Trở thành lịch sử một thời KungFu vào game Huyền thoại Lý Tiểu Long. Bạn vẫn vào vai Lý Tiểu Long cùng với các thay võ cơ phiên bản của anh ý. Game đã làm được phần thưởng People’s Choice Award năm 2010 TẢI VỀ BẢN MỚI NHẤT MIỄN PHÍ TẠI ĐÂYĐây là DaTa
*

*

*