Phần speaking phía dẫn cách xây dựng hội thoại để bàn luận về nhà đề tiếp xúc trong làng mạc hội. Nội dung bài viết giới thiệu những từ vựng, cấu trúc cần chú ý cũng như đưa ra gợi nhắc giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

terrfic (a)=excellent, wonderful (adj): tốt vờidecent <‘di:snt> (adj): đứng đắn, chỉnh tềhandle <"hændl> (v): , sử dụng, sờ,(vấn tóc lên)badminton (n); môn mong lôngcompliment <"kɔmplimənt> (n): lời khen ngợirespond : đáp lại

II. Cấu trúc cần nhớ

a pair of glasses (n): một cặp đôi mắt kính

III. Giải đáp giải bài bác tập:

Task 1:Practise reading these dialosues, payine attention to how people give and respond lớn compliments in each situation.

Bạn đang xem: Speaking

(Thực hành đọc những bài đối thoại này, chăm chú cách bạn ta mang đến và đáp lại lời khen ngơi nghỉ từng tình huống.)

Phil: Youreally have a beautiful blouse, Barbara, I’ve never seen such a perfect thing on you.(Barbara, các bạn thực sự có áo sơ mi đẹp quá! Tôi chưa bao giờ thấy cái áo nào tuyệt vời nhất với các bạn như thế.Barbara: Thank you, Phil. That’s a nice compliment. (Cám ơn bạn, Phil. Đó là 1 trong những lời khen thật tuyệt)Peter: Your hairstyle is terrific, Cindy! (Kiểu tóc của người sử dụng trông thiệt xuất sắc)Cindy: Thanks, Peter. I think I’ve finally found a style that looks decent and easy to handle. (Cảm ơn Peter. Tôi nghĩ về tôi cuối cùng cũng tìm kiếm được một vẻ bên ngoài tóc trông chỉnh tề và dễ chăm sóc)Tom: I though your tennis trò chơi was a lot better today, Tony.( Tony, tôi nghĩ về ván tennis của bạn bây giờ khá hơn nhiều.)Tony: You’ve got khổng lồ be kidding me. I thought it was terrible. (Bạn chơi đấy thôi. Tôi nghĩ về nó thiệt tệ đấy!)

Task2:Work with a partner. Practise giving compliments to lớn suit the responses Use the cues below. (Làm câu hỏi với một hạn thuộc học. Thực hành thực tế cho lời khen cân xứng với phần đa câu trả lời. Sử dụng từ gợi nhắc dưới đây.

David: ______ You look really nice with your dress, Kathy!________ (dress)Kathy: I’m glad you lượt thích it. I bought it at a shop near my house a few days ago.Hung:___ Your motorbike is certainly unique. I don"t think I"ve ever seen anything lượt thích this before!____ (motorbike)Hien: Thanks, Hung. I think I’ve finally found the colour that suits me.Michael: _____ I didn"t know you could play badminton so well!____ . (badminton)Colin: You must be kidding! I thought the same was terrible.

Task 3:Work in pairs. Practise responding lớn the compliments below. (Làm việc từng đôi. Thực hành vấn đáp những lời khen bên dưới đây.)

Phil: You’re a great dancer, Huong. I wish I could vày half as well as you.You:………Thanks, Phil. That"s very nice of you to lớn say so.………Peter: I didn’t know you could play the guitar so well, Toan. Your time was lovely!You:…………Thank you, Peter. I’m glad you enjoyed it.……………..Tom: Your English is better than many Americans, Hanh. I really enjoy your public speaking.You:…Thanks. That’s a nice compliment, but sometimes I think I"m not so good at all.………

Task 4:Work with a partner. Make dialogues lớn practise giving & responding lớn compliments, using the cues below.

(Làm bài toán với một chúng ta cùng học. Làm những cuộc hội thoại để thực hành cho và vấn đáp những câu khen, dùng phần đa từ nhắc nhở dưới đây.)

a nice pair of glasses: Một cặp kính đẹpa new và expensive watch: Một chiếc đồng hồ đeo tay mới mắc tiềna new cell phone: điện thoại cảm ứng di rượu cồn mớia modem-looking pair of shoes: Đôi giày hiện đạia fashionable jacket: Áo khoác thích hợp mốt thời trang

Gợi ý hội thoại:

1.

Xem thêm: Top 8 Fl20 Giá Bao Nhiêu - Fl 20 Nguyên Liệu Tạo Mùi Thức Ăn Thủy Sản

A: That’s such a nice pair of glasses you have on! 1 almost don"t recognize you.B: Thanks. I take that as a nice compliment, I guess.

2.

C. I really like your new watch!D. Really? That"s nice of you lớn notice it.

3.

E. Your new jacket is very fashionable và lovely!F. Oh! Thank you. I got it yesterday.