Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 11 bài 7: hầu như thành tựu văn hóa truyền thống thời cận đại có đáp án vừa đủ các cường độ giúp những em ôn trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài xích 7.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 7


Đáp án: B

Giải thích:

Đại biểu xuất dung nhan của nền thảm kịch cổ điển Pháp là Coóc-nây (SGK lịch sử vẻ vang 11 - trang 37).


Câu 2. Bản “Sonat Ánh trăng” là trong số những tác phẩm bất hủ ở trong phòng soạn nhạc nào ở thời gian cận đại?

A. Mô-da.

B. Rem-bran.

C. Mê-li-ê.

D. Bét-tô-ven.


Đáp án: D

Giải thích:

Bản “Sonat Ánh trăng” là một trong những tác phẩm bất hủ ở trong nhà soạn Bét-tô-ven (SGK lịch sử dân tộc 11 - trang 37).


Câu 3. Đại biểu xuất sắc đẹp của nền hài kịch truyền thống Pháp là

A. La-phông-ten.

B. Coóc-nây.

C. Mô-li-e.

D. Ô-hen-ry.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Đại biểu xuất sắc đẹp của nền hài kịch truyền thống Pháp là Mô-li-e (SGK lịch sử vẻ vang 11 - trang 37).


Câu 4. công ty ngụ ngôn với nhà văn truyền thống của Pháp thời cận kim là

A. La-phông-ten.

B. Coóc-nây.

C. Mô-li-e.

D. Ô-hen-ry.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Nhà ngụ ngôn với nhà văn truyền thống của Pháp thời cận kim là La-phông-ten (SGK lịch sử vẻ vang 11 - trang 37).


Câu 5. đơn vị soạn nhạc thiên tài người Áo có góp sức to khủng cho thẩm mỹ và nghệ thuật hợp xướng là

A. Mô-da.

B. Bét-thô-ven.

C. Sô-panh.

D. Trai-cốp-xki.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Nhà biên soạn nhạc kỹ năng người Áo có hiến đâng to bự cho thẩm mỹ hợp xướng là Mô-da (SGK lịch sử hào hùng 11 - trang 37).


Câu 6. La-phông-ten là đơn vị ngụ ngôn cổ điển nổi giờ đồng hồ của nước nào?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Đức.

D. Nga.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

La-phông-ten là đơn vị ngụ ngôn truyền thống nổi tiếng của Pháp (SGK lịch sử 11 - trang 37).


Câu 7. nhà soạn nhạc kỹ năng người Đức với số đông sáng tác thấm đượm ý thức dân chủ, giải pháp mạng là

A. Mô-da.

B. Trai-cốp-xki.

C. Bét-tô-ven.

D. Pi-cát-xô.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Nhà biên soạn nhạc hào kiệt người Đức với rất nhiều sáng tác ngấm đượm ý thức dân chủ, phương pháp mạng là Bét-tô-ven (SGK lịch sử 11 - trang 37).


Câu 8. bên thơ lừng danh của nước Nga thời cận đại là

A. Pu- skin.

B. Vích-to Huy-gô.

C. Ra-bin-đra-nát Ta-go.

D. Lép Tôn-xtôi.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Nhà thơ nổi tiếng của nước Nga thời cận kim là Pu- skin (SGK lịch sử hào hùng 11 - trang 37).


Câu 9. nhân tài hội họa bạn Hà Lan với tương đối nhiều tác phẩm chân dung, phong cảnh nổi giờ vào bắt đầu thời cận đại là

A. Lê-vi-tan.

B. Pi-cát-xô.

C. Van Gốc.

D. Rem-bran.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Thiên tài hội họa tín đồ Hà Lan với rất nhiều tác phẩm chân dung, cảnh sắc nổi giờ vào buổi đầu thời cận đại là Rem-bran (SGK lịch sử dân tộc 11 - trang 38).


Câu 10. nhà soạn nhạc nổi tiếng với các tác phẩm: “Hồ thiên nga”, “Người đẹp mắt ngủ vào rừng” là

A. Mô- da.

B. Bét- tô-ven.

C. Trai- cốp- xki.

D. Sô- panh.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Nhà biên soạn nhạc khét tiếng với các tác phẩm: “Hồ thiên nga”, “Người rất đẹp ngủ trong rừng” là Trai- cốp- xki (SGK lịch sử 11 - trang 41).


Câu 11. các tác phẩm của phòng văn nào được Lê-nin review là “ tấm gương phản nghịch chiếu phương pháp mạng Nga”?

A. Lép-tôn-xtôi.

B. Vích-to Huy-gô.

C. Lỗ Tấn.

D. Mác Tuên.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Những công trình của Lép-tôn-xtôi được Lê-nin reviews là “ tấm gương bội phản chiếu giải pháp mạng Nga” (SGK lịch sử hào hùng 11 - trang 39).


Câu 12. công ty văn Pháp khét tiếng với thành tích “Những người khốn khổ” là

A. Lép-tôn-xtôi.

B.Vích-to Huy-gô.

C. Lỗ Tấn.

D. Mác Tuên.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Nhà văn Pháp danh tiếng với thành tựu “Những người khốn khổ” là Vích-to Huy-gô.


Câu 13. trong số những tác phẩm danh tiếng của kẹ Tôn-xtôi là

A. “Những bạn khốn khổ”.

B. “Những cuộc cảm giác của Tom Xoay-ơ”.

C. “Chiến tranh và hòa bình”.

D. “người I-nô-xăng đi du lịch”.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Một trong những tác phẩm danh tiếng của lép Tôn-xtôi là “Chiến tranh với hòa bình”.


Câu 14. Nhà văn hóa lớn fan Ấn Độ đạt giải Nô ben năm 1913 là

A. Mác Tuên.

B.Ta-go.

C. Hô-xê Ri-đan.

D. Hô-xê Mác-ti.

Hiển thị đáp án

Câu 15. công ty văn khét tiếng với các tác phẩm phản ảnh ý chí chủ quyền và thoải mái của dân chúng Cu-ba là

A. Mác Tuên.

B. Ta-go.

C. Hô-xê Ri-đan.

D. Hô-xê Mác-ti.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Nhà văn khét tiếng với các tác phẩm phản chiếu ý chí tự do và tự do thoải mái của dân chúng Cu-ba là Hô-xê Mác-ti.


Câu 16. “AQ chủ yếu truyện” là chiến thắng nổi tiếng ở trong nhà văn nào?

A. Hô-xê Mác-ti.

B. Lỗ Tấn.

C. Hô-xê Ri-đan.

D. Tào Tuyết Cần.

Hiển thị lời giải

Câu 17. trong số những tác phẩm danh tiếng của Tào Tuyết nên là

A. “Nhật kí tín đồ điên”.

B. “Thơ dâng”.

C. “Hồng thọ mộng”.

D. “Chiến tranh với hòa bình”.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Một một trong những tác phẩm khét tiếng của Tào Tuyết nên là “Hồng thọ mộng”.


