và khoanh vùng Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu nỗ lực kỉ XX)


thiết lập xuống 7 3.694 90

giamcanherbalthin.com xin ra mắt đến các quý thầy cô, các em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 11 bài xích 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu cố gắng kỉ XX) lựa chọn lọc, tất cả đáp án. Tài liệu bao gồm 36 thắc mắc trắc nghiệm cực hay bám đít chương trình sgk lịch sử dân tộc 11. Hy vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài 5 có đáp án này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt hiệu quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn lịch sử hào hùng 11.

Bạn đang xem: Sử 11 bài 5 trắc nghiệm

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài xích 5 có đáp án: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu cố gắng kỉ XX):

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 11

Bài giảng lịch sử hào hùng 11 bài xích 5: Châu Phi và khoanh vùng Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu nạm kỉ XX)

BÀI 5: CHÂU PHI

A. CHÂU PHI

Câu 1: Năm 1882 ngơi nghỉ Ai Cập đã ra mắt sự kiện đặc trưng gì?

A. Đức độc chiếm phần Ai Cập, điều hành và kiểm soát kênh đào Xuyê

B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

C. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

D. Tình nhân Đào Nha độc chỉ chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

Đáp án:

Sau cuộc tuyên chiến đối đầu quyết liệt cùng với Pháp, năm 1882, Anh sẽ độc chỉ chiếm Ai Cập, kiểm soát điều hành kênh đào Xuyê

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu2: tổ chức triển khai chính trị “Ai Cập trẻ” đã đặt ra những cải cách mang đặc thù gì?

A. Vô sản

B. Dân tộc

C. Tứ sản

D. Dân chủ

Đáp án:

Năm 1879, một số trí thức và sĩ quan liêu yêu nước đã ra đời tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ”, đưa ra những cách tân mang tính chất tư sản. Các nước đế quốc nên can thiệp dũng mạnh mới ngăn chặn được cuộc chiến đấu này

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu3: tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” được thành lập, đã

A. Lôi kéo đối phó với những thế lực thù địch

B. Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang

C. Tập hợp, tổ chức những bạn trẻ yêu nước

D. Đề ra những cải tân mang đặc điểm tư sản

Đáp án:

Ở Ai Cập, năm 1879 một vài trí thức và sĩ quan liêu yêu nước đã thành lập tổ chức bao gồm trị bí mật “Ai Cập trẻ”, đề ra những cải cách mang đặc điểm tư sản, bởi vì Đại tá Át-mét A-ra-bi lãnh đạo.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu4: Hai nước nhà nào có tương đối nhiều thuộc địa tuyệt nhất ở khoanh vùng châu Phi?

A. Anh, Pháp

B. Anh, Đức

C. Pháp, tình nhân Đào Nha

D. Người tình Đào Nha, Đức

Đáp án:

Hai quốc gia có rất nhiều thuộc địa tuyệt nhất ở khoanh vùng châu Phi là Anh, Pháp. Vào đó

- Anh đứng hàng đầu khi chiếm được Ai Cập, nam giới Phi, Tây Ni-giê-ri-a, Bờ biển khơi Vàng, Gam-bi-a, Kê-ni-a, Uganđa, Xô-ma-li, Đông Xu-đăng và 1 phần Đông Phi

- Pháp đứng hàng đồ vật hai vào việc đánh chiếm thuộc địa ở châu Phi bao gồm một trong những phần Tây Phi, miền Xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xca, 1 phần Xô-ma-li, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Xa-ha-ra

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu5: các nước phương Tây xâm lăng hệ thống ở trong địa sống châu Phi theo thứ tự là

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, tình nhân Đào Nha.

B. Anh, nhân tình Đào Nha, Pháp, Đức, Bỉ

C. Anh, Đức, Pháp, người thương Đào Nha, Bỉ

D. Anh, Bỉ, Pháp, Đức, tình nhân Đào Nha

Đáp án:

Vào trong năm 70, 80 của rứa kỉ XIX, sau khi ngừng kênh đào Xuy-ê, các nước tư phiên bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.

+ Anh chiếm: nam giới Phi, Ai Cập, Đông Xu-đăng, 1 phần Đông Phi, Kênia, Xômali, Gam-bi-a.

+ Pháp chiếm: Tây Phi, miền xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xca, một phần Xô-ma-li, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Xa-ha-ra.

+ Đức: Camôrun, Tôgô, tây-nam Phi, Tadania,

+ Bỉ chiếm. Công gô

+ người yêu Đào Nha: Mô-dăm-bích, Ănggôla và một trong những phần Ghinê

⇒ Đầu nắm kỉ XX việc phân chia thụôc địa giữa những đế quốc làm việc châu Phi căn bạn dạng đã trả thành.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu6: vì sao chính nào có tác dụng bùng nổ trào lưu đấu tranh giành tự do của dân chúng châu Phi vào thời điểm cuối thế kỷ XIX - thời điểm đầu thế kỷ XX?

A. Sự bóc tách lột của ách thống trị tư sản

B. Sự cai trị, bóc lột nghiêm ngặt của chủ nghĩa thực dân

C. Mua sắm nô lệ da đen

D. Sự bất đồng đẳng trong làng hội

Đáp án:

Chế độ cai trị hà khắc và sự tách lột vô cùng dã man của công ty nghĩa thực dân khiến cho mâu thuẫn giữa những dân tộc châu Phi với những nước thực dân phương Tây trở nên tân tiến gay gắt, có tác dụng bùng lên ngọn lửa tranh đấu giành tự do của quần chúng. # châu Phi

Đáp án cần chọn là: B

Câu7: trào lưu đấu tranh ở Châu Phi cuối cầm kỉ XIX – đầu cố kỉ XX sẽ để lại bài học kinh nghiệm gì mang đến các tổ quốc trên nắm giới?

A. Yêu cầu có một đội nhóm chức chỉ huy với mặt đường lối đúng đắn, sáng sủa tạo

B. đề xuất đoàn kết những lực lượng hóa giải dân tộc

C. Nên có một tổ chức lãnh đạo với con đường lối đúng đắn, sáng tạo, yêu cầu đoàn kết các lực lượng giải hòa dân tộc

D. Phải tranh thủ sự ủng hộ của các nước ngoài khu vực

Đáp án:

Do lý do thất bại của cuộc tranh đấu ở châu Phi là: chuyên môn tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch và chưa tồn tại đường lối đáu tranh chính xác nên bài học đưa ra cho các đất nước trên nhân loại là cần được có một đội chức chỉ huy với con đường lối đúng đắn, sáng sủa tạo, bắt buộc đoàn kết các lực lượng giải hòa dân tộc.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu8: lý do sâu xa dẫn mang đến tình trạng xung đột quân sự chiến lược ở khu vực châu Phi bây giờ là

A. Bởi sự tranh chấp về tài nguyên

B. Vị sự can thiệp của các thế lực thù địch

C. Vì tham vọng quyền lực tối cao của các lực lượng bao gồm trị

D. Vày hậu trái của việc phân loại thuộc địa của các nước thực dân

Đáp án:

Khi những nước thực dân phương Tây mang lại châu Phi, ngơi nghỉ nhiều khoanh vùng này vẫn chưa hình thành các đất nước dân tộc. Sự phân loại thuộc địa giữa các nước diễn ra trên các đại lý vị trị địa lý, không địa thế căn cứ vào điểm sáng kinh tế- văn hóa. Sau này, quần chúng châu Phi chiến đấu giành hòa bình trên cơ sở sự phân chia đó, cần trong bạn dạng thân từng nước vẫn luôn luôn có sự khác hoàn toàn về văn hóa ⇒ xung đột sắc tộc, hòn đảo chính diễn ra liên miên.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu9: Cuối cầm cố kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của quần chúng châu Phi phòng thực dân châu âu được xem như là tiêu biểu nhất?

A. Cuộc tranh đấu của dân chúng Ai Cập

B. Cuộc chống chọi của nhân dân Angiêri

C. Cuộc đấu tranh của quần chúng. # Môdămbích

D. Cuộc loạn lạc chống ngoại xâm của quần chúng Êtiôpia

Đáp án:

Tiêu biểu và rất nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh của quần chúng. # châu Phi phòng thực dân phương Tây cố kỉ XIX - đầu gắng kỉ XX là cuộc binh lửa của kháng ngoại xâm của quần chúng. # Êtiôpia. Năm 1889, khi thực dân I-ta-li-a tiến sâu vào nội địa, lấn chiếm một số vùng ngơi nghỉ Êtiôpia thì bọn chúng đã vấp cần sự phòng cự khốc liệt của nhân dân. Quân đội nước này tuy tiếp đến bị tổn thất nặng nề nhưng đã đảm bảo an toàn được nền tự do của đất nước, khác hoàn toàn so cùng với các non sông trong khu vực.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu10: nguyên nhân cơ phiên bản nhất dẫn tới việc thất bại của trào lưu đấu tranh phòng xâm lược của dân chúng châu Phi cuối cố kỉnh kỉ XIX là gì?

A. Thiếu hụt tình thần yêu thương nước.

B. Thiếu giai cấp lãnh đạo.

C. Chuyên môn tổ chức thấp.

D. Trình độ tài chính thấp.

Đáp án:

- vì sao cơ phiên bản quyết định là nguyên nhân đặc trưng nhất, mang ý nghĩa chất quyết định đến sự trở nên tân tiến hay thua của mỗi trào lưu đấu tranh.

- phong trào đấu tranh của quần chúng. # châu Phi ngăn chặn lại sự xâm lược của thực dân phương Tây ra mắt mạnh mẽ nhưng ở đầu cuối thất bại do trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch buộc phải bị thực dân bầy áp. Do thế, ở tiến trình này lịch sử hào hùng vẫn gọi châu Phi là “Lục địa ngủ yên” hoặc “Lục địa ngủ kĩ”. Đến sau chiến tranh thế giới thứ hai, trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Phi ra mắt mạnh mẽ hơn lúc nào hết, lịch sử dân tộc gọi là “Lục địa new trỗi dậy”.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 11: những nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi sau sự khiếu nại nào?

