7. Listen & repeat the sentences. Underline thewords with the sound /J/ once. Underline thewords with the sound /3/ twice.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 7: a closer look 1


1.Listen và repeat these words.

(Nghe và tái diễn đa số trường đoản cú sau.)

Cliông chồng tại trên đây nhằm nghe:

painter artist

actress musician

puppet dancer

singer song writer

Tạm dịch:

họa sỹ đơn vị mỹ thuật

cô gái diễn viên nhạc sĩ, nhạc công

múa rối vũ công

ca sĩ nhạc sĩ, người sáng tác bài bác hát

2.Match a word in A with a phrase in B

(Nối một từ vào phần A với cùng 1 nhiều từ vào phần B)

*

Hướng dẫn giải:

1 - e

2 - b

3 - a

4 - d

5 - c

Tạm dịch:

1 - nghịch ghi ta

2 - vẽ một bức chân dung

3 - viết một bài xích hát

4 - làm nhỏng một diễn viên

5 - chụp một bức hình

3.a. Put these letters in order lớn make musical instruments.

(Sắp xếp lại đơn thân từ các chữ sau để sản xuất thành tên nhạc nạm.)

*

Hướng dẫn giải:

1. drum

2. piano

3. cello

4. guitar

5. violin


6. saxophine

Tạm dịch:

1. trống

2. đàn duông ráng, dàn piano

3. bọn cello

4. đàn ghi ta

5. đàn vĩ nuốm, bọn viôlin

6. kèn saxophone

3.b.Write the type of musical instruments in the box under each picture.

(Viết một số loại nhạc rứa có vào size dưới vào từng hình cho phù hợp.)

*

Hướng dẫn giải:

1. a guitar

2. a drum

3.Dan Bau

4.a violin

5. a cello

6. a piano

7. saxophone

Tạm dịch:

1. một cây lũ ghi ta

2. một cái trống

3.bầy Bầu

4. một cây lũ vĩ cầm

5. một bầy cello

6. một bầy dương cầm

7. đàn saxophone

4. Put one of these words in each blank khổng lồ finish the sentences.

(Đặt một Một trong những trường đoản cú này vào mỗi không gian nhằm kết thúc câu sau)

*

Hướng dẫn giải:

1. painter

2. pop

3. singer

4. draw

5. puppet

6. instrument

Tạm dịch:

1. quý khách của bố tôi là một trong họa sỹ tốt.

Xem thêm: Tự Động Cài Đặt Driver Cho Máy Tính Bằng Driverpack Notifier Là Gì

2. Nhạc pop không hồi hộp nhỏng nhạc rochồng và roll.

3. Ca sĩ mà lại tôi thích tuyệt nhất là Karen Capenter.

4. Tôi mê say vẽ chuyện tranh.

5. Nhiều khách hàng du lịch mang lại đất nước hình chữ S giúp thấy công tác múa rối nước.

6. Tại Việt Nam, bầy Bầu là một trong nhạc thay media.

5. Listen và repeat. Pay attention lớn the sounds /j/and/3/.

(Nghe cùng tái diễn. Chú ý âm /j/ với /3/)

Clichồng trên đây để nghe:

*

6. Listen to the words & put them into lớn two groups.

(Nghe hầu như từ với đặt chúng làm sao nhị đội.)

Cliông chồng tại trên đây nhằm nghe:

*

Hướng dẫn giải:

*


7. Listen và repeat the sentences. Underline thewords with the sound /J/ once. Underline thewords with the sound /3/ twice.

(Lắng nghe với tái diễn những câu. Gạch chân những từ cùng với âm tkhô cứng / J / một đợt. Gạch chân những từ bỏ cùng với âm thanh hao / 3 / nhị lần.)