Câu 18. nhà văn nào sau đây nổi tiếng với hồ hết tác phẩm gắn liền với cuộc sống đời thường của quần chúng lao rượu cồn Mĩ cố kỉnh kỉ XIX - đầu núm kỉ XX?

A. Lép-tôn-xtôi.

B.Vích-to Huy-gô.

C. Pu-skin.

D. Mác Tuên.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Mác Tuên là nhà văn nổi tiếng với đều tác phẩm gắn liền với cuộc sống đời thường của quần chúng. # lao cồn Mĩ cầm cố kỉ XIX - đầu nuốm kỉ XX


Câu 19. Tác phẩm làm sao sau đó là tập đái thuyết xuất dung nhan của Vích-to Huy-gô thể hiện lòng tin nhân đạo đối với những con fan đau khổ?

A. Hồng lâu mộng.

B. Những người dân khốn khổ.

C. Hồ Thiên nga.

D. Siêu mẫu ngủ vào rừng.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Những bạn khốn khổ là tập tiểu thuyết xuất dung nhan của Vích-to Huy-gô thể hiện tinh thần nhân đạo so với những con bạn đau khổ


Câu 20. thành phầm “đừng đụng vào tôi” ở trong phòng thơ Hô-xê Ri-dan sẽ phản ánh cuộc tranh đấu giành hòa bình của quần chúng. #

A. Trung Quốc.

B. Campuchia.

C. Cu-ba

D. Philippin.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Tác phẩm “đừng hễ vào tôi” ở trong phòng thơ Hô-xê Ri-dan đang phản ánh cuộc chống chọi giành hòa bình của quần chúng. # Philippin.


II. Thông hiểu

Câu 21. Sự cải tiến và phát triển của văn học trái đất từ đầu vắt kỉ XIX- mang đến đầu nỗ lực kỉ XX chịu tác động bởi những yếu tố, ngoại trừ

A. Sự bóc tách lột của ách thống trị tư sản với những người lao động trong nước.

B. Cuộc chiến đấu của nhân dân lao động ở bao gồm quốc với thuộc địa.

Xem thêm: Lời Dạy Của Khổng Tử - 100 Lời Dạy Của Đức Khổng Tử Và Ý Nghĩa

C. Hoạt động xâm lược trực thuộc địa của những nước thực dân.

D. Sự khôi phục tác động của giáo hội Ki-tô.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

- hầu như yếu tố tác động đến sự cải tiến và phát triển của văn học trái đất từ đầu thế kỉ XIX- mang đến đầu nắm kỉ XX là:

+ Sự tách lột của kẻ thống trị tư sản với những người lao cồn trong nước.

+ Cuộc đương đầu của nhân dân lao động ở chính quốc và thuộc địa.

+ vận động xâm lược thuộc địa của các nước thực dân.


Câu 22. từ trên đầu thế kỉ XIX - đầu cụ kỉ XX, văn học những nước phương Đông đi sâu vào bội phản ánh

A. Quan điểm và khát vọng có tác dụng giàu của kẻ thống trị tư sản.

B. Cách nhìn và bốn tưởng tranh đấu của giai cấp công nhân.

C. Cuộc sống của quần chúng. # trong chính sách phong kiến.

D. Cuộc sống, ý chí tranh đấu của quần chúng. # dưới kẻ thống trị thực dân.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Từ đầu cụ kỉ XIX - đầu cố kỉnh kỉ XX, văn học các nước phương Đông đi sâu vào phản chiếu cuộc sống, ý chí đương đầu của dân chúng dưới thống trị thực dân.


Câu 23. mọi thành tựu văn hóa của con tín đồ trong ban đầu thời cận đại tất cả vai trò quan trọng trong việc tiến công vào

A. Tứ tưởng của kẻ thống trị tư sản, bênh vực bạn lao động.

B. Thành trì của chế độ phong kiến, hình thành ý kiến của con fan tư sản.

C. Ách ách thống trị của thực dân, đế quốc xâm lược; tranh đấu đòi độc lập, trường đoản cú do.

D. Bốn tưởng của giáo hội Ki-tô, dọn đường đến trào lưu lại triết học ánh sáng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Những thành tựu văn hóa truyền thống của con tín đồ trong khởi đầu thời cận đại gồm vai trò quan trọng đặc biệt trong việc tiến công vào thành trì của chính sách phong kiến, hình thành cách nhìn của con người tư sản.


Câu 24. “Những fan đi trước dọn con đường cho bí quyết mạng Pháp 1789 chiến thắng lợi” là cách nhận xét của trái đất về vai trò của

A. Những nhà Khai sáng thế kỉ XVII - XVIII.

B. Các nhà triết học tập Mác-xít.

C. Những nhà xã hội ko tưởng.

D. Các nhà triết học tập duy chổ chính giữa khách quan.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

“Những tín đồ đi trước dọn đường cho cách mạng Pháp 1789 chiến thắng lợi” là cách review của trái đất về vai trò của các nhà Khai sáng cụ kỉ XVII - XVIII.


Câu 25. một trong những tiền đề của sự trở nên tân tiến của văn hóa nhân loại buổi đầu thời cận kim là

A. Hoạt động thương mại quốc tế ban đầu hình thành cùng mở rộng.

B. Các chuyển động giao lưu văn hóa Đông - Tây ban đầu xuất hiện.

C. đầy đủ thành tựu bùng cháy rực rỡ của phong trào Văn hóa phục hưng thời hậu kỳ trung đại.

D. Sự vạc triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe của nền kinh tế tư bản trong quá trình đế quốc chủ nghĩa.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Một trong những tiền đề của sự cải tiến và phát triển của văn hóa quả đât buổi đầu thời cận đại là hầu hết thành tựu tỏa nắng rực rỡ của phong trào Văn hóa phục hưng thời hậu kỳ trung đại.


Câu 26. đổi thay động lịch sử hào hùng nào sau đây có tác động trẻ khỏe đến sự trở nên tân tiến của văn hóa quả đât buổi đầu thời cận kim (thế kỉ XVI - XVIII)?

