A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thời hạn và hồ sơ xét tuyển

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi giỏi nghiệp Trung học tập phổ thông, thời gian cụ thể theo trả lời tuyển sinh của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất năm 2022.

Bạn đang xem: Trường y khoa phạm ngọc thạch

2. Đối tượng tuyển sinh

Đã xuất sắc nghiệp Trung học diện tích lớn theo bề ngoài giáo dục thiết yếu quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

Tuyển sinh vào cả nước.

4. Cách thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

Xét tuyển dựa trên hiệu quả điểm thi tốt nghiệp Trung học ít nhiều năm 2022.

4.2.Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT

a. Ngưỡng đảm bào chất lượng đầu vào

Trường sẽ ra mắt trên trang thông tin điện tử sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

b. Điều kiện đăng ký xét tuyển

- Điều kiện đk xét tuyển phổ biến cho toàn bộ các ngành tuyển chọn sinh:

Xếp nhiều loại hạnh kiểm từ nhiều loại Khá trở lên của năm học lớp 12 của THPT.Đầy đủ sức khỏe để theo học tập ngành đăng ký xét tuyển.

Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về 1 Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống (Trang 20)

- Điều kiện đăng ký xét tuyển chọn vào ngành Y khoa, Dược học, răng cấm Mặt:

Thí sinh phải bao gồm điểm trung bình cộng của 05 học kỳ Trung học ít nhiều ≥ 7.0 điểm. (05 học tập kỳ là vấn đề trung bình: học tập kỳ I năm lớp 10; học tập kỳ II năm lớp 10; học tập kỳ I năm lớp 11; học tập kỳ II năm lớp 11 cùng Học kỳ I năm lớp 12).

- Điều kiện đk xét tuyển vào ngành Khúc xạ Nhãn khoa:

Điểm kỳ thi Trung học rộng lớn môn nước ngoài ngữ là giờ Anh đạt từ bỏ điểm 7.0 trở lên trên (chương trình học có những học phần siêng ngành vị giảng viên nước ngoài trực tiếp huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh).

4.3. Chế độ ưu tiên xét tuyển cùng tuyển thẳng

Xét tuyển chọn thẳng; ưu tiên xét tuyển, bên Trường căn cứ theo phía dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên sẽ ví dụ hóa và thông tin trên trang tin tức của Trường.

5. Học phí

Mức thu ngân sách học phí dự con kiến năm học 2022 – 2023:

Ngành Y khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt: Mức học tập phí tối đa không vượt quá 44.368.000 đồng.Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng, nghệ thuật Xét nghiệm y học, chuyên môn Hình ảnh y học, Khúc xạ Nhãn khoa, Y tế Công cộng: Mức học tập phí tối đa không vượt thừa 41.000.000 đồng.

Học mức giá trên chưa bao gồm 02 học tập phần bắt buộc, giáo dục và đào tạo thể hóa học và giáo dục Quốc phòng – an ninh được thu theo luật pháp hiện hành.

II. Những ngành tuyển chọn sinh

Ngành

TS gồm hộ khẩungoài Tp. HCM

TS gồm hộ khẩutại Tp. HCM

Tổ thích hợp môn xét tuyển

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã ngành

Chỉ tiêu

Y khoa

7720101TQ

315

7720101TP

315

B00

Dược học

7720201TQ

45

7720201TP

45

B00

Điều chăm sóc

7720301TQ

100

7720301TP

100

B00

Dinh dưỡng

7720401TQ

30

7720401TP

30

B00

Răng - Hàm - phương diện

7720501TQ

42

7720501TP

42

B00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601TQ

25

7720601TP

25

B00

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602TQ

20

7720602TP

20

B00

Kỹ thuật hồi phục chức năng

7720603TQ

15

7720603TP

15

B00

Khúc xạ nhãn khoa

7720699TQ

20

7720699TP

20

B00

Y tế công cộng

7720701TQ

28

7720701TP

25

B00

(*) Ngành Điều dưỡng: bao gồm ngành Điều dưỡng nhiều khoa, Điều dưỡng chuyên ngành gây thích hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành cấp cứu bên cạnh bệnh viện, Điều dưỡng chuyên ngành hồi phục chức năng.

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

TS bao gồm hộ khẩungoài tp hồ chí minh (TQ)

TS gồm hộ khẩutại thành phố hồ chí minh (TP)

TS bao gồm hộ khẩungoài tp.hcm (TQ)

TS gồm hộ khẩutại tp hồ chí minh (TP)

TS bao gồm hộ khẩutại tp. Hcm (TP)

TS có hộ khẩungoài thành phố hcm (TQ)

TS gồm hộ khẩutại tp.hcm (TP)

TS tất cả hộ khẩungoài tp. Hcm (TQ)

Y khoa

24,65

23,50

27,5

26,35

26,35

27,35

25,85

26,65

Dược học

23,55

23,35

26,6

26,05

26,15

26,35

25,45

25,45

Điều dưỡng

20,60

20,60

23,45

23,7

24,25

24

19,0

19,05

Dinh dưỡng

20,35

20,15

22,45

23

23,8

23,45

18,10

19,10

Răng - Hàm - mặt

25,15

24,05

27,55

26,5

26,6

27,35

26,10

26,65

Kỹ thuật xét nghiệm y học

22,60

22,75

25,5

25,6

25,6

25,7

24,85

24,20

Kỹ thuật hình ảnh y học

21,45

21,90

24,75

24,65

24,85

24,7

23,60

21,70

Khúc xạ nhãn khoa

21,75

21,55

21,15

24,5

24,7

24,9

24,15

22,80

Y tế nơi công cộng

18,05

18,20

19

20,4

23,15

21,35

18,35

18,80

Kỹ thuật hồi phục chức năng

19,0

19,20

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

*

*
Bãi nhằm xeTrường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch
*
Thư việnTrường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch