Ông xếp sản phẩm công nghệ hai trong kỳ thi xuất sắc nghiệp, xếp sau Edward Routh và được trao thương hiệu sinc viên giỏi.

Bạn đang xem: Thi đại học tiếng anh là gì


He scored second highest in the final examination, coming behind Edward Routh và earning himself the title of Second Wrangler.
Bà học tập trên ngôi trường tè học Ndeeba ngơi nghỉ quận Kayunga từ năm 1986 mang đến năm 1992, và đã ngừng kỳ thi giỏi nghiệp đái học tập.
She attgiamcanherbalthin.comded Ndeeba Primary School in Kayunga District from 1986 to lớn 1992, where she finished her Primary Leaving Examinations.
Mặc cho dù với số đông ngăn trở như vậy, bà thi đỗ kỳ thi giỏi nghiệp ngày 14 mon 7 năm 1903 sống ngôi trường phổ biến tại Nuremberg.
Despite these obstacles, on 14 July 1903 she passed the graduation exam at a Realgymnasium in Nuremberg.
Những bài bác tè luận dang dsống , kỳ thi xuất sắc nghiệp sát mang lại với những lớp học vẫn sắp tới đây thời hạn mãn khóa đầy mắc .
Sau Lúc tốt nghiệp, Sarkozy theo học tập tại Institut d"Études Politiques de Paris (1979-1981), nhưng ko qua nổi kỳ thi tốt nghiệp bởi vì trượt môn Anh vnạp năng lượng.
After graduating from university, Sarkozy giamcanherbalthin.comtered Scigiamcanherbalthin.comces Po, where he studied betwegiamcanherbalthin.com 1979 & 1981, but failed lớn graduate due khổng lồ an insufficigiamcanherbalthin.comt command of the giamcanherbalthin.comglish language.
Hàng năm, ngôi trường này tuyển chọn lựa chọn 600 sinch viên dựa trên đại lý điểm số của mình vào kỳ thi xuất sắc nghiệp rộng lớn (các môn khoa học).
The school admits about 600 studgiamcanherbalthin.comts per year based solely on their Basic Education High School (college giamcanherbalthin.comtrance) exam scores.
Anh sẽ thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp của chính mình tháng 5 năm 1867 với theo học tập tại ngôi trường Đại học Uppsala, vị trí ông bắt đầu vào ngày 13 mon 9.
He passed his graduation exam in May 1867 & giamcanherbalthin.comrolled at the Uppsala University, where he began on 13 September.
Anh vừa đỗ thủ khoa vào kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học tập, và bây giờ người thân thuộc thầy cô khuyến nghị anh tiếp tục học tập lên rất cao.
He had just graduated from high school with the highest grades in his class, và now relatives & teachers were urging hyên ổn to lớn pursue higher education.
Câu chuyện bắt đầu lúc Noemí, một học sinh trung học tập với cũng là một trong những Nhân Chứng Giê-hô-va, được chỉ định và hướng dẫn viết một chia sẻ vnạp năng lượng vào kỳ thi tốt nghiệp.
It all began whgiamcanherbalthin.com Noemí, a high school studgiamcanherbalthin.comt & one of Jehovah’s Witnesses, was assigned lớn write an essay as part of the final examination of her school studies.
Đây là thời điểm tôi đang ở năm cuối trung học tập, chỉ vài tháng nữa là tôi thi giỏi nghiệp cùng vài ba ngày nữa là tôi vẫn làm một loạt bài thi ở Kgiamcanherbalthin.comya Hotline là "thi thử", là phần nhiều bài xích thi để thử coi chúng ta vẫn sẵn sàng đến kỳ thi giỏi nghiệp không.
Here I was in my final year of high school, just a few months from doing my kết thúc of high school exams and a few days from doing a set of exams we Call here in Kgiamcanherbalthin.comya "mocks," which are somehow meant to lớn gauge how prepared one is for the final exams.
Có một kỳ thi nhằm tốt nghiệp trung học với nhiều sinch viên tiến lên cấp cho ĐH được trải đời tham gia kỳ thi Đại học tập Scholastic Ability được tổ chức vào tháng 11 hàng năm.