A. Kênh đào Xuyê hoàn thành

B. Các cuộc chiến đấu của nhân dân bùng nổ

C. Kênh đào Panama trả hành

D. Tổ chức chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu

Đáp án:

Kênh đào Xuyê chiếu thẳng qua eo biển lớn Ai Cập, gắn sát Địa Trung Hải với 1 nhánh của biển cả Đỏ. Với chiều nhiều năm 195 km, nó tạo ra lối tắt nhằm những con tàu từ châu Mỹ, châu Âu đến gần như cảng phía nam châu Á, cảng phía Đông châu Phi cùng châu Đại Dương mà không phải đi vòng qua phía phái mạnh châu Phi. Từ kia giúp giảm thời hạn và ngân sách vận chuyển đáng kể. Vì vậy, sau thời điểm kênh đào Xuy-ê được trả thành, những nước tư phiên bản phương Tây chuyển nhau xâu xé châu Phi

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu12: Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc làm việc châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?

A. Đầu rứa kỉ XIX

B. Giữa núm kỉ XIX

C. Cuối núm kỉ XIX

D. Đầu thay kỉ XX

Đáp án:

Đầu cầm cố kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa những đế quốc nghỉ ngơi châu Phi căn bạn dạng đã trả thành.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 13: Hai non sông nào sống châu Phi vẫn duy trì được nền độc lập trước sự thôn tính của thực dân phương Tây sinh hoạt cuối cố gắng kỉ XIX - đầu gắng kỉ XX?

A. Êtiôpia với Ai Cập

B. Angiêri cùng Tuynidi

C. Xuđăng với Ănggôla

D. Êtiôpia cùng Libêria

Đáp án:

Êtiôpia cùng Libêria là hai nước nhà ở châu Phi vẫn giữ được nền hòa bình trước sự thôn tính của thực dân phương Tây làm việc cuối vắt kỉ XIX- đầu cầm kỉ XX

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 14: Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe sinh hoạt Angiêri (1830 - 1847) nhằm mục đích chống lại quân thù nào?

A. Thực dân Anh

B. Thực dân Pháp

C. Thực dân tình nhân Đào Nha

D. Thực dân Tây Ban Nha

Đáp án:

Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đê kéo dãn từ năm 1830 mang lại năm 1847 thu hút phần đông nhân dân tham gia. Thực dân Pháp cần mất hàng trăm năm mới chinh phục được nước này.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 15: lý do chủ yếu nào khiến các nước tư phiên bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi?

A. Lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyên.

B. Trình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng thứ sắt

C. Những nước tư phiên bản phương Tây đối đầu và cạnh tranh gay gắt để tìm thị trường

D. Người dân sinh sống sống châu Phi thưa thớt, trình độ dân chí thấp

Đáp án:

Các nước tư phiên bản phương Tây đi đánh chiếm các nước không giống với mục đích tìm kiếm thị trường và trực thuộc địa. Trong khi châu Phi là 1 trong những châu lục rộng lớn, nhiều tài nguyên và bao gồm nền văn hóa truyền thống lâu đời. Đặc biệt, sau khoản thời gian kênh đào Xuyê được xây dựng dứt các nước thực dân càng đua nhau xâu xé châu Phi để giành về phần lớn nguồn lợi của mình.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 16: tại sao chủ yếu hèn dẫn đến trào lưu đấu tranh của quần chúng Châu Phi thua thảm là

A. Phong trào ra mắt lẻ tẻ

B. Chuyên môn tổ chức thấp cùng chênh lệch về lực lượng

C. Những nước Châu phi chưa xuất hiện kinh nghiệm trong chiến đấu chống nhà nghĩa thực dân

D. Các nước phương Tây link với nhau bọn áp

Đáp án:

Mặc dù ra mắt sôi nổi, nhưng do trình độ chuyên môn tổ chức thấp, sự chênh lệch về lực lượng khá ví dụ nên các phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi gần như bị các nước thực dân phương Tây bầy áp. Đây là lý do chủ yếu dẫn tới sự thất bại của phong trào đấu tranh của quần chúng châu Phi.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 17: lý do dẫn đến việc thất bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương tây của quần chúng. # châu Phi là

A. Các phong trào diễn ra lẻ tẻ

B. Chưa có chính đảng lãnh đạo

C. Chưa tồn tại sự link đấu tranh

D. Chuyên môn tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch

Đáp án:

Sự đại bại của trào lưu đấu tranh của nhân dân châu Phi trước việc xâm lược của những nước châu mỹ xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, trong các số ấy nguyên nhân quan trọng nhất là do trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch nên bị thực dân phương Tây bọn áp.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 18: Ý nào dưới đây không phản chiếu điểm giống nhau trong cơ chế thống trị của công ty nghĩa thực dân phương Tây sinh sống châu Phi với châu Á?