A. Các cuộc bí quyết mạng bốn sản đầu tiên bùng nổ với giành win lợi.

B. Công ty nghĩa tư bản chuyển sang tiến trình đế quốc chủ nghĩa .

C. Trận chiến tranh cầm giới đầu tiên bùng nổ cùng lan rộng.

D. Chế độ phong kiến Tây Âu phi vào giai đoạn trở nên tân tiến thịnh đạt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Các cuộc giải pháp mạng tư sản thứ nhất bùng nổ với giành chiến thắng có tác động khỏe mạnh đến sự cách tân và phát triển của văn hóa quả đât buổi đầu thời cận đại (thế kỉ XVI - XVIII)


Trắc nghiệm bài bác 8: Ôn tập lịch sử hào hùng thế giới cận đại bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 9: bí quyết mạng tháng Mười Nga năm 1917 với cuộc đấu tranh đảm bảo an toàn cách mạng (1917-1921) có đáp án

Trắc nghiệm bài 10: Liên Xô kiến thiết chủ nghĩa thôn hội (1921 - 1941) gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 11: tình hình các nước tư phiên bản giữa hai trận chiến tranh quả đât (1918-1939) bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 12: Nước Đức thân hai trận đánh tranh thế giới (1918-1939) gồm đáp án

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức Biểu mẫu Biểu chủng loại

40 câu Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài 7 có đáp án 2023: đều thành tựu văn hóa thời cận kim


giamcanherbalthin.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, những em học sinh bộ thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 11 bài 7: hồ hết thành tựu văn hóa thời cận đại chọn lọc, gồm đáp án. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm rất hay bám sát đít chương trình sgk lịch sử 11. Hy vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài 7 bao gồm đáp án này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt công dụng cao trong bài xích thi trắc nghiệm môn lịch sử hào hùng 11.

Mời quí bạn đọc tải xuống nhằm xem không thiếu thốn tài liệu Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài 7 tất cả đáp án: đông đảo thành tựu văn hóa truyền thống thời cận đại:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 11

Bài giảng lịch sử hào hùng 11 bài xích 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại 

BÀI 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA trong BUỔI ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI

A. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA vào BUỔI ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI

Câu 1: các tác phẩm của Mô-li-e tập trung đi sâu phản nghịch ánh chủ thể gì?

A. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của nước Pháp 

B. Lòng yêu thương quê hương, đất nước sâu nhan sắc của tác giả 

C. Khát vọng công bằng, cuộc sống đời thường tốt đẹp của nhỏ người 

D. Phê phán chế độ phong kiến Pháp

Đáp án:

Mô-li-e (1622 – 1673) là tác gia danh tiếng của nền hài kịch truyền thống Pháp; các tác phẩm của ông diễn đạt khát vọng công bằng, cuộc sống thường ngày tốt rất đẹp của chủng loại người

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 2: Đâu là công ty soạn nhạc lừng danh người Áo thời cận đại?

A. Mô-da 

B. Bet-tô-ven 

C. Trai-xcốp-ki 

D. Sô-panh

Đáp án:

Mô-da (1756-1791) bên soạn nhạc mập ú người Áo – người có những góp sức to lớn cho nghệ thuật và thẩm mỹ hợp xướng. Trong cuộc sống 35 năm ngắn ngủi của mình, Mô-da vẫn viết một số trong những lượng tác phẩm khổng lồ, 626 tác phẩm bao gồm: 41 giao hưởng, 23 nhạc kịch, 25 bạn dạng concerto mang đến piano, 7 concerto đến violon, 17 sonata mang lại piano, 42 sonata violon, 15 mexa, mặt hàng trăm bản nhạc thính phòng với ca khúc, trong các số ấy có các tác phẩm khét tiếng như: sonata Piano A dur, concertos Piano d moll, bạn dạng giao tận hưởng số 39, 40, 41. Từ phần đông tác phẩm nhỏ nhất (những khúc thanh nhạc) tới phần nhiều thể loại có vẻ ngoài cấu trúc to (concerto, giao hưởng, nhạc kịch); nghỉ ngơi mỗi thể loại, Mô-da đã gửi âm nhạc cổ xưa lên đến mẫu mực và về sau trở thành phần nhiều nguyên tắc kinh khủng trong âm nhạc truyền thống mà những nhạc sỹ thời kỳ sau luôn luôn kế thừa cùng trân trọng

Đáp án phải chọn là: A

Câu 3: họa sỹ người Hà Lan danh tiếng với thẩm mỹ vẽ tranh chân dung, tranh cảnh sắc thế kỉ XVII là

A. Van nơi bắt đầu

B. Phu-gia-ta.

C. Pi-cát-xô

D. Rem - bran.

Đáp án:

Rem-bran (1606 - 1669) là họa sĩ, nhà trang bị họa tín đồ Hà Lan khét tiếng thế kỉ XVII về tranh chân dung, tranh cảnh quan với nhiều chất liệu sơn dầu, tự khắc kim loại,…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Ai là bạn đứng đầu đội Bách khoa toàn thư trong nghành tư tưởng thời kì cận đại?

A. Mê-li-ê 

B. Rút-xô 

C. Vôn-te 

D. Đi-đơ-rô 

Đáp án:

Đi-đơ-rô là đơn vị triết học tập duy đồ vật Pháp, bạn sáng lập ra Bách khoa toàn thư, ông là người đại diện thay mặt chủ nghĩa vô thần Pháp cố kỉ XVII. Ông bị giáo hội bắt giam do tội truyền bá tư tưởng vô thần cùng duy vật. Sau thời điểm ra tù, ông tạo nên và chủ biên bộ sách Bách khoa toàn thư cùng với 35 tập lần lượt thành lập và hoạt động từ 1751-1780. Đi-đơ-rô chú trọng phê phán tôn giáo không tương hợp với quả đât khoa học, ông không đồng ý đạo đức tôn giáo, chứng minh tính không đồng hóa trong ba ngôi một thể với sự mơ hồ của Đức Tin vào mầu nhiệm và phép lạ. Ông mang lại rằng không có bằng chứng nào về sự có mặt của Chúa Giê-su. Phê phán thái độ của các giáo hội, ông kêu gọi xóa bỏ sự kiềm chế của việc truyền bá giáo lí và những giáo điều cổ hủ. Mặc dù nhiên, bốn tưởng của ông lại chịu tinh giảm của thời đại, ông coi tôn giáo tác phẩm của sự sợ hãi, dở người dốt; ông nhận định rằng giáo dục, nâng cao dân trí là mọi người sẽ đi mang lại chỗ xóa bỏ mọi dại si, dốt nát; quan trọng phải đưa tôn giáo ra khỏi các bước của đơn vị nước.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 5: Đâu là trận đấu tranh đầu tiên trên nghành tư tưởng của ách thống trị tư sản chống lại bốn tưởng hủ lậu của giáo hội Thiên chúa?

