Thống kê là gì?

Thống kê là hiệu quả nghiên cứu của hệ thống các cách thức bao gồm từ bỏ tích lũy với xử trí số liệu, điều tra chọn mẫu mã, nghiên cứu, so với mọt tương tác giữa những hiện tượng kỳ lạ sẽ nghiên cứu với đưa ra kết quả dự đoán thù. Đây là phương pháp định lượng được thực hiện rộng thoải mái duy nhất vào hoạt động sale, cung ứng trong số doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thống kê tiếng anh là gì

*

Thống kê tiếng Anh là gì?

Thống kê tiếng Anh là: Statistic.

cũng có thể gọi thống kê lại trong tiếng Anh như sau:

Statistic are the research results of a system of methods including data collection & processing, sampling, research, analysis of relationships between the phenomena under study and expected results, guess. This is the most widely used quantitative sầu method in business operations & production

Từ liên quan khác khớp ứng thống kê giờ anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Thống kêStatistical
Thống kêStatistically
Thống kêTotal up
Thống kê Reckon up
Thống kêStatistical
Cơ chế thống kêStatistical mechanism
Bản thống kê lại những người dân chết với bị thươngReturn of casualties
Nhà thống kêStatistician

*

lấy một ví dụ cụm từ thường thực hiện khi nhắc đến thống kê giờ anh viết như vậy nào?

Ví dụ về cụm tự thống kê tiếng Anh

Tiếng ViệtTiếng Anh
Phương thơm pháp thống kêStatistical methods
Phân tích thống kêStatistical analysis
Ý nghĩa thống kêStatistically significant
Đồ họa thống kêStatistical graphics
Suy luận thống kêStatistical inference
Kiểm tra thống kêStatistical tests
Cơ học thống kêStatistical mechanics
Dịch sản phẩm công nghệ thống kêStatistical machine translation
Độc lập thống kêIndependence
Khoa học tập thống kêSelection bias statistics
Cục những thống kê dân sinh Hoa KỳUnited States Census Bureau
Thống kê đông đảo tai nạnAccident statistics
Thống kê bảo hiểmActuarial statistics
Thống kê sinch đẻBirth statistics
Thống kê thương nghiệpBusiness statistics
Thống kê học tập so sánhComparative statistics
Thống kê mô tảDescriptive statistics
Thống kê kinh tếEconomical statistics
Thống kê họFamily statistics
Thống kê tài chínhFinance statistics
Thống kê tích luỹGathering statistics
Thống kê di truyền họcGenetic statistics
Thống kê lao độngLabour statistics
Thống kê toán họcMathematical statistics
Thống kê sản phẩm công nghệ tựOrder statistics
Thống kê dân sốPopulation statistics
Thống kê mẫuSampling statistics
Thống kê đủSufficient statistics
Thống kê tuổi thọVital statistics
Thống kê không lệchUnbiased statistics

*

– lấy một ví dụ về tự Thống kê giờ đồng hồ Anh xuất hiện trong câu

+ Statistically then, the most dangerous part of his trip will be the drive sầu to or from the airport.

+ How you must prsự kiện becoming part of this statistic?

+ On data and khổng lồ total up, please!!!

+ This must have sầu been what all those people felt like before I filed them as statistics in my reports

+ You want statistics on WTO.

Xem thêm: Cyberlink Youcam 6 Full Text Of "Compute! Gazette Issue 65", Phần Mềm Ultramailer_Setup_V3

+ He want to lớn know what to lớn total up are?

+ Statistically, she is a big.

+ Ha Noi consumer price index (CPI) rose by 5 percent in May, according to lớn the municipal statistics studio department.

Xem thêm: Tư Vấn Bác Sĩ: Tháo Vòng Tránh Thai Bao Lâu Thì Quan Hệ Được? ?

+ Because in the statistics of your past experience, it would have sầu been useful khổng lồ vì so

+ So she vày not that with a bunch of statistical gimmicks

+ There are therefore several factors that would cause a discrepancy between the statistics she register in her logs & those listed in her adsense account

+ Last month, only a few companies use statistical machine translation commercially

+ A mistrust & misunderstanding of statistics is associated with the quotation.