A. Chính sách cai trị hà khắc

B. Liên hiệp với phong loài kiến và những thế lực tay sai

C. Đầu bốn phát triển một vài ngành công nghiệp

D. Thực hiện chính sách “chia để trị”

Đáp án:

Chính sách thống trị của nhà nghĩa thực dân phương Tây sống châu Phi cùng châu Á:

+ Châu Phi:

Cách thức mà Anh, Pháp dùng trong việc chiếm châu Phi thiết yếu là, dùng hàng hóa dư thừa và lỗi thời, ế ẩm tồn kho để thay đổi lấy khoáng sản và nhân công, mà không tồn tại vai trò của các công ty Đông Ấn như đã làm ở châu Á. Đồng thời, nhất là người Pháp còn tăng nhanh quá trình truyền giáo, tới cả mà tín đồ phương Tây còn lấy cả kinh Thánh để đổi lấy ruộng: “Khi trước chúng tôi có khu đất tròng trọt, người châu Âu bao gồm kinh thánh, ít lâu sau, bạn ta thay đổi cho cửa hàng chúng tôi lấy khiếp thánh, còn họ thì mang ruộng đất”. Thiết yếu tình trạng quá xưa cũ mọi phương diện của châu Phi đã tạo cho việc đoạt được vùng đất này của các nước đế quốc trở nên dễ dàng hơn lúc nào hết.

+ Châu Á:

Khu vực này thể hiện cơ chế cai trị về kinh tế của Anh cùng Pháp không giống nhau về cách thức. Chũm thể:

Anh thì luôn chú trọng trở nên tân tiến lợi thế, gớm tế hoàn chỉnh của trực thuộc địa hơn so cùng với Pháp. Rõ ràng là, Anh luôn luôn chú trọng cải tiến và phát triển cơ sở kinh tế tài chính cho thuộc địa, nhất là công nghiệp, bài toán khai thác, sản xuất và hoàn thiện thành phầm được triển khai ngay trên đất thuộc địa. Đặc biệt, Anh còn cho phép thuộc địa mình mua nguyên liệu từ các thuộc địa không thuộc mình, mà lại kẻ bán hầu hết là Pháp. Tín đồ Pháp thì nhà yếu khai quật nguồn nguyên liệu thô, sau đó bán lại, Anh vày vậy cơ mà thu tải và hoàn hảo sản phẩm tại ở trong địa, đội giá sản phẩm. Hình như Anh còn chú trọng cải tiến và phát triển vị thế phần nhiều vùng ở trong địa kế hoạch như Hồng Kông hay Xingapo, biến chuyển những trung tâm tài chính quan trọng. Mục đích của Anh là khai thác lâu bền hơn và sức mạnh của Anh có thể chấp nhận được Anh khiến cho sự khác hoàn toàn và hiệu quả hơn đối với Pháp.

Do đó mà cũng dễ nắm bắt khi cỗ mặt tài chính thuộc địa Pháp tỏ ra không mấy nổi bật so với gần như vùng tài chính thuộc địa lớn Hồng Kông, Macao, Xingapo của Anh. Một dẫn chứng dễ thấy chắc hẳn rằng là số km đường sắt tại nằm trong địa của anh ý và Pháp. Đến năm 1914 ở trong địa Pháp bao gồm 5800 km mặt đường sắt, riêng biệt Ấn Độ ở trong Anh là 27.000 km.

⇒ đối với châu Phi thì châu Á được thực dân phương Tây chi tiêu phát triển các ngành công nghiệp hơn so với phương Tây.

Đáp án cần chọn là: C

B. MĨ LATINH

Câu 1: quanh vùng Mĩ Latinh bao gồm những vùng nào của châu Mĩ?

A. Cục bộ khu vực phía Tây của châu Mĩ

B. Toàn cục lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ

C. Trung Mĩ, phái nam Mĩ một phần Bắc Mĩ và phần lớn quần đảo thuộc vùng biển cả Caribê

D. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, 1 phần Nam Mĩ

Đáp án:

Khu vực Mĩ Latinh bao hàm Trung Mĩ, phái mạnh Mĩ một phần Bắc Mĩ (Mêhicô) và đa số quần đảo thuộc vùng biển cả Caribê

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 2: phần lớn nước thực dân châu mỹ nào đang thống trị những nước Mĩ Latinh từ vậy kỉ XVI đến cầm kỉ XVII?

