Bài tập 1:Một lò xo tất cả độ cứng 80 N/m được treo thẳng đứng. Lúc móc vào đầu tự do của nó một vật có khối lượng 400 g thì lò xo lâu năm 18 cm. Hỏi khi không móc vật thì lò xo nhiều năm bao nhiêu? rước g = 10 m/s$^2$.

Bạn đang xem: Tính độ cứng lò xo

Bài tập 2:Hai lò xo cùng chiều nhiều năm tự nhiên, gồm độ cứng theo thứ tự là k1= 40 N/m và k2= 60 N/m. Hỏi nếu ghép song song nhị lò xo thì độ cứng tương tự là bao nhiêu?

Bài tập 3:Một lò xo gồm chiều dài tự nhiên và thoải mái là lo. Treo lốc xoáy thẳng đứng và móc vào đầu dưới một vật khối lượng m1= 100 g thì chiều lâu năm lò xo bằng 31 cm. Treo chế tạo đầu dưới một trang bị nữa có trọng lượng m2= 100 g thì chiều nhiều năm lò xo bởi 32 cm. Mang g = 10 m/s$^2$. Kiếm tìm độ cứng cùng chiều dài tự nhiên của lò xo.


02 bài bác giải:


Bài tập 1:

Gọi chiều dài thuở đầu của lốc xoáy làlo

Khi sinh sống trạng thái cân nặng bằng: p. = Fđh

=> mg = k|Δl| => |Δl| =$fracmgk=frac0,4.1080=0,05 m$

=> |Δl| = |l-lo| = 0,05 m

=> |0,18 -lo| = 0,05 =>lo= 0,13 m = 13 cm.

Bài tập 2:

Lò xo ghép song song thì độ cứng của hệ lò xo là:

k = k1+ k2= 40 + 60 = 100 N/m.

Bài tập 3:

Khi chỉ bao gồm vật m1:

m1g = k(l1- lo) (1)

Khi treo cả 2 vật:

(m1+ m2)g = k(l2- lo) (2)

Chia (1) cho (2) ta có:

$Rightarrow frac0,10,1+0,1=frac0,31-l_o0,32-l_oRightarrow l_o=0,3 m$

Thay vào (1) ta được k = 100 N/m.