A. Trào lưu văn hóa Phục hưng 

B. Cải tân tôn giáo 

C. Trào lưu triết học tập ánh sáng 

D. Chủ nghĩa buôn bản hội ko tưởng

Đáp án:

Cuộc đấu tranh thứ nhất trên nghành nghề tư tưởng của thống trị tư sản với chính sách phong kiến là phong trào văn hóa Phục hưng vày nó sẽ phê phán sự bảo thù của giáo hội Thiên Chúa, tiến công vào trơ trọi tự phong kiến, góp phần đặc biệt quan trọng vào giải phóng tứ tưởng, cảm xúc của con tín đồ khỏi sự nô dịch của thần học. Đánh dấu bước tiến khủng trong lịch sử dân tộc văn minh Tây Âu, tạo ra những nền móng văn hóa, tư tưởng cùng tôn giáo quan lại trong để kẻ thống trị tư sản định hình nền văn hóa và tôn giáo new của riêng biệt mình

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Những tứ tưởng mới của những nhà Triết học tập Ánh sáng Pháp ở cố gắng kỉ XVII – XVIII bao gồm tác động ra sao sự phát triển của lịch sử dân tộc nước Pháp?

A. đều nhà bí quyết mạng triệt nhằm trong cuộc đấu tranh chống quyền năng phong kiến 

B. Là những người đi trước dọn mặt đường cho giải pháp mạng tứ sản Pháp năm 1789 chiến hạ lợi 

C. Bốn tưởng của mình để sáng lập ra triết học duy đồ vật biện chứng 

D. Lớp người thay mặt cho những tư tưởng tiến bộ nhất nghỉ ngơi châu Âu lúc bấy giờ

Đáp án:

Trào lưu giữ triết học tia nắng thế kỉ XVII – XVIII vẫn sản sinh ra các nhà bốn tưởng to như Mông-te-xki-ơ (1689 – 1755), Vôn – te (1694 – 1778), Rút-xô (1712 – 1778), nhà tư tưởng cung cấp tiến Mê-li-ê (1644 – 1729) và nhóm Bách khoa toàn thư vị Đi -đơ-rô (1713 – 1784) đứng đầu. Các nhà khai sáng cố kỉnh kỉ XVII – XVIII được xem như như “những tín đồ đi trước dọn đường cho giải pháp mạng Pháp năm 1789 giành chiến hạ lợi”

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 7: bài thơ “Con cáo với chùm nho” là biến đổi của ai?

A. La phông- ten 

B. Coóc- nây 

C. Mô-li-e 

D. Xéc-van-téc

Đáp án:

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là chế tác của của La phông- ten- một đơn vị ngụ ngôn với nhà văn cổ xưa Pháp. Bài xích thơ nhắc về một con cáo đang khát nước và nó nhận thấy một chùm nho chín mọng nằm nắm trên cao. Khoác dù nỗ lực hết sức nhưng con cáo vẫn chẳng thể lấy được chùm nho. Nó buộc phải tự đánh lừa phiên bản thân rằng “nho còn xanh lắm”. Bài xích thơ đang minh hoạ tư tưởng bất hoà phù hợp về nhận thức xảy ra khi một người cố gắng đồng thời giữ các ý nghĩ ko tương hợp. Sự bất hoà hòa hợp này có thể được làm sút đi bằng cách thay đổi ý thức hoặc trạng thái cầu muốn, mặc dầu nó dẫn mang đến hành vi chưa phù hợp lí. Có nhiều người tỏ ra chê bai, coi thường miệt cái mà họ mong mong mỏi có tuy thế không được. Thực tế thì chỉ bởi vì khả năng của chính bản thân mình có giới hạn không thể dành được nhưng đành mang cớ, trường đoản cú dối lòng mình nhằm tự biện minh

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 8: Ở vn có nhà bác bỏ học nào nổi tiếng trong cụ kỉ XVIII?

A. Lê Hữu Trác

B. Nguyễn trường Tộ

C Lê Quý Đôn

D. Lê Văn Hưu 

Đáp án:

Lê Quý Đôn - một vị quan liêu thời Lê Trung Hưng, là 1 nhà thơ cùng được mệnh danh là “nhà chưng học mập của việt nam trong thời phong kiến”.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 9: “Phong trào ban đầu thời cầm cố kỷ 18 ở châu Âu, coi câu hỏi tuyên truyền, phổ cập các bốn tưởng tiến bộ, nâng cấp các chuẩn chỉnh mực đạo đức và học thức khoa học (chứ không hẳn tôn giáo, điều giáo điều có sẵn) là hầu như phương tiện đặc biệt quan trọng để thay đổi cuộc sống làng mạc hội, nhỏ người, làm cho cho thế giới tiến bộ”.

Đoạn văn bên trên nói về phong trào nào mở ra và cách tân và phát triển ở châu Âu vào nỗ lực kỉ XVIII?

A. Trào lưu khai sáng 

B. Phong trào cách tân văn hóa 

C. Phong trào Thơ mới 

D. Phong trào nghệ thuật

Đáp án:

“Phong trào Khai sáng sủa – Phong trào bước đầu thời ráng kỷ 18 sống châu Âu, coi câu hỏi tuyên truyền, phổ biến các bốn tưởng tiến bộ, nâng cấp các chuẩn chỉnh mực đạo đức và tri thức khoa học tập (chứ không hẳn tôn giáo, điều giáo điều tất cả sẵn) là hầu hết phương tiện đặc biệt để đổi khác cuộc sống thôn hội, nhỏ người, làm cho trái đất tiến bộ”. Trào lưu thúc giục, kêu gọi những nhà tư tưởng – bao gồm trị sản xuất lại dục tình xã hội trên các đại lý bình đẳng, công lý và các nguyên tắc khởi đầu từ quyền lợi nhỏ người.

Tư tưởng khai sáng là tứ tưởng tiến bộ về ý thức hệ thời kỳ đầu của công ty nghĩa Tư phiên bản và tới thời điểm này vẫn tiếp tục lan toả nhằm mục đích đánh đổ thần quyền và nhà nghĩa phong con kiến mông muội. Nó ra mắt ở Anh cầm cố kỷ XVII, làm việc Pháp nỗ lực kỷ XVIII, nhập vai trò quan trọng suốt cuộc biện pháp mạng Mỹ (1775-1883), làm việc Nhật nuốm kỷ XVIII cùng vẫn tiếp tục tác động to lớn đến CNTB ngày nay. Ở Nga phong trào bắt đầu từ vào đầu thế kỷ XIX.

Phong trào Khai sáng sủa cũng từng được người việt tiếp cận qua trào lưu giữ ở Nhật với trở thành trào lưu Duy Tân thời điểm đầu thế kỷ XIX của Phan Chu Trinh với tên thường gọi Tân Việt Nam. Phương châm của phong trào này là “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, tức là biến hóa phải dựa vào sự học hỏi và giao lưu kiến thức, kỹ thuật new của thế giới; với niềm tin tự chủ, ngang nhiên và cao vọng tự cường; nhằm đạt mang đến dân giàu với nước mạnh.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 10: Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc đến nền văn học tập nào?

