Hãy nhập câu hỏi của bạn, giamcanherbalthin.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Giải toán trên mạngTrước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Sau 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay cha bao nhiêu tuổi

3 năm trước tuỏi cha gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi con 1 phần thì tuổi cha 10 phần, tuổicha hơn con10 - 1 = 9 phần

3 năm sautuỏi cha gấp 4lần tuổi con. Vậytuổicha có số phần là 9x4 = 36phần

Thời gian từ 3 năm trước đến 3 nắm sau là: 3 + 3 = 6 năm

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi cha là: 36 - 9 = 27 phần

Giá trị 1 phần là 27 : 9 = 3 tuổi.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Của Trấn Thành, Về Tình Yêu Và Cuộc Sống

Tuổi cha 3 năm trướclaf: 3 x 10 = 30 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 30 + 3 = 33 tuổi33 là đáp án chuẩn 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


goi tuoi con cach day 3 nam la A ta co ; (A+3+3)*4=A*10+3+3 A*4+24=A*10+6 A*(10-4)=24-6 A*6=18 A=18:6 A=3 vay tuoi cha hien nay la :3*10+3=33(tuoi)


Thời gian từ 3 năm trước đến 3 năm sau là: 3 + 3 = 6 (năm)Trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con nghĩa là tuổi cha bằng 10/1 tuổi con và bằng 10/9 hiệu số tuổi cha và tuổi conSau đây 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con nghĩa là tuổi cha bằng 4/1 tuổi con và bằng 4/3 hiệu số tuổi cha và tuổi conTỉ số tuổi cha sau đây 3 năm và tuổi cha trước đây 3 năm là: 4/3 : 10/9 = 6/5Ta có sơ đồ:Tuổi cha sau đây 3 năm: !----!----!----!----!----!----!Tuổi cha trước đây 3 năm: !----!----!----!----!----!(6 năm)Tuổi cha sau đây 3 năm là: 6 : (6 - 5) x 6 = 36 (tuổi)Tuổi cha hiện nay là: 36 - 3 = 33 (tuổi)


33 cai đấtmà phải là 33 tuổi thì với là 33 hiểu chưa thì vơi là 33 tuổi................................................................................................................................................................(cạn lời) à mà là 33 tuôỉ nhớ kĩ học giỏi mà...................


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Trước đây 3 năm tuổi cha gấp 10 lần tuổi con . Sau đây 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con.Hỏi hiện nay cha bao nhiêu tuổi?

Đọc tiếp...

3 năm trước tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi con là 1 phần còn tuổi cha là 10 phần.

Hiệu số phần bằng nhau:

10 - 1 = 9 ( phần )

Sau 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi cha có số phần:

9 x 4 = 36 ( phần )

Thời gian từ 3 năm trước đến 3 năm sau là:

3 + 3 = 6 ( năm )

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi cha :

36 - 9 = 27 ( phần )

Giá trị 1 phần:

27 : 9 = 3 ( tuổi )

Tuổi cha 3 năm trước đây là:

3 x 10 = 30 ( tuổi )

Tuổi cha hiện nay là:

30 + 3 = 33 ( tuổi )

tk mk nha


3 năm trước tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi con 1 phần thì tuổi ch 10 phần, tuổi cha hơn con 10-1= 9 (phần)

3 năm sau tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi cha có số phần là 9*4=36(phần)

Thời gian từ 3 năm trước đến 3 năm sau là 3+3=6 (năm)

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi cha là 36-9=27 (phần)

Giá trị 1 phần là 27:9=3 (tuổi)

Tuổi cha trước đây là 3*10=30(tuổi)

Tuổi cha hiện nay là 30+3 =33 (tuổi)


hiện nay cha hơn con 24 tuổi và tuổi cha gấp 3 lần tuổi con .Hỏi trước đây bao nhiêu năm thì tuổi cha gấp 4 lần tuổi con?

Đọc tiếp...


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
*