Chuyên ngành học môi trường thiên nhiên vẫn còn là 1 ngành học còn tương đối mới mẻ đối với sinh viên việt nam nhưng không chính vì như vậy mà ngành học này sẽ không thú vị mà hoàn toàn trái ngược nó còn tồn tại nhiều thời cơ cho sinh viện được học tập cùng trải nghiệm mọi điều bắt đầu lạ. 

Để học giỏi được chăm ngành này thì tiếng Anh là 1 trong những công ráng học tập thiết yếu thiếu. Gọi được điều đó, WesternTech Việt Nam đã tổng hợp danh sách các từ vựng chuyên ngành Môi trường phổ biến và áp dụng nhiều độc nhất hiện nay. Hy vọng rất có thể giúp các bạn tự tin làm việc trong môi trường thiên nhiên bằng giờ Anh.

*

1. Danh tự về chủ thể môi trường

Environmental pollutionô lây lan môi trườngContaminationsự có tác dụng nhiễm độc
Protection/preservation/conservationbảo vệ/bảo tồnAir/soil/water pollutionô nhiễm không khí/đất/nước
Greenhousehiệu ứng công ty kínhGovernment’s regulationsự điều chỉnh/luật pháp của thiết yếu phủ
Shortage/ the lack ofsự thiếu hụtWind/solar power/energynăng lượng gió/mặt trời
Alternativesgiải pháp vắt thếSolar paneltấm tích điện mặt trời
Woodland/forest firecháy rừngDeforestationphá rừng
Gas exhaust/emissionkhí thảiCarbon dioxinCO2
Culprit (of)thủ phạm (của)Ecosystemhệ thống sinh thái
Soil erosionxói mòn đấtPollutantchất gây ô nhiễm
Polluterngười/tác nhân khiến ô nhiễmPollutionsự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
Preserve biodiversitybảo tồn sự nhiều mẫu mã sinh họcNatural resourcestài nguyên thiên nhiên
Greenhouse gas emissionskhí thải bên kínhA marine ecosystemhệ sinh thái xanh dưới nước
The ozone layertầng ozonGround waternguồn nước ngầm
The soilđấtCropsmùa màng
Absorptionsự hấp thụAdsorptionsự hấp phụ
Acid depositionmưa axitAcid rainmưa axit
Activated carbonthan hoạt tínhActivated sludgebùn hoạt tính
Aerobic attached-growth treatment processQuá trình cách xử lý sinh học hiếu khí dính bámAerobic suspended-growth treatment processQuá trình xử trí sinh học hiếu khí lơ lửng

2. Tính trường đoản cú về chủ thể môi trường

Toxic/poisonousđộc hại
Effective/efficient/efficacioushiệu quả
Thorny/head-aching/head splittingđau đầu
Serious/acutenghiêm trọng
Excessivequá mức
Fresh/puretrong lành
Pollutivebị ô nhiễm

*

3. Động trường đoản cú về chủ đề môi trường

Polluteô nhiễmDispose/release/get rid ofthải ra
Contaminate/pollutelàm ô nhiễm/làm lây truyền độcCatalyze (for)xúc tác (cho)
Exploitkhai thácCut/reducegiảm thiểu
Conservegiữ gìnMake use of/take advantage oftận dụng/lợi dụng
Over-abuselạm dụng thừa mứcHalt/discontinue/stopdừng lại
Tackle/cope with/deal with/grapplegiải quyếtDamage/destroyphá hủy
Limit/curb/controlhạn chế/ngăn chặn/kiểm soátCause/contribute to lớn climate change/global warminggây ra/góp phần vào sự đổi khác khí hậu/nóng lên toàn cầu
Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissionstạo ra sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải công ty kínhDamage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefsphá diệt môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
Degrade ecosystems/habitats/the environmentlàm suy thoái và phá sản hệ sinh thái/môi ngôi trường sốngHarm the environment/wildlife/marine lifegây hại mang đến môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống bên dưới nước
Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinctionđe dọa môi trường sống từ nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/giống loại có nguy cơ tuyệt chủngDeplete natural resources/the ozone layerlàm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon
Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceanslàm ô nhiễm sống cùng hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dươngContaminate groundwater/the soil/food/cropslàm ô nhiễm và độc hại nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
Log forests/rainforests/treeschặt phá rừng/rừng sức nóng đới/cây cốiAddress/combat/tackle the threat/effects/impact of climate changegiải quyết/chống lại/ up date những nạt dọa/ảnh hưởng/tác hễ của thay đổi khí hậu
Fight/take action on/reduce/stop global warmingđấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng dần lên toàn cầuLimit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollutionhạn chế/ngăn chặn/kiểm thẩm tra sự ô nhiễm và độc hại không khí, nước, thai khí quyển, môi trường
Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissionsgiảm sự ô nhiễm và độc hại hoặc lượng khí thải công ty kínhOffset carbon/CO2 emissionslàm giảm lượng khí thải carbon/CO2
Reduce (the form size of) your carbon footprintlàm sút (kích cỡ của) vệt chân carbon của bạn.Achieve/promote sustainable developmentđạt được/thúc đẩy sự cải cách và phát triển bền vững
Preserve/conserve biodiversity/natural resourcesbảo tồn/ giữ lại gìn sự đa dạng chủng loại sinh học/tài nguyên thiên nhiênProtect endangered species/a coastal ecosystembảo vệ chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ
Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to lớn ecosystemsngăn ngăn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá cá quá mức/sự phá hủy rừng trên diện rộng/sự hủy diệt hệ sinh tháiRaise awareness of environmental issuesnâng cao dấn thức về những vụ việc môi trường
Save the planet/the rainforests/an endangered speciescứu lấy hành tinh/những vùng đồi núi nhiệt đới/loài động vật có nguy hại tuyệt chủng