Giới thiệu Nội quy hoạt động Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Pháp âm Nghi lễ Tlỗi viện kiến thức và kỹ năng
*

Bạn đang xem: Thần thông là gì

*

*
Giới thiệu Tin tức Câu lạc cỗ - Đạo tràng Pháp âm Nghi lễ Thỏng viện kiến thức Tu học của Tăng bọn chúng Videos Bài viết Giải đáp thắc mắc Thư viện hình họa Thông Báo

Phật Pháp áp dụng

Chuim mục tập phù hợp phần nhiều đáp án, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minc trong số buổi giảng Pháp trực đường hay kỳ. Qua kia, quý Phật tử có thể tiện lợi ứng dụng lời Phật dạy vào vào đời sống từng ngày nhằm thành lập cuộc sống xuất sắc đẹp hẳn lên.


Chuim mục tập vừa lòng gần như đáp án, share của Sư Prúc Thích Trúc Thái Minh trong những buổi giảng Pháp trực tuyến đường hay kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dãi ứng dụng lời Phật dạy dỗ vào trong đời sống mỗi ngày nhằm thi công cuộc sống giỏi đẹp hơn.

Thần thông là 1 năng lực hết sức việt hoàn toàn có thể có được lúc tu tập, tốt tu luyện đạt mang lại một mức độ nào đó. Như Tôn Ngộ Không trong phyên ổn Tây Du Ký gồm 72 phép đổi mới hóa: bay lên chầu trời, chui xuống đất, rẽ vào nước, biến hóa to nhỏ tuổi, tàng hình...

Trong Phật giáo, mọi vị hội chứng Thánh quả A-la-hán bao gồm 6 phnghiền thần thông giỏi có cách gọi khác là “lục thông”. Đó là: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha trung khu thông, túc mạng thông, thần túc thông cùng lậu tận thông.

Thời nay, rất ít bậc Thánh xuất hiện, bọn họ cạnh tranh hoặc không nhìn thấy ai thi triển thần thông. Vì nắm, hoàn toàn có thể nhiều người dân không tin tưởng chần chừ thần thông tất cả thật xuất xắc không?

Thông qua Clip vì Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên trên đây, họ sẽ được giải hòa vướng mắc này về thần thông.


Xem thêm: Error - Alcohol 120% V

18h30: Lễ sám hối hận 19h30: Thời khóa thính Pháp"}, "d": 14, "m": 9,"y": 2021, "i": "NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 08h00: Truyền giới Bát Quan Trai 15h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 6, "m": 9,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP. THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 21, "m": 8,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám ân hận 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 15, "m": 8,"y": 2021, "i": "NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 08h00: Truyền giới Bát Quan Trai 15h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 7, "m": 8,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁPhường THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối hận 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 23, "m": 7,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối hận 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 17, "m": 7,"y": 2021, "i": "NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 08h00: Truyền giới Bát Quan Trai 15h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 9, "m": 7,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối hận 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 23, "m": 6,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám ân hận 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 17, "m": 6,"y": 2021, "i": "NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 08h00: Truyền giới Bát Quan Trai 15h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 9, "m": 6,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám ăn năn 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 25, "m": 5,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁPhường THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối hận 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 19, "m": 5,"y": 2021, "i": "LỄ PHẬT ĐẢN CHÙA BA VÀNG 07h15: Truyền giới Bát Quan Trai 09h00: Lễ Phật đản 15h30: Thời khóa thính Pháp 19h30: Cmùi hương trình nhiễu Phật cùng văn nghệ", "d": 11, "m": 5,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁPhường THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 25, "m": 4,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP.. THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 19, "m": 4,"y": 2021, "i": "NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 08h00: Truyền giới Bát Quan Trai 15h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 11, "m": 4,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối hận 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 26, "m": 3,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối hận 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": đôi mươi, "m": 3,"y": 2021, "i": "NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 08h00: Truyền giới Bát Quan Trai 15h30: Thời khóa thính Pháp 18h30: Cmùi hương trình kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia", "d": 12, "m": 3,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối hận tại CĐ tầng 2 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 25, "m": 2,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁPhường. THƯỜNG KỲ 18h30: Lễ sám hối tại CĐ tầng 2 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 19, "m": 2,"y": 2021, "i": "Lễ Knhị Pháp - Khai Đàn Dược Sư 08h - 08h30: Lễ truyền Bát Quan Trai Giới 14h - 16h30: Khai Pháp - Knhị lũ Dược Sư", "d": 11, "m": 2,"y": 2021, "i": "Đêm Giao quá - Chào xuân Tân Sửu 19h00: Chương thơm trình sám ăn năn cuối năm 20h00: Lễ Tạ Pháp 20h50: Vui chình họa cvào hùa, chiêm bái Xá Lợi, đón Giao vượt 21h45: Cmùi hương trình “Vui xuân cùng Phật Pháp” 23h50: Lễ đón Giao thừa", "d": 26, "m": 1,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁP THƯỜNG KỲ 08h00: Lễ cầu hết sức trên CĐ tầng 218h30: Lễ sám hối trên CĐ tầng 219h30: Thời khóa thính Pháp", "d": đôi mươi, "m": 1,"y": 2021, "i": "NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 08h00: Truyền giới Bát Quan Trai tại CĐ tầng 2 08h00: Lễ Quy Y Tam Bảo tại Tnhân hậu Đường tầng 1 15h30: Thời khóa thính Pháp 18h30: Lễ Sám ăn năn tại CĐ tầng 2", "d": 12, "m": 1,"y": 2021, "i": "HỌC PHÁPhường THƯỜNG KỲ 08h00: Lễ cầu vô cùng trên CĐ tầng 2 18h30: Lễ sám hối hận tại CĐ tầng 2 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 27, "m": 12,"y": 20đôi mươi, "i": "HỌC PHÁPhường. THƯỜNG KỲ 08h00: Lễ cầu siêu tại CĐ tầng 2 18h30: Lễ sám ân hận tại CĐ tầng 2 19h30: Thời khóa thính Pháp", "d": 21, "m": 12,"y": 20trăng tròn, "i": "NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 08h00: Truyền giới Bát Quan Trai tại CĐ tầng 2 08h00: Lễ Quy Y Tam Bảo trên Tnhân từ Đường tầng trệt 15h00: Thời khóa thính Pháp 18h30: Lễ Sám hối hận trên CĐ tầng 2", "d": 13, "m": 12,"y": 20trăng tròn, "i": "HỌC PHÁPhường. THƯỜNG KỲ 08h00: Lễ cầu vô cùng 18h30: Sám hối hận 19h30: Thính Pháp", "d": 28, "m": 11,"y": 2020, "i": "HỌC PHÁP.. THƯỜNG KỲ - 08h00: Lễ cầu hết sức tại Chính Điện tầng 2 - 18h30: Sám hối hận trên Chính Điện tầng 2 - 19h30: Thính Pháp tại Chính Điện tầng 2">" id="getE">
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Pháp âm Nghi lễ Thỏng viện kỹ năng Tu học của Tăng bọn chúng Videos Bài viết Giải đáp thắc mắc