Bạn sẽ coi bản rút ít gọn của tài liệu. Xem cùng mua ngay bạn dạng không thiếu thốn của tài liệu tại phía trên (113.99 KB, 4 trang )


Tiếng Anh 7 bắt đầu Unit 11: A Closer Look 2

Task 1. Listen again to part of the conversation What words vày Phuc,Veronica và Mai use when talking about the future? Complete therules in the box.

Bạn đang xem: A closer look 2 trang 52 unit 11 tiếng anh 7 mới

(Nghe lại phần đàm thoại. Những từ bỏ nào nhưng mà Phúc, Veronica, Mai sử dụngKhi nói tới tương lai? Hồn thành những quy qui định trong khung)

We often use "will" lớn make a prediction about the future.(Chúng tathường áp dụng "will" để mang ra dự đân oán về sau này.)

Affirmative sầu s + will + v

Negative s + will not/ won"t + VInterrogative sầu Will + S + V...?

Task 2. Rearrange the words to lớn make sentences.(Sắp xếp lại phần lớn từ nhằm sinh sản thành câu)

Hướng dẫn giải:

Sắp xếp theo cấu trúc câu: S + V + O (tân ngữ), trạng ngữthink + mệnh đề (S + V)

1. People won’t use flying cars until the year 2050.2. Do you think the fuel price will increase next month?3. The mail won’t arrive sầu until next week.

4. I don’t think he will take the new position.5. We will use more solar energy in the future.

Xem thêm: Ops Trong Logistics Là Gì ? Công Việc Của Ops Phù Hợp Với Ai?


Hướng dẫn dịch:


(2)

2. quý khách hàng tất cả nghĩ về giá chỉ nhiên liệu sẽ tăng trong thời điểm tháng tới không?3. Tlỗi sẽ tới vào tuần cho tới.

4. Tôi không nghĩ là anh ấy vẫn phụ trách địa điểm mới.

5. Chúng ta đang dụng những năng lượng khía cạnh ttránh hơn về sau.

Task 3. Minch Duc is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct size of "will".

(Minh Đức đang hỏi thầy bói về sau này anh ta. Hãy hồn thành các câu với hình thức đúng của “will”)

Hướng dẫn giải:1. Will I be

2. will be3. Will I be4. will be5. Will I be6. won’t be7. wil travel

Hướng dẫn dịch

Minh Đức: Con sẽ thành công chđọng ạ?

Thầy bói: Đúng vậy, con đang là 1 trong những bạn thành cơng.
Minh Đức: Con vẫn niềm hạnh phúc khơng?


(3)

Thầy bói: Không, bé không thực sự lừng danh. Nhưng con đã di phượt các.Minc Đức: Ồ, thật hay!

Task 4. Complete the sentences with possessive sầu pronouns. Look atthe example.

(Hoàn thành các câu với đại từ bỏ download. Nhìn vào ví dụ) Hướng dẫn giải:

1. —> This computer is theirs. (Đây là laptop của Thu và Mon.)2. —» The black bike is mine (Xe giẫm màu sắc Black là của mình.)

3. —> These shoes are his. (Đây là giầy của anh ý ấy.)4. —> The mèo is Veronica’s. (Con mèo là của Veronica)5. —> The picture is ours. (Đó là bức ảnh của công ty chúng tôi.)Task 5. GAME

Now, choose any five things you can see in the classroom. Makesentences about them.

(Bây giờ đồng hồ, chọn bất kỳ năm điều chúng ta có thể thấy được vào lớp học. Tạocâu về bọn chúng.)

Lý thuyết:

Slàm việc hữu cách: cùng với rất nhiều tự sinh sống dạng số những, phẩy cao sau s", với rất nhiều tự số ítthêm "s


(4)

That eraser is yours.This room is ours.

Mời độc giả tìm hiểu thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây:


https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Tài liệu liên quan


*
Giải bài xích tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Cmùi hương trình new Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 1 0
*
Giải bài xích tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 1 0
*
Giải bài bác tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 2 6 612 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình bắt đầu Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 1 1
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình new Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 725 0
*
Giải bài xích tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 467 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình new Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 483 0
*
Giải bài bác tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 6 522 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương thơm trình bắt đầu Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 480 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 545 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm vẫn sẵn sàng thiết lập về


(9.27 KB - 4 trang) - Tải Tiếng Anh 7 Unit 11: A Closer Look 2 - Soạn Anh 7 trang 51, 51 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới
Tải bản khá đầy đủ ngay lập tức
×