Xem toàn bộ: Đề cương cứng ôn tập thứ lí 10 kết nối trí thức học kì 2


Giải những bài bác tập khác


Bình luận


Giải bài xích tập các môn khác


Giải SGK 10 Kết nối trí thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 2 liên kết tri thức
Văn mẫu 10 kết nối tri thức
Giải toán 10 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải trang bị lí 10 kết nối tri thức
Giải chất hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học tập 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng 10 kết nối tri thức
Giải Tin học 10 liên kết tri thức
Giải Âm nhạc 10 kết nối tri thức
Giải Mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục quốc phòng an toàn 10 kết nối tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 10 kết nối tri thức
Giải thiết kế technology 10 liên kết tri thức
Giải công nghệ trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 10 kết nối tri thức
Giải giờ Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời sáng chế
Soạn văn 10 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Văn mẫu mã 10 chân trời sáng tạo
Giải toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải thứ lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chất hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Tin học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo phiên bản 1
Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo bạn dạng 2
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng an toàn 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết kế công nghệ 10 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ trồng trọt 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Văn chủng loại 10 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải trang bị lí 10 cánh diều
Giải hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc 10 cánh diều
Giải Tin học 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo kinh tế luật pháp 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng bình yên 10 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải technology trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục thể hóa học 10 cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Explore new worlds
Giải SBT lớp 10 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT toán 10 liên kết tri thức
Giải SBT toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT toán 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT hóa học 10 kết nối tri thức
Giải SBT sinh học tập 10 liên kết tri thức
Giải SBT thiết bị lí 10 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử 10 liên kết tri thức
Giải SBT địa lí 10 liên kết tri thức
Giải SBT tin học tập 10 kết nối tri thức
Giải SBT giáo dục kinh tế điều khoản 10 kết nối tri thức
Giải SBT giáo dục quốc phòng và an ninh 10 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải SBT giờ Anh 10 Global success
Giải SBT lớp 10 chân trời trí tuệ sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 10 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 tập một chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT chất hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT sinh học tập 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT đồ lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giáo dục và đào tạo kinh tế điều khoản 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT giáo dục quốc phòng và bình yên 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng tạo bản 1
Giải SBT vận động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo bản 2
Giải SBT giờ Anh 10 Friends Global
Giải SBT lớp 10 Cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 cánh diều
Giải SBT toán 10 cánh diều
Giải SBT toán 10 tập 1 cánh diều
Giải SBT toán 10 tập 2 cánh diều
Giải SBT chất hóa học 10 cánh diều
Giải SBT sinh học tập 10 cánh diều
Giải SBT trang bị lí 10 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc 10 cánh diều
Giải SBT địa lí 10 cánh diều
Giải SBT tin học tập 10 cánh diều
Giải SBT giáo dục đào tạo kinh tế lao lý 10 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải SBT giáo dục đào tạo quốc chống và bình an 10 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 10 Explore new world
Giải chuyên đề học hành 10 Kết nối học thức
Giải chuyên đề toán 10 kết nối tri thức
Giải chăm đề ngữ văn 10 kết nối tri thức
Giải chuyên đề đồ gia dụng lí 10 kết nối tri thức
Giải chuyên đề hóa học 10 liên kết tri thức
Giải chuyên đề sinh học 10 kết nối tri thức
Giải chăm đề lịch sử dân tộc 10 liên kết tri thức
Giải chuyên đề địa lí 10 liên kết tri thức
Giải chăm đề technology trồng trọt 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề thiết kế công nghệ 10 liên kết tri thức
Giải chăm đề giáo dục kinh tế tài chính và pháp luật 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề tin học tập 10 theo triết lý tin học tập ứng dụng kết nối tri thức
Giải siêng đề tin học tập 10 theo triết lý khoa học máy tính kết nối tri thức
Giải chuyên đề mĩ thuật 10 liên kết tri thức
Giải chăm đề học hành 10 Chân trời sáng chế
Giải chuyên đề toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải siêng đề ngữ văn 10 chân trời sáng tạo
Giải chăm đề đồ gia dụng lí 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề chất hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chăm đề sinh học tập 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải chăm đề lịch sử hào hùng 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề giáo dục kinh tế tài chính và lao lý 10 chân trời sáng tạo
Giải chăm đề âm thanh 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề học hành 10 Cánh diều
Giải chăm đề toán 10 cánh diều
Giải chăm đề ngữ văn 10 cánh diều
Giải siêng đề thứ lí 10 cánh diều
Giải siêng đề chất hóa học 10 cánh diều
Giải chăm đề sinh học 10 cánh diều
Giải chuyên đề địa lí 10 cánh diều
Giải siêng đề lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải siêng đề công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải chuyên đề thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải chăm đề giáo dục tài chính và điều khoản 10 cánh diều
Giải chăm đề tin học 10 theo định hướng tin học vận dụng cánh diều
Giải siêng đề tin học tập 10 theo định hướng khoa học máy vi tính cánh diều
Giải siêng đề âm nhạc 10 cánh diều
Trắc nghiệm 10 Kết nối trí thức
Trắc nghiệm toán 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm thiết bị lí 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm chất hóa học 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm sinh học tập 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học tập 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 10 trồng trọt kết nối
Trắc nghiệm technology 10 thiết kế kết nối
Trắc nghiệm kinh tế và luật pháp 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm quốc phòng an toàn 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm hướng nghiệp 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm 10 Chân trời sáng chế
Trắc nghiệm toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm trang bị lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chất hóa học 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm sinh học 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm kinh tế tài chính và quy định 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm 10 Cánh diều
Trắc nghiệm toán 10 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 10 cánh diều
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 10 cánh diều
Trắc nghiệm hóa học 10 cánh diều
Trắc nghiệm sinh học 10 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 10 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 10 trồng trọt cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 10 thi công cánh diều
Trắc nghiệm kinh tế và quy định 10 cánh diều
Trắc nghiệm quốc phòng bình an 10 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm hướng nghiệp 10 cánh diều
*

Kết nối:

Cách tính lực đàn hồi của nhỏ lắc lò xo, phương pháp và bài bác tập định pháp luật Hooke – vật lý 10 bài xích 12

Ở bài học trước, các bạn đã biết lực kế là 1 trong những dụng vậy lực và phần tử chính của chính nó là lò xo. Tuy nhiên, họ không biết lý do lò xo được áp dụng để sản xuất lực kế cùng nó dựa trên định giải pháp vật lý làm sao để đo lường và thống kê lực.

Hiển thị: phương pháp tính độ cứng lốc xoáy lớp 10

Bài này bọn họ cùng mày mò lực bầy hồi của bé lắc lò xo, cách làm của định cách thức Húc được tính như thế nào? Định giải pháp Húc được vạc biểu như vậy nào? chính sách Hooke áp dụng như vậy nào? để vấn đáp các thắc mắc trên.

I. Phương và vị trí đặt của lực bọn hồi của con lắc lò xo

Lực lũ hồi xuất hiện thêm ở nhì đầu lò xo và tác dụng lên đồ gia dụng tiếp xúc với lò xo khiến cho vật biến đổi dạng.