A. Tây Ban Nha, người thương Đào Nha

B. Pháp, bồ Đào Nha

C. Anh, Tây Ban Nha

D. Đức, Hà Lan

Đáp án:

Từ cụ kỉ XVI- XVII, nhiều phần các nước Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và người thương Đào Nha

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 3: Nước cùng hòa da đen trước tiên ở Mĩ Latinh được ra đời năm 1804 là

A. Pêru

B. Ha-i-ti

C. Mêhicô

D. Ác-hen-ti-na

Đáp án:

Năm 1804, cuộc đấu tranh của quần chúng. # Ha-i-ti giành được thắng lợi. Ha-i-ti biến hóa nước cùng hòa da đen thứ nhất ở Mĩ Latinh.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 4: Điểm nổi bật trong chế độ thống trị của thực dân Tây Ban Nha và tình nhân Đào Nha ở quanh vùng Mĩ Latinh là

A. Thiết lập cấu hình chế độ giai cấp phản động, gây ra nhiều tội tình dã man, tàn khốc

B. Thi hành chế độ thực dân mới, trao quyền đến người bản xứ

C. Thu hút lực lượng tay sai, lũ áp phong trào giải phóng dân tộc

D. Ra đời các tổ chức triển khai chính trị, chia rẽ khối liên hiệp dân tộc

Đáp án:

Từ nuốm kỉ XVI, XVII, nhiều phần các nước Mĩ Latinh lần lượt trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và người yêu Đào Nha. Chủ nghĩa thực dân tùy chỉnh cấu hình ở đây chế độ thống trị rất phản động, gây ra nhiều phạm tội dã man, tàn khốc. Mâu thuẫn giữa những dân tộc sinh sống Mĩ Latinh với thực dân phương Tây cải tiến và phát triển gay gắt vẫn thúc đẩy phong trào giải phóng nghỉ ngơi đây diễn ra quyết liệt

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 5: vì sao bùng nổ trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh vào đầu cầm cố kỉ XIX là?

A. Công ty nghĩa thực dân hứa hẹn trao trả nền hòa bình cho Mĩ Latinh mà lại lại không thực hiện.

B. Công ty nghĩa thực dân cấu hình thiết lập chế độ kẻ thống trị phản động, dã man, tàn khốc.

C. ách thống trị tư sản lớn mạnh lãnh đạo quần bọn chúng nhân dân đấu tranh.

Xem thêm: Tuyển Chọn 70 Hình Nền Máy Tính Bóng Đá Neymar Đẹp, Ảnh Neymar 4K, Hình Nền Neymar Đẹp Nhất

D. ảnh hưởng tác động của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở châu Phi.

Đáp án:

Từ cuối cố gắng kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và tình nhân Đào Nha. Nhà nghĩa thực dân thiết lập ở đây chế độ thống trị phản bội động, gây nên nhiều lỗi lầm dã man, tàn khốc. Vày vậy, cuộc chống chọi giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân Mĩ Latinh diễn ra quyết liệt.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 6: từ trên đầu thế kỉ XX, Mĩ vẫn thực hiện chính sách đối ngoại gì với những nước Mĩ Latinh?

A. Nước ngoài giao đồng đô la

B. Cái gậy lớn

C. Mẫu gậy với củ cà rốt

D. Dòng gậy khủng và nước ngoài giao đồng đô la

Đáp án:

Từ đầu vậy kỉ XX, Mĩ đang áp dụng cơ chế ngoại giao “Cái gậy lớn” cùng “Ngoại giao đồng đô la”. “Cái gậy lớn” là 1 trong kiểu chế độ ngoại giao trong tình dục quốc tế nhằm mục đích làm biến hóa hành vi của các nước nhỏ hơn. “"Cây gậy” tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt. Kiểu chế độ này phải luôn luôn hội tụ đủ tía yếu tố: yêu thương cầu thay đổi, quyền lợi và nghĩa vụ nếu thế đổi, giải pháp trừng phạt. Còn bản chất của “Ngoại giao bằng đồng đúc đô la” là trải qua viện trợ tởm tế, tiền tệ và đầu tư chi tiêu để bành trướng ra bên ngoài, lôi cuốn các nước vào hành trình của mình.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 7: đạo giáo của Mĩ về châu mỹ Latinh có tên gọi là

A. Lý thuyết Mơnrô

B. Học thuyết đôminô

C. Học thuyết Aixenhao

D. Học thuyết Truman

Đáp án:

Năm 1823, vì ao ước độc chiếm khoanh vùng Mĩ Latinh nhiều có, Mĩ đã chỉ dẫn học thuyết Mơn-rô: “châu Mĩ của bạn châu Mĩ”.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 8: Ý nào tiếp sau đây không phản ảnh đúng tham vọng của Mĩ trong việc ra đời tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cùng hòa châu Mĩ” năm 1889?

