Chúng ta rất có thể thường xuyên phát hiện những câu có động từ đi kèm với các từ loại khác vùng sau trong văn bản, giao tiếp hoặc những bài kiểm tra trên lớp. Vậy làm vắt nào để nắm rõ động từ rất có thể được theo sau bởi vì từ nhiều loại nào, kết cấu của bọn chúng ra sao? tất cả sẽ được giamcanherbalthin.com trình làng thông qua bài viết này.

Bạn đang xem: Từ gì

1. Khái niệm về rượu cồn từ


*
Động trường đoản cú là gì?

1.1. Định nghĩa

Động tự là phần đa từ chỉ hành động hoặc trạng thái của nhà ngữ.Động từ cùng với nhà ngữ là nhị thành phần chủ yếu yếu trong câu hoặc cụm từ.

Ví dụ:

He reads a book.He agrees with her point of view.

1.2. Phân một số loại động từ

Có nhiều cách phân loại động từ khác biệt và được chia nhỏ ra thành những nhóm:

1.2.1. Nhóm rượu cồn từ phân nhiều loại theo chức năngĐộng từ bỏ chỉ thể chất (physical verbs): là hầu hết từ cần sử dụng để mô tả một hành động rõ ràng của một fan hoặc vật. (Ví dụ: build, breath, chase, climb, hear, jump, run, sit, vote…)Động trường đoản cú chỉ trạng thái (stative verbs): là gần như động từ bỏ trong giờ Anh được sử dụng để biểu đạt những hành vi không ở trong về thể chất. (Ví dụ: appreciate, believe, belong, consist, doubt, exist, want …)Động tự chỉ chuyển động nhận thức (mental verbs): thường được dùng để miêu tả các hoạt chuyển động tinh thần và những khái niệm như xét nghiệm phá, suy nghĩ, phát âm biết hoặc lập kế hoạch. (Ví dụ: expect, feel, hope, imagine, know, learn, notice, perceive, recognize, understand, wish …)Động từ hành động (action verbs): sử dụng để diễn tả một hành động bao hàm cả thể chất (physical) hoặc niềm tin (mental). (Ví dụ: agree, ask, arrive, bring, buy, dance, do, give, kick, leave, lift, listen, slide, smile, stand, think…)1.2.2. Nhóm rượu cồn từ phân một số loại theo quánh điểmNgoại cồn từ (transitive verbs): dùng để miêu tả một hành động có sự ảnh hưởng tác động đến một bạn hoặc một đồ nào khác. (Ví dụ: address, bring, borrow, carry, catch, convey, discuss, give, love, maintain, punch, respect, sell, tolerate…)Nội hễ từ (intransitive verbs): che khuất chủ ngữ với thể hiện hành vi của nhà ngữ một phương pháp trọn vẹn trong câu. (Ví dụ: arrive, cough, deteriorate, eat, laugh, play, sneeze, travel, walk…)1.2.3. Nhóm cồn từ đặc biệtTrợ cồn từ (auxiliary verbs): đi cùng để bổ sung ý nghĩa cho một động từ bỏ chính. Trợ cồn từ gồm thể bổ sung về hình thái, tính chất, khả năng, nấc độ…của hành động. (Ví dụ: can, dare, do, have, may, must, need, shall, will… trong những số ấy có 9 hễ từ được xếp vào động từ khuyết thiếu hụt (modal verbs): can, may, must, shall, need, ought (to), dare, used (to), will.)Động từ links (linking verbs): có công dụng chỉ ra mối quan hệ giữa công ty ngữ cùng vị ngữ trong câu chứ không thể hiện hành động. (Ví dụ: be, become, feel, look, seem, sound…)

Như các bạn thấy, trong tiếng Anh có nhiều loại động từ, và những động từ không giống nhau sẽ gồm những kết cấu khác nhau. Vậy hồ hết từ một số loại gì vẫn theo sau động từ, với theo những kết cấu nào? bọn họ sẽ cùng khám phá sau đây.

2. Các từ các loại theo sau hễ từ

2.1. Sau động từ là tính từ bỏ (verb + adjective)


*
Verb + Adj

Chúng ta sẽ dùng tính tự sau động từ lớn be và các động từ links (appear, become, feel, get, look, remain, seem, sound…) và một trong những động trường đoản cú chỉ cảm hứng (appear, smell, taste…).

Ví dụ 1: Sau động từ liên kếtPeter seems tired now.Ví dụ 2: Sau đụng từ lớn beIt can be difficult to balance time khổng lồ study & work responsibilities.Ví dụ 3: Sau đụng từ chỉ cảm giácThe roses smell awesome!

Những tính từ tired, difficult, smell, long đứng sau những động từ bỏ seem, be, smell để bổ nghĩa cho phần lớn động trường đoản cú này.

2.2. Sau đụng từ là trạng trường đoản cú (verb + adverb)

Trạng trường đoản cú chỉ thể biện pháp (adverb of manner) thường đứng sau động tự thường, nếu cồn từ có tân ngữ thì che khuất tân ngữ:

Ví dụ:

He drives carefully.He drives his oto carefully.