*

– – Chiều của lực bọn hồi sinh sống mỗi đầu lò xo ngược cùng với chiều của ngoại lực tạo ra biến dạng. Có nghĩa là khi bị dãn, lực bầy hồi của xoắn ốc hướng dọc từ trục của xoắn ốc vào trong, còn lúc bị nén, lực bọn hồi của lò xo phía dọc trường đoản cú trục lò xo ra ngoài.

II. Phương pháp tính biên độ lực bầy hồi của lò xo, công thức định phương pháp Móc.

1. Thực nghiệm định phương tiện Húc (Hooke).

*

– Treo một quả nặng p vào xoắn ốc thì lốc xoáy dãn ra, lúc ở trạng thái thăng bằng ta có: F = p = mg.

– có thêm 1,2 quả nặng trĩu vào lò xo, làm việc mỗi làn ta đo được chiều lâu năm l của xoắn ốc khi gồm tải rồi tính độ dãn của lò xo: ​​Δl = l – l0.

– Bảng hiệu quả thu được xuất phát điểm từ một thí nghiệm

F = phường (N)0,01,02.03.04.05.06.0
Chiều nhiều năm l (mm)245285324366405446484
Độ giãn dài l (mm)
*

2. Giới hạn đàn hồi của lốc xoáy

– trường hợp trọng lượng của mua trọng vượt quá một quý hiếm nào đó điện thoại tư vấn là giới hạn bọn hồi thì độ giãn nở ra của lò xo đang ​​không còn phần trăm thuận với trọng lượng của cài đặt trọng và khi rút cài đặt trọng thì lò xo sẽ ​​không thể co hẹp theo chiều dài của nó. L0 nữa.


3. Phương pháp tính lực đàn hồi của lò xo, bí quyết định hình thức Móc.

*

Công thức tính lực bọn hồi của xoắn ốc (công thức định hình thức Húc):

Trong giới hạn bọn hồi, độ mập lực bọn hồi của xoắn ốc tỉ lệ thuận với độ biến tấu của lò xo.

*

– trong đó:

k được call là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, đơn vị là N / m.

l = | l – l0 | là độ biến dị (dãn hoặc nén) của lò xo.

Khi trọng lượng sinh sống trạng thái nghỉ:

*

⇒ phương pháp tính độ cứng của lò xo:

*

Ứng dụng của định biện pháp Húc vào thực tiễn là làm những vật dụng như ghế sofa, ghế xoay, nệm lò xo, …

4. Chú ý

– Đối với dây cao su thiên nhiên hoặc dây thép, lực bọn hồi chỉ lộ diện khi bị ngoại lực kéo căng. Bởi đó, lực đàn hồi vào trường vừa lòng này được điện thoại tư vấn là lực căng.

– Đối với những mặt tiếp xúc bị biến tấu khi ép vào nhau thì lực bầy hồi gồm phương vuông góc với mặt tiếp xúc.

Xem thêm: Id - Võ Lâm Chi Mộng

II. Bài bác tập vận dụng Công thức định qui định Húc (Công thức tính lực bầy hồi của lò xo).

* bài bác 1 trang 74 SGK thiết bị lý 10: Nêu các điểm sáng (phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:

một mùa xuân

b) lũ hồi, dây thép

c) mặt phẳng tiếp xúc

° giải thuật bài 1 trang 74 SGK trang bị Lý 10:

a) Lực bọn hồi của lò xo:

+ Phương: trùng với phương của trục lò xo.

+ Hướng: trái hướng với độ biến dị của lò xo: ​​khi dãn lò xo thì lực bọn hồi hướng về phía trong, khi bị nén thì lực đàn hồi hướng ra ngoài.

+ Placement point: Đặt đồ gia dụng thể xúc tiếp với đồ gia dụng thể.

b) Dây cao su, dây thép

+ Phượng: Trùng dây tự.

+ Direction: Chiều của nhì đầu sợi dây ở giữa sợi dây.

+ Điểm đặt: Đặt vật thể xúc tiếp với đồ thể.

c) chiến lược liên lạc:

+ Phương của lực bọn hồi: vuông góc với mặt tiếp xúc.

+ Điểm đặt: Đặt vào vật gây nên sự biến tấu của khía cạnh phẳng.

+ Hướng: hướng mẫu mã phẳng tiếp xúc.

* bài xích 2 trang 74 SGK đồ dùng lý 10: Huc State Law


° giải thuật bài 2 trang 74 SGK vật dụng Lý 10:

– Định pháp luật Húc: vào giới hạn bọn hồi, biên độ lực bầy hồi của xoắn ốc tỉ lệ thuận cùng với độ biến tấu của lò xo: Fdh = k | Δl |;

– trong đó:

k gọi là độ cứng của xoắn ốc (còn hotline là hệ số đàn hồi), đơn vị chức năng N / m.

| Δl | = | l – l0 | là độ biến tấu (bao tất cả cả sự co giãn hoặc nén) của lò xo.