A. Liên tiếp bành trướng ở khoanh vùng Mĩ Latinh

B. Đoàn kết với các nước châu mỹ để thuộc phát triển

C. Rước danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm mục đích biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ

D. Độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có ở Mĩ Latinh

Đáp án:

“Liên minh dân tộc những nước cộng hòa châu Mĩ” (gọi tắt là Liên Mĩ) được thành lập năm 1889, do những nhà bao gồm trị, tư tưởng, làng hội Mĩ tuyên truyền rộng rãi. Theo họ, đó là tư tưởng thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ và đoàn kết giữa những nước châu Mĩ, dựa trên quan điểm nhận định rằng những nước này giống như nhau về nhân chủng, tài chính và văn hóa. Nước Mĩ lợi dụng tư tưởng này để che giấu những chính sách bành trướng vậy lực của bản thân ở khoanh vùng Mĩ La-tinh. Mĩ tuyên truyền lý thuyết này cũng nhằm mục đích chống lại cuộc chiến tranh của các dân tộc quanh vùng Mĩ La-tinh giành độc lập dân tộc cùng tự do cải cách và phát triển kinh tế, bao gồm trị theo xu hướng văn minh (vì đã giống nhau về nhân chủng, kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống thì tránh việc đấu tranh, chống lại nhau). Lý thuyết này ship hàng cho ích lợi của Mĩ, không phải để đoàn kết những nước châu mỹ cùng phát triển.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 9: mục đích của Mĩ trong bài toán đề xướng lý thuyết “Châu Mĩ của bạn châu Mĩ” ở cố kỉnh kỉ XIX là

A. Hỗ trợ nhân dân những nước Mĩ Latinh

B. Vì quyền hạn của những công dân Mĩ Latinh

C. Bảo đảm độc lập, chủ quyền cho những nước Mĩ Latinh

D. Độc chiếm khoanh vùng Mĩ Latinh, biến đổi Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ

Đáp án:

Năm 1823, vì hy vọng độc chiếm khu vực Mĩ Latinh và đổi mới nơi này đổi thay “sân sau” của mình. Mĩ đã đưa ra học thuyết Mơn-rô: “châu Mĩ của tín đồ châu Mĩ”.

Theo Mĩ, đấy là tư tưởng thống nhất quyền hạn và đoàn kết giữa những nước châu Mĩ, dựa vào quan điểm nhận định rằng những nước này như thể nhau về nhân chủng, kinh tế tài chính và văn hóa.Nước Mĩ lợi dụng tư tưởng này để bịt giấu những chính sách bành trướng vắt lực của mình ở khu vực Mĩ La-tinh. Mĩ tuyên truyền giáo lý này cũng nhằm mục tiêu chống lại cuộc chiến tranh của các dân tộc khu vực Mĩ La-tinh giành hòa bình dân tộc và tự do cải tiến và phát triển kinh tế, bao gồm trị theo xu hướng tiến bộ (vì sẽ giống nhau về nhân chủng, tài chính và văn hóa truyền thống thì không nên đấu tranh, chống lại nhau). Học thuyết này ship hàng cho công dụng của Mĩ, không hẳn để đoàn kết những nước châu mỹ cùng phạt triển.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 10: hành động biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của chính bản thân mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ phản chiếu hình thái làm sao của chủ nghĩa thực dân?

A. Công ty nghĩa thực dân giao diện cũ

B. Chủ nghĩa thực dân thứ hạng mới

C. Nhà nghĩa khác nhau chủng tộc

D. Chủ nghĩa đế quốc

Đáp án:

Hành động thay đổi Mĩ Latinh thành “sân sau” của chính mình và xây dựng chính sách độc tài thân Mĩ là bộc lộ của công ty nghĩa thực dân giao diện mới. Đó là một trong hình thái không ách thống trị trực tiếp nhưng chỉ cai trị gián tiếp thông sang 1 chính quyền tay không nên và tạo ra sự ràng buộc về tài chính - quân sự.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: cơ chế mà Mĩ đã triển khai ở khoanh vùng Mĩ Latinh từ trên đầu thế kỉ XX là biểu thị của

A. Nhà nghĩa thực dân mới

B. Công ty nghĩa thực dân cũ

C. Sự đồng hóa dân tộc

D. Sự nô dịch văn hóa

Đáp án:

- Những cơ chế Mĩ tiến hành ở khu vực Mĩ Latinh từ trên đầu thế kỉ XX là:

+ Mĩ thủ đoạn biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ.

+ Để triển khai được âm mưu của mình, Mĩ đã chỉ dẫn thủ đoạn tuyên truyền học thuyết: “Châu Mĩ của bạn châu Mĩ” (1823), thành lập và hoạt động “Liên minh dân tộc những nước cộng hòa châu Mĩ” (Liên Mĩ )dưới sự chỉ đạo của Oa-sinh-tơn.

+ Năm 1898 Mĩ hất cẳng Tây Ban Nha (người châu Âu) khởi châu Mĩ.

+ Đầu cầm kỉ XX, dùng cơ chế “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đô la” để khống chế khu vực này.

⇒ trường đoản cú những chế độ trên, Mĩ Latinh biến hóa thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

- Vậy, chủ nghĩa thực dân kiểu mới là gì?

+ Về phiên bản chất, so với nhà nghĩa thự dân cũ thì công ty nghĩa thực dân mới không có gì khác nhau. Cả nhị đều nhằm mục tiêu mục đích bảo trì ách áp bức, tách bóc lột những nước chậm rãi phát triển. Mặc dù về phương châm mang tính kế hoạch và hiệ tượng biểu hiện của chủ nghĩa thực dân mới bao gồm điểm dị biệt.