A. Nền hài kịch Pháp 

B. Nền bi kịch cổ điển Pháp 

C. Truyện ngụ ngôn Pháp 

D. Tiểu thuyết Pháp

Đáp án:

Thời cận đại xuất hiên nhiều nhà văn, công ty thơ lớn. Trong đó Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc vì thế văn học bi kịch cổ điển Pháp. Năm 1629 ông viết vở kịch trước tiên Mêlilơ. Thành công xuất sắc của vở kịch khiến ông dấn thân đi Pari và bước đầu sự nghiệp chế tác của mình. Ông viết một trong những kịch cơ mà trong đó nổi bật lên như một bởi sao chói lọi đó là vở kịch Lơ xít (1637).

Có thể nói một cách khái quát, vấn đề đề ra trong thành tựu của Cóoc – nây là trái đất quan bị tác động bởi công ty nghĩa duy lí và tứ tưởng chủ yếu trị về một giang sơn chuyên chế hùng mạnh. Cùng với ông, cảm xúc và lí trí là hai chi tiết riêng biệt, trái chiều nhau, tất yêu dung hòa trong phiên bản tính bé người. Nó là thước đo nhằm định gia phẩn hóa học và vẻ đẹp fan anh hùng, cửa hàng dựng lên xung bất chợt kiểu Cóoc- nây

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 11: công ty thơ khét tiếng ở Pháp ráng kỉ XVII là ai?

A. Mô-li-e

B. Pu-skin.

C. Ban-dắc.

D. La phông ten.

Đáp án:

La phông - ten (1621 - 1695) là đơn vị ngụ ngôn và nhà văn truyền thống Pháp, những tác phẩm của ông có tính giáo dục so với mọi lứa tuổi, phần đông thời đại.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 12: phiên bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là chiến thắng nổi tiếng trong phòng soạn nhạc như thế nào thời kì cận đại?

A. Mô-da (Người Áo) 

B. Bét-tô-ven (Người Áo)

C. Mô-da (Người Đức) 

D. Bét-tô-ven (Người Đức)

Đáp án:

Bét-tô-ven là bên soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông thấm đượm niềm tin dân chủ, phương pháp mạng, trong số ấy nổi giờ đồng hồ là phiên bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 13: nhà soạn nhạc hào kiệt người Đức, các sáng tác của ông thấm đượm niềm tin dân chủ, bí quyết mạng. Ông là ai?

A. Bét-tô-ven

B. Mô-da

C. La Phông-ten

D. Mô-li-e

Đáp án:

Bét-tô-ven - công ty soạn nhạc kĩ năng người Đức. Các sáng tác của ông thấm đượm ý thức dân chủ, bí quyết mạng, trong số đó nổi mang tai mang tiếng các bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 14: Trào lưu tứ tưởng nào có vai trò quan trọng đặc biệt đối với sự thành công của phương pháp mạng bốn sản Pháp cuối gắng kỉ XVIII?

A. Triết học tập ánh sáng.

B. Công ty nghĩa xã hội không tưởng.

C. Triết học truyền thống Đức.

D. Kinh tế chính trị cổ xưa Anh.

Đáp án:

Trào lưu lại Triết học ánh nắng thế kỉ XVII - XVIII đang sản sinh ra các nhà bốn tưởng lớn - các nhà Khai sáng, có vai trò đặc trưng trong sự thắng lợi của bí quyết mạng bốn sản Pháp cuối rứa kỉ XVIII với sự cải cách và phát triển của tứ tưởng châu Âu.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 15: những thành tựu văn hóa truyền thống buổi đầu thời cận đại có vai trò như thế nào đối với sự cải tiến và phát triển của lịch sử dân tộc nhân loại?

A. Tấn công vào xóm hội tứ bản, bênh vực mang đến nhân dân lao động 

B. Tấn công vào thành trì của chính sách phong kiến, hình thành ý kiến tư tưởng của con bạn tư sản 

C. Tấn công vào làng mạc hội tư bản, hình thành ý kiến của thống trị phong kiến 

D. Lật đổ cơ chế phong kiến, hình thành hệ thống tư tưởng tiến bộ

Đáp án:

Vào ban đầu thời cận đại, phần nhiều thành tựu văn hóa trên các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, kiến trúc, … có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiến công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm tư tưởng của con tín đồ tư sản.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 16: Trong bắt đầu thời cận đại, nghành nghề dịch vụ nào bao gồm vai trò quan lại trọng, tiến công vào thành trì của cơ chế phong kiến?

A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng

B. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa

C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học

D. Nghệ thuật, âm nhạc, văn học

Đáp án:

Vào bắt đầu thời cận đại, hồ hết thành tựu văn hóa trên những lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, tư tưởng, … có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chính sách phong kiến với hình thành ý kiến tư tưởng của con người tư sản.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 17: tại sao những thành tựu văn hóa truyền thống buổi đầu thời cận kim lại cải tiến và phát triển mạnh làm việc châu Âu?

A. Do tác động của cuộc đương đầu chống cơ chế phong kiến của ách thống trị tư sản 

B. Do sự áp của cơ chế phong kiến ở châu Âu với các tầng lớp dân chúng quá nặng nề nề 

C. Bởi sự suy yếu của giáo hội phong con kiến châu Âu

D. Vì sự phục hưng của văn minh Hi- La

Đáp án:

Cuộc cách mạng Hà Lan cuối cụ kỉ XVI đã mở ra một thời kì lịch sử hào hùng mới- thời cận đại. Trong bắt đầu thời cận đại, bão táp cách mạng tứ sản cách tân và phát triển mạnh sinh sống châu Âu không chỉ có trên nghành nghề kinh tế- thiết yếu trị, mà dính trên cả nghành nghề dịch vụ văn hóa để chiến đấu chống chế độ phong kiến và sinh ra con người tư sản. Vì thế thời kì này, châu Âu đã đạt được những thành tựu văn hóa truyền thống rực rỡ

Đáp án nên chọn là: A

B. THÀNH TỰU CỦA VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu 1: những tác phẩm của tác gia làm sao được Lê-nin nhận xét như “tấm gương bội phản chiếu biện pháp mạng Nga”?

A. Sê-khốp 

B. Pu-skin 

C. Xẹp Tôn-xtôi 

D. Trai-cốp-xki

Đáp án:

Lép Tôn-xtôi (1828-1910), đơn vị văn Nga danh tiếng với những tác phẩm: chiến tranh và hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh. Với nhà nghĩa hiện tại phê phán, qua những tác phẩm của mình, ông đã phòng lại trơ thổ địa tự làng mạc hội phong kiến Nga hoàng, ca tụng phẩm chất của bạn dân Nga trong công cuộc thi công và bảo đảm an toàn tổ quốc. Lê-nin đã reviews tác phẩm của Tôn-xtôi như “Tấm gương phản bội chiến phương pháp mạng Nga”

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: “Nhật kí fan điên” với “AQ bao gồm truyện” là các tác phẩm ở trong nhà văn Trung Quốc lừng danh nào?

