Cấp sĩ Quan

Sĩ quan liêu Quân đội dân chúng Việt Nam là cán cỗ quân team được Nhà nước phong quân hàm cấp Tướng, cấp cho Tá, cung cấp Uý. Sĩ quan tiền Quân team quần chúng gồm có:

1- Sĩ quan chỉ huy, tsay mê mưu: Commanding officer,advisory,

2- Sĩ quan chủ yếu trị: Political officer

3- Sĩ quan phục vụ hầu cần với tài chính: Logistic & financial officer

4- Sĩ quan liêu kỹ thuật:Technical officer

5- Sĩ quan tiền quân y với thú y: Military and veterinary officers

6- Sĩ quan liêu quân pháp: Legal officer

7- Sĩ quan lại hành chính: Administrative sầu officer

Sĩ quan Quân nhóm dân chúng tạo thành nhì ngạch: sĩ quan liêu trên ngũ và sĩ quan lại dự bị.

Bạn đang xem: Thượng úy tiếng anh là gì

Hệ thống quân hàm sĩ quan liêu quân đội nhân dân toàn quốc được qui định nhỏng sau:

Cấp Tướng

Đại tướng (tiếng Anh là General)

Thượng tướng (giờ Anh là Lieutenant General) hoặc Đô đốc thủy quân (giờ Anh là Admiralty)

Trung tướng (giờ đồng hồ Anh là Major general) , Phó đô đốc hải quân (giờ đồng hồ Anh Vice Admiral)

Thiếu tướng (giờ Anh là Brigadier general) hoặc Chuẩn đô đốc hải quân (tiếng Anh Rear Admiral)

Cấp Tá

Đại tá (tiếng Anh là Colonel)

Trung tá (tiếng Anh là Lieutenant Colonel)

Thiếu tá (tiếng Anh là Major)

Cấp Uý

Đại uý (tiếng Anh là Captain)

Thượng uý (giờ Anh là Senior Lieutenant)

Trung uý (tiếng Anh là Lieutenant)

Thiếu uý (giờ Anh là Ensign)

Hạ sĩ quan lại và binh lính

Sĩ quan (giờ Anh là officer)

Chuẩn uý (tiếng Anh là warrant, warrant officer)

Thượng sĩ (tiếng Anh là staff sergeant)

Trung sĩ (tiếng Anh là sergeant)

Hạ sĩ (giờ đồng hồ Anh là corporal)

Binh nhất (giờ Anh là first class private)

Lính trơn, binh nhì (tiếng Anh là private)

Thời hạn để xét thăng quân hàm luật pháp nhỏng sau: Thiếu uý lên trung uý: 2 năm; Trung uý lên thượng uý: 2 năm; Thượng uý lên đại uý: 3 năm; Đại uý lên thiếu thốn tá: 4 năm; Thiếu tá lên trung tá: 4 năm; Trung tá lên đại tá: 5 năm

Hội đồng Nhà nước chỉ định các chức vụ Tổng tđam mê mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị; phong với thăng quân hàm level Đại tướng, Thượng tướng mạo, Đô đốc hải quân.

Chủ tịch Hội đồng hóa trưởng bổ nhiệm những phục vụ Thứ trưởng Bộ quốc chống, Phó Tổng ttê mê mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị, Chủ nhiệm cùng Phó Chủ nhiệm những Tổng cục không giống, Tổng tkhô cứng tra với Phó Tổng thanh khô tra quân đội, Tư lệnh và Phó Tư lệnh quân khu vực, quân chủng, binh đoàn, binc chủng với các công tác tương đương; phong với thăng cấp bậc Trung tướng, Phó đô đốc thủy quân, Thiếu tướng tá, Chuẩn đô đốc thủy quân.

Xem thêm: Anh Lý Tự Trọng Đã Gửi Câu Nói Gì Đến Tuổi Trẻ Việt Nam:, Lý Tự Trọng Sống Mãi Tên Anh Lý Tự

Sở trưởng Bộ quốc phòng bổ nhiệm những công tác Sư đoàn trưởng, Cục trưởng với các công tác tương tự trsống xuống; phong với thăng cấp bậc từ Thiếu uý mang lại Đại tá.

Xem thêm: Thú Vị Trong Tiếng Anh Là Gì ? Thú Vị Tiếng Anh Là Gì

Cấp có quyền bổ nhiệm công tác với phong hoặc thăng cấp độ như thế nào thì được quyền giáng chức, giáng cấp, cách chức với tước đoạt quân hàm sĩ quan cấp độ ấy.