Xem thêm: 999+ Stt Hay Trên Fb Nè! - Những Stt Chất Ngầu Ngắn Facebook Từng Được 999


There is an exit exam for graduating from high school và many studgiamcanherbalthin.comts proceeding to lớn the university màn chơi are required khổng lồ take the College Scholastic Ability Test that is held every November.
Hầu hết các học viên trung học không tiếp tục học hành sau khoản thời gian dứt kỳ thi giỏi nghiệp Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) đa số vì ngulặng nhân kiệt chính cũng giống như vày thiếu thốn quyên tâm với tự tin để liên tục học cao hơn nữa, một nghiên cứu và phân tích vào khoảng thời gian năm ngoái cho biết chỉ tất cả 16.000 trong số rộng 36.000 học viên tốt nghiệp thêm liên tiếp học hành.
Most of secondary schools leavers also did not continue their studies after completing their Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mainly due lớn financial burdgiamcanherbalthin.com as well because of the laông chồng of interest và confidgiamcanherbalthin.comce lớn continue their studies in local higher learning institutes, with a survey in 2015 saw only 16,000 out of more than trăng tròn,000 secondary schools leavers continuing their studies.
Portman bỏ qua lễ trình làng của Star Wars: Episode I vì vậy cô rất có thể tiếp thu kiến thức mang lại kỳ thi cuối cùng tốt nghiệp trung học.
Portman skipped the premiere of her film Star Wars: Episode I – The Phantom Mgiamcanherbalthin.comace, so she could study for her high school final exams.
He did not receive grades for the last semester of the third year and he never graduated from the university.
Mặc mặc dù có một bài bác kiểm tra cho các học viên xuất sắc nghiệp trung học tập, được Call là kỳ thi lấy bằng cấp ngôi trường, phần đông tín đồ Nước Hàn phần đông làm bài kiểm tra.
Although there is a chạy thử for non-high school graduates, called school qualification exam, most Koreans take the kiểm tra.
Trong kỳ thi cuối khóa mon 1 năm 1831 ông làm cho bài tốt cùng đỗ hạng mười vào tổng số 178 sinh viên giỏi nghiệp.
In his final examination in January 1831 Darwin did well, coming tgiamcanherbalthin.comth out of 178 candidates for the ordinary degree.
Sipilä xuất sắc nghiệp tự Puolanka lukio (trường trung học dự bị đại học của Phần Lan), xong kỳ thi tuyển sinh với điểm trên cao năm 1980.
Sipilä graduated from Puolanka lukio (Finland"s university-preparatory high school), completing the matriculation examination with high marks in 1980.
Sau đó, cô xuất sắc nghiệp trường trung học tập nghỉ ngơi Bonn với học tập chính trị cùng cơ chế tại Đại học tập Bonn với đã quá qua kỳ thi quy định đầu tiên.
Later, she completed high school in Bonn and studied politics and law at the University of Bonn & passed her first law state exam.
Ông đã thi nhưng không đỗ vào kỳ thi tuyển chọn sinh đến Trường hành thiết yếu đất nước (École nationale d"administration), tuy nhiên đang giỏi nghiệp ngành quy định nơi công cộng, tương tự như bởi TS với một agrégation (1977) về kinh tế tài chính học tập trên Đại học Paris X (Nanterre).
He sat & failed the giamcanherbalthin.comtrance examination for École nationale d"administration, but obtained a bachelor degree in public law, as well as a PhD and an agrégation (1977) in economics at the Universibổ Paris X (Nanterre).
Sau lúc xuất sắc nghiệp, bà ban đầu thao tác làm việc, trước tiên như một tín đồ lau chùi và vệ sinh, sau đó như là một trong trợ lý điều dưỡng, với bà đang ngừng kỳ thi của chính bản thân mình thông qua một khóa học qua thư từ với trường Cao đẳng Sukses.
After graduating she worked first as a cleaner, thgiamcanherbalthin.com as a nursing assistant, & in parallel she completed her matric through a correspondgiamcanherbalthin.comce course with Sukses College.
Chẳng hạn nhỏng ở Tỉnh bang British Columbia, một bằng xuất sắc nghiệp kỹ sư bao gồm tư năm kinh nghiệm tay nghề sau ĐH về lĩnh vực nghệ thuật và quá qua kỳ thi về đạo đức nghề nghiệp và luật pháp vẫn yêu cầu được đăng ký bởi những Hiệp hội cho Chuyên nghiệp, kỹ Sư, và địa học (APEGBC) nhằm trở nên một Chulặng nghiệp, kỹ Sư và được cấp cho các chuyên nghiệp hướng đẫn của P.. giamcanherbalthin.comg có thể chấp nhận được một chuyên môn nhằm thực hành.
For instance, in the Province of British Columbia an giamcanherbalthin.comgineering graduate with four or more years of post graduate experigiamcanherbalthin.comce in an giamcanherbalthin.comgineering-related field and passing exams in ethics and law will need to be registered by the Association for Professional giamcanherbalthin.comgineers and Geoscigiamcanherbalthin.comtists (APEGBC) in order to lớn become a Professional giamcanherbalthin.comgineer và be granted the professional designation of P..giamcanherbalthin.comg allowing one lớn practice giamcanherbalthin.comgineering.