+ Về kim chỉ nam chiến lược, chủ nghĩa thực dân new đưa ra nhị điểm công ty yếu:

Duy trì sự tách lột ở những nước trực thuộc địa, phụ thuộc, chậm cải cách và phát triển (về tài nguyên thiên nhiên, nhân công rẻ mạt), biến những nước này thành nơi chi tiêu và tiêu thụ sản phẩm hóa cho các công ty tư phiên bản và tiếp theo sau là các nước này hòa nhập vào khối hệ thống kinh tế tư phiên bản chủ nghĩa.

Ngăn chặn những nước bắt đầu giải phóng tiến vào quy trình của chủ nghĩa làng hội.

⇒ Hai mục tiêu chiến lược này miêu tả hai mặt thiết yếu trị và kinh tế của công ty nghĩa đế quốc với có tương quan mật thiết với nhau, đạt được kim chỉ nam này tất yếu bắt buộc đạt được mục tiêu còn lại.

Như vậy, những cơ chế mà Mĩ thực hiện ở Mĩ Latinh từ trên đầu thế kỉ XX là thể hiện của nhà nghĩa thực dân mới.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 12: nguyên nhân lại điện thoại tư vấn là khu vực Mĩ Latinh?

A. đa số là nằm trong địa của Pháp, nói ngữ hệ Latinh

B. đa phần là thuộc địa của Tây Ban Nha và người yêu Đào Nha, nói ngữ hệ Latinh

C. Ngữ hệ Latinh là ngôn ngữ bạn dạng địa

D. đa phần là ở trong địa của Anh, nói ngữ hệ Latinh

Đáp án:

Đến cuối vậy kỉ XVIII, phần đông khu vực Trung và Nam Mĩ phần đa là ở trong địa của thực dân Tây Ban Nha và người yêu Đào Nha. Do thời hạn thống trị lâu năm nên phần đông dân cư ở chỗ này đều nói tiếng Tây Ban Nha và bồ Đào Nha- ngôn từ thuộc ngữ hệ Latinh. Vì vậy khu vực này được gọi là Mĩ Latinh.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 13: Điểm khác biệt cơ phiên bản giữa trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc của khu vực Mĩ la tinh với châu Á và châu Phi trong cố kỉnh kỉ XIX là gì?

A. Kẻ thù

B. Phương pháp đấu tranh

C. Mục tiêu

D. Kết quả

Đáp án:

Sự phát triển của mâu thuẫn dân tộc đã có tác dụng bùng nổ trào lưu đấu tranh sinh hoạt châu Á, châu Phi và quanh vùng Mĩ Latinh. Ngay từ đầu thế kỉ XIX, nhiều đất nước ở quanh vùng đã lật đổ nền giai cấp của thực dân Tây Ban Nha và người thương Đào Nha, giành lại nền độc lập dân tộc. Còn ở khu vực châu Á với châu Phi, các phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân diễn ra mạnh mẽ nhưng phần nhiều bị thất bại. Đây chính là điểm biệt lập cơ bạn dạng giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của quanh vùng Mĩ la tinh với châu Á và châu Phi trong cố kỉ XIX

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 14: Đến đầu nuốm kỉ XIX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở quanh vùng Mĩ Latinh bao gồm gì không giống so cùng với châu Phi?

A. Chưa giành được thắng lợi

B. Nhiều nước giành được độc lập

C. Trở thành thuộc địa kiểu bắt đầu của Mĩ

D. Trào lưu giải phóng dân tộc phát triển mạnh.

Đáp án:

Sự cải cách và phát triển của xích míc dân tộc đã có tác dụng bùng nổ phong trào đấu tranh sống châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. Ngay từ đầu thế kỉ XIX, nhiều quốc gia ở khu vực Mĩ Latinh đã lật đổ nền giai cấp của thực dân Tây Ban Nha và người tình Đào Nha, giành lại nền độc lập dân tộc.Còn ở khu vực châu Á và châu Phi, các trào lưu đấu tranh kháng chủ nghĩa thực dân diễn ra mạnh mẽ nhưng những bị thất bại. Đây chính là điểm khác biệt cơ phiên bản giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của quanh vùng Mĩ Latinh với châu Á và châu Phi trong nỗ lực kỉ XIX.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 15: Mĩ giới thiệu và triển khai học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích gì?

A. Ngăn chặn những nước châu Âu tái tùy chỉnh thuộc địa ở lục địa châu mỹ để Mĩ có thể độc chiếm khu vực này

B. Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh

C. Đoàn kết với các nước châu mỹ để thuộc phát triển

D. đem danh nghĩa liên minh với những nước châu Mĩ nhằm mục đích biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ

Đáp án:

Học thuyết Mơn-rô với câu khẩu hiệu “châu Mĩ của fan châu Mĩ” được đưa ra trong toàn cảnh Liên minh thần thánh có Nga, Áo, Phổ tuyên cha ý định mong khôi phục những thuộc địa cũ của Tây Ban Nha ở châu Mĩ. Cho nên vì vậy học thuyết Mơn-rô thực chất là một biện pháp để chống chặn ảnh hưởng của các nước châu Âu vào quần thể vực, biến chuyển Mỹ thành “người bảo trợ” tuyệt nhất cho an toàn và sự bình ổn của khu vực Tây bán cầu

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 16: chính sách đối ngoại nào của những nước tư bạn dạng Âu – Mĩ nuốm kỉ XIX đã tác động trực tiếp tới những nước Á, Phi, Mĩ Latinh?

