Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng bên trên cổng thông tin http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Dưới đấy là hướng dẫn đưa ra tiếtcách chuyển đổi nguyện vọng thi đh 2020với 5 bước:

Bài viết liên quan