A. Chu Đôn Di

B. Đỗ tủ

C. Hẹn Quảng Bình

D. Lỗ Tấn

Đáp án:

Lỗ Tấn (1881 - 1936) là bên văn giải pháp mạng lừng danh Trung Quốc, fan đặt nền móng mang lại văn học hiện đại Trung Hoa với những tác phẩm phệ như: Nhật kí fan điên, AQ chủ yếu truyện, …

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 3: chỗ tụ hội các nhà văn hóa lớn của trái đất cuối ráng kỉ XIX- đầu nỗ lực kỉ XX là

A. Pari (Pháp)

B. Luân Đôn (Anh)

C. Xanh pêtécbua (Nga)

D. Mađơrít (Tây Ban Nha)

Đáp án:

Cuối cố gắng kỉ XIX - đầu thay kỉ XX, sinh hoạt Pa-ri (Pháp) sẽ tụ họp các nhà văn hóa truyền thống lớn, trong những số ấy có các họa sỹ danh tiếng như: Van gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga),…

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 4: những nhà thơ, nhà văn vượt trội của phương Đông thời kì cận kim bao gồm

A. Lỗ Tấn, Hô-xe Ri-dan, Ra-bin-đra-nát Ta-go.

B. Mác Tuên, Hô-xe Ri-dan, Ra-bin-đra-nát Ta-go.

C. Lỗ Tấn, Hô-xe Ri-dan, Vích-to Huy -go.

D. Mác Tuên, Hô-xe Ri-dan, Ban-dắc.

Đáp án:

- Lỗ Tấn: đơn vị văn cách mạng Trung Quốc.

- Hô-xe Ri-dan: đơn vị văn, công ty thơ to Phi-lip-pin.

- Ra-bin-đra-nát Ta-go: đơn vị thơ Ấn Độ.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 5: chủ đề thiết yếu trong công trình “Đừng đụng vào tôi” của phòng thơ Hôxê Ridan là

A. Phản chiếu cuộc chống chọi giành chủ quyền của dân chúng Xingapo 

B. Phản chiếu cuộc chiến đấu giành độc lập của nhân dân Malaixia 

C. Phản ảnh cuộc tranh đấu giành tự do của quần chúng Philíppin 

D. Phản ánh cuộc đương đầu giành độc lập của quần chúng. # Inđônêxia

Đáp án:

Hô-xe Ri-dan, nhà văn, bên thơ to của Phi-lip-pin với tác phẩm tiêu biểu vượt trội như “Đừng đụng vào tôi” đã cáo giác tội ác của kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành tự do của quần chúng Phi-lip-pin.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 6: Hô-xê Mác-ti là bên văn

A. Tiêu biểu cho tình tần đấu tranh, tinh thần vào thắng lợi của tranh đấu cho hòa bình dân tộc và văn minh xã hội.

B. đơn vị văn lớn bạn Phi-lip-pin với tác phẩm tiêu biểu vượt trội “Đừng đụng vào tôi”.

C. Tố cáo quân địch xâm lược và biểu đạt cuộc kháng chiến giành chủ quyền của nhân dân Phi-lip-pin.

D. Là đơn vị văn biện pháp mạng nổi tiếng Trung Quốc.

Đáp án:

- Đáp án A: Hô-xê Mác-ti là bên văn danh tiếng Cu-ba, tiêu biểu cho niềm tin đấu tranh, lòng tin và chiến thắng của cuộc đấu tranh cho hòa bình dân tộc và tiến bộ xã hội của quần chúng. # Cu-ba

- Đáp án B, C: là Hô-xê Ri-dan

- Đáp án D: bên văn Lỗ Tấn.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 7: nhà cửa “Những fan khốn khổ” của Vích-to Huy-gô đã đi sâu khai thác đề tài gì trong đời sống xã hội?

A. Phản hình ảnh hiện thực của xã hội Pháp. 

B. Lòng yêu thương vô hạn đối với những con người đau khổ, ý muốn tìm những giải pháp đem lại niềm hạnh phúc cho họ. 

C. Phòng lại trơ thổ địa tự của chế độ phong loài kiến Nga hoàng. 

D. Mệnh danh phẩm chất của fan dân Nga vào công cuộc xây cất và bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án:

Nôi dung chính của thành tích “Những người khốn khổ” của tác giả Vích-to Huy-gô là thể hiện lòng yêu thương vô hạn so với những con bạn đau khổ, muốn tìm những chiến thuật đem lại niềm hạnh phúc cho họ.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 8: Hai thắng lợi là “Nhà bái Đức Bà Pa-ri” với “Những bạn khốn khổ” của tác giả nào thời gian cận đại?

A. Ban-dắc.

B. Vích-to Huy-gô.

C. Xịt Tôn- xtôi.

D. Mác-xim Goóc-ki.

Đáp án:

Vích-to Huy-gô (1802 – 1885) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp. Những tác phẩm của ông, đặc trưng xuất nhan sắc là tè thuyết “Những fan khốn khổ” bộc lộ lòng thương yêu vô hạn so với những con tín đồ khốn khổ, ao ước tìm những giải pháp đem lại niềm hạnh phúc cho họ.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 9: những tác phẩm “Con váy đầm pích”, “Hồ Thiên Nga”, “Người rất đẹp ngủ vào rừng” là của tác giả nổi tiếng nào thời kì cận đại?

A. Hô-xê Mác-ti. 

B. Hô-xe Ri-dan. 

C. Trai-cốp-xki. 

D. Pi-cát-xô.

Đáp án:

Trai-cốp-xki là giữa những những điển hình nổi bật của nền âm nhạc hiện thực quả đât thời cận đại. Một số trong những tác phẩm tiêu biểu của ông là vở opera “Con váy đầm pích”, các vở bale “Hồ thiên Nga”, “Người đẹp nhất ngủ trong rừng”, …

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 10: trong số những nhân vật điển hình nổi bật của nền âm nhạc thế giới thời kì cận kim là

A. Trai-cốp-xki.

B. Hô-xe Ri-dan.

C. Hô-xê Mác-ti.

D. Pi-cát-xô.

Đáp án:

Trai-cốp-xki là trong những những điển hình nổi bật của nền âm thanh hiện thực nhân loại lúc bấy giờ.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 11: Tác gia văn học độc nhất của phương Đông thời cận kim đã đoạn giải Nôbel là ai?