* bài 3 trang 74 SGK đồ dùng lý 10: Phải treo một lò xo có độ cứng k = 100 N / m với trọng lượng bao nhiêu để nó dãn ra 10 cm?

A.1000N; B.100N; C.10N; Đ.1N;

° giải thuật bài 3 trang 74 SGK vật dụng Lý 10:

¤ chọn câu trả lời: C.10N;

– Khi vật dụng ở trạng thái cân nặng bằng, trọng lực P cân bằng với lực đàn hồi Fđh:

*

– Về độ lớn: phường = Fdh = kΔl = 100.0,1 = 10 (N).

* bài bác 4 trang 74 SGK đồ lý 10: Một lò xo gồm chiều dài tự nhiên và thoải mái là 15 cm. Một đầu xoắn ốc được giữ lại đứng yên, đầu tê chịu tác dụng của lực căng 4,5 N. Khi đó lò xo lâu năm 18 cm. Độ cứng của lò xo là bao nhiêu?

A.30N / m; B.25N / m; C.1,5N / m; D.150N / m;

° giải thuật bài 4 trang 74 SGK đồ dùng Lý 10:

¤ lựa chọn câu trả lời: D.150N / m.

– Độ biến dị của lốc xoáy là: Δl = l – l0 = 18 – 15 = 3 (cm) = 0,03 (m).

– Lực kéo cân đối với lực lũ hồi: Fk = Fdh = k.Δl

*

* bài 5 trang 74 SGK thứ lý 10: Một lò xo bao gồm chiều dài tự nhiên và thoải mái là 30 cm, lúc bị nén lò xo lâu năm 24 cm và lực đàn hồi của chính nó là 5 N. Khi lực bầy hồi của lốc xoáy bị nén là 10 N thì chiều dài của nó là bao nhiêu. ?

A.18cm; B.40cm; C.48cm; D.22cm;

° lời giải bài 5 trang 74 SGK đồ vật Lý 10:

Chọn câu trả lời: A. 18cm.

– Độ biến dị của lò xo lúc bị nén một lực bao gồm độ phệ F1 = 5N là:

| Δl | = | l1 – l0 | = | 24 – 30 | = 6cm

– Độ biến dị của lò xo khi bị nén một lực bao gồm độ mập F2 = 10N = 2F1 là:

| Δl2 | = 2 | Δl1 | = 2. 6 = 12 cm

– Chiều nhiều năm của đầu dò lúc bị nén một lực 10N là:

l1 = l0 – l2 = 30 – 12 = 18 cm


* bài 6 trang 74 SGK đồ lý 10: Một thứ có cân nặng 2,0 N được gắn vào trong 1 lò xo thì xoắn ốc dãn ra 10 mm. Móc một đồ vật khác khối lượng chưa rõ vào xoắn ốc thì nó nở thêm 80mm.

a) Tính độ cứng của lò xo.

b) Tính cân nặng chưa biết.

° giải thuật bài 6 trang 74 SGK vật Lý 10:

a) lúc treo đồ vật có khối lượng 2 (N), tại vị trí cân nặng bằng, lò xo bị dãn Δl1 = 10 (mm) = 0,01 (cm), ta có:

*
*

b) Trong quy trình treo trang bị có cân nặng P2, tại vị trí cân nặng bằng, xoắn ốc bị dãn Δl2 = 80 (mm) = 0,08 (cm), ta có:

bài đưa hướng

công thức tính độ cứng của lò xođộ cứng của lò xocông thức tính độ cứng của lốc xoáy lớp 10độ cứng lò xocách tính độ cứng của lò xocông thức tính độ cứng lốc xoáy lớp 10tính độ cứng của lò xocông thức tính độ cứng lò xotính độ cứng của lò xo lớp 10công thức tính độ dãn của xoắn ốc lớp 10độ cứng của lốc xoáy công thứccông thức tính độ cứngcông thức tính chiều lâu năm lò xo lớp 10cách tính độ cứng của lò xo lớp 10công thức tính lò xo lớp 10công thức độ cứng của lò xocách tính độ cứng lò xocông thức độ cứngcông thức tính độ dãn lò xohệ số lũ hồi của xoắn ốc có đơn vị chức năng làcông thức tính độ giãn lò xođộ cứng của lò xo làđộ cứng lốc xoáy công thứcđộ cứng k của lò xo có đối kháng vịtrong giới hạn bọn hồi của lò xo lúc lò xo vươn lên là dạng hướng của lực bọn hồi sinh sống đầu lò xo sẽ