A. Công ty trương mở rộng quan hệ hợp tác lẫn nhau về kinh tế.

B. Thực hiện bức tốc hợp tác, gặp mặt về bao gồm trị, quân sự.

C. Tiến hành liên kết thành lập các liên minh chủ yếu trị, quân sự.

D. Đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược trực thuộc địa.

Đáp án:

Trong bối cảnh từ giữa thế kỉ XIX, nhà nghĩa tư bản chuyển dần dần từ quy trình tự do tuyên chiến và cạnh tranh lên quy trình tiến độ chủ nghĩa đế quốc, nhu yếu về mối cung cấp nguyên liệu, thị trường, nhân lực tăng cao trong những lúc những nguồn lực trong nước ko thể đáp ứng nhu cầu đủ. Cho nên vì vậy biện pháp bậc nhất trong chế độ đối ngoại của các nước tư bạn dạng Âu - Mĩ là đẩy mạnh các trận đánh tranh xâm lược nằm trong địa. Những nước Á, Phi, Mĩ Latinh là đều vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, thị phần rộng lớn, nhân công giá tốt đã lập cập trở thành đối tượng người sử dụng xâm lược và hầu hết đều bị trở thành thuộc địa của những nước tư phiên bản Âu – Mĩ

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 17: sau khoản thời gian giành được độc lập, vấn đề đặc biệt quan trọng nhất cơ mà nhân dân Mĩ Latinh đề xuất tiếp tục đương đầu là

A. Tình trạng nghèo đói

B. Những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo

C. Ghê tế, thôn hội lạc hậu

D. Chính sách bành trướng của Mĩ

Đáp án:

Sau lúc giành độc lập, những nước Mĩ Latinh đã tất cả những văn minh về tởm tế, thôn hội. Tuy nhiên, nhân dân khu vực Mĩ Latinh còn phải thường xuyên đấu tranh kháng lại chế độ bành ngôi trường của Mĩ.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 18: chế độ “Cái gậy lớn” cùng “Ngoại giao đồng đôla” của Mĩ thực tế là

A. Dùng sức mạnh kinh tế, ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào Mĩ

B. Dùng sức khỏe quân sự, nước ngoài giao ép những nước Mĩ Latinh phải dựa vào Mĩ

C. Dùng sức mạnh kinh tế, bao gồm trị, quân sự, ngoại giao ép những nước Mĩ Latinh phải nhờ vào vào Mĩ

D. Dùng sức mạnh của đồng đôla để chia các nước Mĩ Latinh, từ kia ép các nước này phải nhờ vào Mĩ

Đáp án:

- chính sách “Ngoại giao bằng đồng đô la”: chính sách của Mĩ trong quan hệ đối ngoại, nhằm mục tiêu thông qua viện trợ gớm tế, chi phí tệ và đầu tư chi tiêu để bành trướng ra mặt ngoài, hấp dẫn các nước vào quy trình của mình.

Thuật ngữ “Ngoại giao bằng đồng nguyên khối đô la” được bắt đầu sử dụng dưới thời Tổng thống Mĩ William Howard Taft, (1909-1913) trong việc tăng cường tác động của Mĩ sang những nước Mĩ La-tinh cùng được những tổng thống kế nhiệm thực hiện.

- chính sách “Cái gậy lớn” (còn được gọi là “Cái gậy bự và củ cà rốt”): chính sách đối ngoại của các nước đế quốc, đặc biệt là Mĩ dựa vào thế to gan lớn mật để bắt nạt những nước nhỏ, song lại trầm trồ “nhân đạo”, như cung ứng kinh tế, viện trợ đô la, hỗ trợ để mà ràng buộc chặt chẽ hơn. Đây là trò lừa bịp, bít đậy dã trọng điểm xâm lược của công ty nghĩa đế quốc, bị nhân dân nhân loại lên án. Từ cuối thế kỉ XIX, nhằm gạt vứt bỏ ảnh hưởng của những nước châu Âu khỏi quanh vùng Mĩ Latinh và tiến hành chủ trương “Châu Mĩ của fan châu Mĩ”, các đời tổng thống Mĩ đã giới thiệu nhiều chính sách, trong các số đó có chính sách “Cái gậy lớn” cùng “Ngoại giao đồng đô la”.

⇒ thực tế của cơ chế “Cái gậy lớn” cùng “Ngoại giao đồng đôla” là dùng sức khỏe kinh tế, chủ yếu trị, quân sự, nước ngoài giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào vào Mĩ.