A. Tago 

B. Lỗ Tấn 

C. Murakami 

D. Nguyễn Du

Đáp án:

Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại giành giải Nôben năm 1913 là Tago cùng với tập “Thơ Dâng”. Ông là 1 trong nhà văn hóa truyền thống lớn của Ấn Độ. Các sáng tác của ông bộc lộ rõ lòng yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 12: trong số những hành động ví dụ thể hiện công ty nghĩa nhân đạo của Vích-to Huy -gô là

A. Cứu vớt vớt con tín đồ bằng trái tim.

B. Kêu gọi người giàu trợ giúp người nghèo.

C. Dùng tình thương nhằm cứu ráng gian.

D. Dùng sự nhẫn nại để thoát khổ.

Đáp án:

Các thành quả của Vích-to Huy-gô trình bày lòng yêu thương vô hạn so với những con fan đau khổ, mong tìm phương án đem lại hạnh phúc cho họ. Ông cũng lên tiếng lôi kéo người giàu giúp sức người nghèo, đó là một trong những hành động ví dụ thể hiện nhà nghĩa nhân đạo của Vích-to Huy-gô.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 13: Văn học phương Đông từ trên đầu thế kỉ XIX - đầu nạm kỉ XX mang đặc điểm nổi bật nào sau đây?

A. Thể hiện quan điểm và ước mong của giai cấp tư sản 

B. Thể hiện cách nhìn và bốn tưởng của kẻ thống trị công nhân 

C. Bội phản ánh cuộc sống đời thường của quần chúng trong cơ chế tư phiên bản chủ nghĩa 

D. Phản bội ánh cuộc sống của dân chúng dưới thống trị của thực dân phong kiến

Đáp án:

Ở những nước phương Đông, văn học cũng có bước tiến rõ rệt, phản ảnh cuộc sống của quần chúng. # dưới giai cấp của thực dân phong kiến, lòng khát khao với ý chí anh hùng, quật khởi trong tranh đấu cho độc lập, tự do.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 14: tình trạng văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu cầm cố kỉ XX chịu đựng sự đưa ra phối mạnh bạo của nhân tố nào?

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa 

B. Sự xuất hiện thêm nhiều bên văn, bên thơ lớn 

C. Nền kinh tế tài chính tư bạn dạng chủ nghĩa trở nên tân tiến mạnh mẽ 

D. Những biến động của lịch sử hào hùng từ đầu thời cận kim đến cuối thế kỉ XIX – đầu cụ kỉ XX

Đáp án:

Từ đầu thời cận đại đến đầu núm kỉ XX, trái đất đã diễn ra nhiều thay đổi động đặc biệt là sự thành công của bí quyết mạng bốn sản; sự xác lập và trở nên tân tiến của chủ nghĩa bốn bản. Điều này vẫn tác động trẻ khỏe đến tình hình văn hóa rứa giới. Các thành tựu đạt được trong các nghành văn học – nghệ thuật, bốn tưởng.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 15: từ đầu thế kỉ XIX cho đầu ráng kỉ XX, văn học tập phương Tây ko chịu tác động bởi nhân tố nào?

A. Nhà nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc 

B. Đời sống dân chúng lao hễ khổ cực 

C. Thống trị tư sản năm quyền ách thống trị và không ngừng mở rộng việc xâm chiếm, đô hộ những nước nằm trong địa 

D. Chế độ phong kiến áp bức tách bóc lột quần chúng. # được phản ánh trong văn học

Đáp án:

Các cuộc cách mạng tứ sản cùng sự xác lập của khối hệ thống tư bản chủ nghĩa đã ghi lại sự thất bại hoàn toàn của chính sách phong kiến. Từ thời điểm cuối thế kỉ XIX mang đến đầu nuốm kỉ XX, công ty nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, tăng cường tách lột quần chúng lao cồn trong nước với xâm lược trực thuộc địa. Cho nên vì thế văn học tập phương Tây phản chiếu đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội giai đoạn này sự áp bức của thống trị tư sản với dân chúng lao động.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 16: trọng trách chủ yếu của những nhà văn, công ty thơ vận động trên nghành nghề dịch vụ nghệ thuật là gì?

A. đề đạt khá đầy đủ, toàn vẹn hiện thực buôn bản hội 

B. Đấu tranh ngăn chặn lại ách áp bức, bóc lột 

C. Phản ảnh đời sinh sống của quần chúng lao động 

D. Bảo vệ những bạn nghèo khổ

Đáp án:

Xuất phát từ mục đích của văn học là phản ánh chân thật cuộc sống hiện nay thực, bằng rất nhiều cách khác nhau, các tác phẩm thơ văn thời kì cận kim đã phản ánh khá không hề thiếu và toàn vẹn mọi điều tỉ mỷ của hiện nay xã hội. Thông qua tiếp cận với các tác phẩm văn học, fan đọc phần nào khám phá hình ảnh cuộc sinh sống của tín đồ trong thời kì đó.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: từ trên đầu thế kỉ XIX mang lại đầu nạm kỉ XX văn học ở các nước phương Đông có điểm sáng gì khác hoàn toàn so với văn học tập ở những nước phương Tây?

A. Mở ra nhiều tác giả lớn 

B. Có không ít tác phẩm gớm điển, đề đạt toàn cảnh bức ảnh xã hội đương thời 

C. Lên án chế độ phong kiến 

D. Làm phản ánh cuộc sống thường ngày của nhân dân, bên dưới ách thực dân phong kiến, niềm tin quật khởi giành độc lập, tự do

Đáp án:

Từ đầu cố gắng kỉ XIX dến đầu vậy kỉ XX, văn học tập ở những phương Đông với phương Tây có điểm lưu ý khác nhau sau:

 - Phương Đông: văn học gồm có bước tân tiến rõ rệt, làm phản ánh cuộc sống thường ngày của quần chúng dưới thống trị phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng, quật khởi trong chiến đấu cho độc lập, tự do

- Phương Tây: trong trả cảnh thống trị tư sản cụ quyền kẻ thống trị và không ngừng mở rộng việc xâm lược, đô hộ các nước trực thuộc địa thì cuộc sống của quần chúng lao động bị áp bức càng ngày khốn khổ. Những nhà thơ, bên văn sẽ phản ánh đầy đủ, toàn diện hiện thực buôn bản hội trong thành phầm của mình

Đáp án nên chọn là: D

Câu 18: Đây là câu văn nổi tiếng trong phòng văn nào: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Bạn ta đi mãi thì thành mặt đường thôi”?

