" class="title-header">Đội hình tiểu đội có đội hình làm sao sau đây? a. 3 hàng dọc; 4 sản phẩm dọc b. 2 mặt hàng ngang, 2 sản phẩm dọc c. 3 hàng ngang, 2 hàng dọc d.

Bạn đang xem: Tiểu đội hàng dọc có đội hình nào

*

1030 điểm

ThaoTran


Đội hình tè đội có đội hình làm sao sau đây?a. 3 sản phẩm dọc; 4 mặt hàng dọcb. 2 sản phẩm ngang, 2 hàng dọcc. 3 mặt hàng ngang, 2 hàng dọcd. 3 sản phẩm dọc, 2 sản phẩm ngang

Xem thêm: Màn Hình Nền 3D Cho Ma Kết Máy Tính Probook 4540S I5 3320M Giá Rẻ Tại Đà Nẵng

*

Đáp án:b. 2 sản phẩm ngang, 2 sản phẩm dọcNhắc lại kiến thức1. Đội hình tiểu nhóm hàng nganga. Đội hình tiểu đội 1 sản phẩm ngang- Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang hay sử dụng trong sinh hoạt, học tập tập, đánh giá quân số, đi khám súng, giá bán súng...- Động tác: trình từ tập hợp có 4 bước:+ bước 1: Tập hợp đội hình.+ cách 2: Điểm số.+ bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.+ cách 4: Giải tán.b. Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang- Động tác: trình từ tập hợp tất cả 3 bước:+ cách 1: Tập hợp đội hình.+ bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.+ bước 3: Giải tán.2. Đội hình tiểu team hàng dọca. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm dọc- Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội 1 mặt hàng dọc thường được sử dụng trong hành quân, trong tập hợp đội hình của trung đội, đại đội lúc học tập, sinh hoạt.- Động tác: trình từ bỏ tập hợp gồm 4 bước:+ cách 1: Tập hợp nhóm hình.+ cách 2: Điểm số.+ bước 3: Chỉnh đốn mặt hàng ngũ.+ cách 4: Giải tán.b. Đội hình tiểu team 2 sản phẩm dọc- Động tác: trình từ bỏ tập hợp gồm 3 bước:+ bước 1: Tập hợp nhóm hình.+ cách 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.+ cách 3: Giải tán.