A. Lỗ Tấn 

B. Ban-dắc 

C. Ra-bin-đra-nát Ta-go 

D. Vích-to Huy-gô

Đáp án:

Lỗ Tấn (1881-1936) là công ty văn lừng danh của Trung Quốc, với những tác phẩm to như: Nhật kí fan điên, AQ bao gồm truyện,… Câu văn: “kì thực xung quanh đất vốn làm những gì có đường. Người ta đi mãi thì thành mặt đường thôi…” trong công trình “Cố hương”. Đây là một trong những truyện ngắn hay với xúc động. Nó man mác một tình quê vơi đầy. Nó ghi lại một phương pháp chân thực, cảm động ký ức tuổi thơ; phản ảnh số phận những con người quê hương với bao nỗi bi đát thương cùng hi vọng

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 19: câu chữ phản ánh trong các tác phẩm của Mác Tuên thời kì cận kim là

A. Ca tụng phẩm hóa học của fan Nga.

B. Lòng khát khao độc lập.

C. Ý chí kiêu hùng của nhỏ người.

D. Diễn tả chân thực cuộc sống xã hội Mĩ.

Đáp án:

Nội dung các tác phẩm của Mác Tuên mang tính chất thần phê phán sâu sắc, ông biểu đạt chân thực cuộc sống xã hội Mĩ thời điểm bấy giờ, bộc lộ lòng yêu thương so với con người, đầu tiên là quần chúng. # lao đụng nghèo khổ

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 20: Văn học tập phương Đông gắng kỉ XIX, đầu núm kỉ XX chủ yếu phản ánh vụ việc gì?

A. ý kiến và thèm khát của kẻ thống trị tư sản.

B. Quan điểm và tư tưởng của giai cấp công nhân.

C. Cuộc sống của quần chúng. # trong chính sách tư bạn dạng chủ nghĩa.

D. Cuộc sống đời thường của dân chúng dưới ách thực dân phong kiến.

Đáp án:

Ở những nước phương Đông, văn học cũng đều có bước tiến rõ rệt, phản ảnh cuộc sinh sống của quần chúng dưới ách thực dân phong kiến, lòng khát khao cùng ý chí anh hùng, quật khởi trong đương đầu cho độc lập, tự do.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 21: cung điện Véc-xai là thành tựu khét tiếng của văn hóa trái đất thời kì cận kim trên lĩnh vục nào?

A. Văn học tập

B. Điêu xung khắc

C. Kiến trúc

D. Hội họa

Đáp án:

Thời cận đại, quan trọng vào cuối nỗ lực kỉ XIX - đầu nạm kỉ XX, các nghành nghệ thuật như kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc,… cũng khá phát triển. Cung điện Véc-xai đươc ngừng vào năm 1708 là một trong công trình phong cách xây dựng đặc sắc.

Cung điện Véc-xai được ca tụng là cung điện lung linh nhất Châu Âu với đẹp nhấy quả đât bởi quy mô cung điện đồ sộ, bản vẽ xây dựng tinh xảo và bí quyết bày trí xa hoa... Cung điện Véc-xai còn là biểu tượng quyền lực tối thượng của những triều đại phong con kiến Pháp. ở cách hà nội Paris khoảng 20 km về phía Tây. Là khu vực ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV cùng Louis XVI.

Cung năng lượng điện rộng 67.000m2 tất cả trên 2 nghìn phòng và công viên có diện tích 815 hecta (8000 ha trước bí quyết mạng Pháp), Versailles là một trong những trong những cung điện đẹp tuyệt vời nhất lớn tốt nhất châu Âu cũng giống như trên núm giới.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 22: họa sỹ danh tiếng với thẩm mỹ và nghệ thuật vẽ tranh phong cảnh cuối cầm cố kỉ XIX - đầu cố kỉ XX là

A. Van nơi bắt đầu (Hà Lan). 

B. Phu-gia-ta (Nhật Bản).

C. Pi-cát-xô (Tây Ban Nha).

D. Lê-vi-tan (Nga).

Đáp án:

Có cội gác bởi vì Thái từ rất nhiều đời, Levitan sinh ra, béo lên, học tập hội họa rồi giảng dạy, chế tạo với chổ chính giữa hồn Nga thuần khiết. Mười cha tuổi đã vào Trường con kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa Moskow, được trao học bổng vì chưng nhà nghèo và tài năng.

Cuối ráng kỷ XIX, kể đến họa sỹ vẽ tranh phong cảnh, tín đồ ta nghĩ ngay đến Levitan. Tranh ông bước vào lòng tín đồ bởi vạn vật thiên nhiên có hồn, như chính là phân thân trung khu hồn Nga trong ông vậy.

Đất nước Nga mênh mông, hùng vĩ, đẹp long lanh làm say lòng bao người. Một vẻ đẹp mắt sâu lắng, có nỗi ảm đạm xa xăm, trắc ẩn, khiến cho người ta nghĩ cho thân phận, đến sự xuất hiện của mình trên cõi đời này. Tất cả vẻ đẹp ấy lấn sân vào tranh Levitan thành cái đạo tự Nhiên.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: item nổi tiếng quả đât nào trong phòng văn Vích-to Huy-gô đang được gửi thể thành phim cùng nhạc kịch?

A. Những người dân khốn khổ.

B. đều cuộc phiêu lưu.

C. Chiến tranh và hòa bình.

D. Nhà thờ đức bà Paris.

Đáp án:

Những fan khốn khổ là tiểu thuyết của văn hào Pháp Victor Hugo, được xuất bạn dạng năm 1862. Tòa tháp được reviews là giữa những tiểu thuyết danh tiếng nhất của nền văn học nhân loại thế kỷ 19.

Những bạn khốn khổ là mẩu chuyện về xã hội nước Pháp trong khoảng hơn 20 năm vào đầu thế kỷ 19 kể từ thời điểm Napoléon I lên ngôi và vài những năm sau đó. Nhân vật bao gồm của đái thuyết là Jean Valjean, một cựu tầy khổ không đúng tìm cách chuộc lại đầy đủ lỗi lầm tạo ra thời trai trẻ. Cỗ tiểu thuyết không chỉ là nói tới bản chất của chiếc tốt, dòng xấu, của phương tiện pháp, nhưng tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư to đùng về kế hoạch sử, phong cách xây dựng của Paris, nền thiết yếu trị, triết lý, vẻ ngoài pháp, công lý, tín ngưỡng của pháp nửa thời điểm đầu thế kỷ 19. Bao gồm nhà văn Victor Hugo cũng đã viết đến người biên tập rằng: "Tôi có ý thức rằng đây đang là trong những tác phẩm đỉnh cao, nếu như không nói là tác phẩm phệ nhất, vào sự nghiệp cầm cây viết của mình”.

Những tín đồ khốn khổ cũng nổi tiếng vì đang được gửi thể những lần thành những vở kịch, cỗ phim, trong các số ấy nổi tiếng độc nhất vô nhị phải nói đến vở nhạc kịch thuộc tên, thường xuyên được gọi tắt là "Les Mis".