2.3. Sau rượu cồn từ là tân ngữ (verb + object)


*
Động trường đoản cú + tân ngữ
Ngoại cồn từ + tân ngữ (transitive + object):

Did you enjoy the concert?

I can’t find his name on the list.

Lưu ý: Nội hễ từ không cần phải có tân ngữ theo sau vì chưng chỉ bản thân nó là đủ nghĩa.

Bài viết tham khảo: Nội đụng từ và ngoại hễ từ trong giờ đồng hồ Anh: Tổng phù hợp ĐẦY ĐỦ NHẤT định nghĩa, phân loại và phương pháp dùng vào câu

Một số động từ rất có thể có hoặc không có tân ngữ theo sau (những cồn từ rất có thể là ngoại đụng từ hoặc nội động từ tùy thuộc địa điểm của chúng trong câu). Thường thì chúng gồm nghĩa tương đồng, nhưng một số trong những động từ sẽ có nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:

She closed the door. (ngoại hễ từ)The door closed. (nội rượu cồn từ, không tồn tại tân ngữ theo sau)

Động trường đoản cú close (đóng lại) trong 2 câu này về chân thành và ý nghĩa không có gì khác nhau.

Một số cồn từ có cấu trúc:

Động tự + tân ngữ + to lớn (verb + object + to)

Ví dụ:

Can you remind me to phone Bill tomorrow?We expected to be late.

2.4. Sau động từ là 2 tân ngữ (verb + 2 objects)

Một số cồn từ được theo sau vì chưng 2 tân ngữ, thường xuyên thì tân ngữ thứ nhất là một bạn hay nhóm bạn (tân ngữ gián tiếp), tân ngữ lắp thêm hai là một vật (tân ngữ trực tiếp):

Động trường đoản cú + tân ngữ gián tiếp + tân ngữ trực tiếp (verb + indirect object + direct object)

Ví dụ:

Can you bring me some coffee?He made himself a cup of tea.She cooked all of her family a delicious meal.

2.5. Sau cồn từ là tân ngữ và ngã ngữ (verb + object + complement)

Một số ngoại cồn từ có thể có một tân ngữ và theo sau là một trong cụm từ bổ nghĩa đến tân ngữ đó:

Ví dụ: They elected him their leader.

Cụm từ vấp ngã nghĩa này hoàn toàn có thể là cụm giới trường đoản cú (prepositional phrase):

Ví dụ: I always associate pizza with Italy.

Cụm từ té nghĩa hoàn toàn có thể là cụm tính từ (adjective phrase):

Lewis pronounced himself fit for the match.

Một số hễ từ hay được theo sau vị một tân ngữ và cụm giới từ:

attribute…to, base…on, equate…with, inflict…on, mistake…for, regard…as/with, remind…of.

Một số động từ thường xuyên được theo sau vì chưng một tân ngữ và các tính từ:

assume, believe, consider, declare, find, judge, prove, report, think…

2.6. Sau đụng từ là tân ngữ và cồn từ (verb + object + verb)

2.6.1. Cấu trúc 1

Động tự + tân ngữ + rượu cồn từ nguyên thể tất cả to (verb + object + to infinitive)

Ví dụ:

We expected him to meet us at the airport.We asked her to find a place khổng lồ stay.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nguyên Lý, Cấu Tạo Mba 1 Pha Là Gì? Cấu Tạo Máy Biến Áp 1 Pha

Những cồn từ hay được dùng dùng theo cấu trúc này:

allow, advise, ask, beg, challenge, convince, encourage, force, invite, need, order, require, remind, recommend, teach, tell…

2.6.2. Kết cấu 2

Động trường đoản cú + tân ngữ + đụng từ nguyên thể ko to (verb + object + bare infinitive)

Ví dụ:

I saw him smash the bottle.He helped me paint the house.

Những rượu cồn từ thường dùng dùng theo cấu tạo này:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.6.3. Kết cấu 3

Động từ bỏ + tân ngữ + hễ từ đuôi ing (verb + object + Ving)

Ví dụ:

Doris recalled him buying the book.I observed them painting the house.

2.7. Sau đụng từ là tân ngữ và mệnh đề (verb + object + clause)

2.7.1. Cấu trúc 1

Động trường đoản cú + tân ngữ + mệnh đề “that” (verb + object + clause with “that”)

Ví dụ:

He informed the CEO that he was going khổng lồ resign.

2.7.2. Cấu tạo 2

Động trường đoản cú + tân ngữ + mệnh đề “wh-” (verb + object + clause with “wh-”)

Ví dụ:

She told him why she had done it.

2.7.3. Kết cấu 3

Động từ + tân ngữ + quá khứ phân từ (verb + object + past participle)

Ví dụ:

They want the report finished immediately.

2.8. Sau hễ từ là tân ngữ cùng tính từ/cụm tính từ bỏ (verb + object + adjective/ adjective phrase)

Ví dụ:

Sitting in traffic drives me crazy.The fire has made the room much warmer.

2.9. Sau rượu cồn từ là giới từ (verb + preposition)


*
Một số giới từ theo sau rượu cồn từ thường xuyên gặp
2.9.1. Một số giới từ rất có thể đi tức thì sau hễ từ

Ví dụ:

I live in New York. He swims across the river.2.9.2. Một số trong những động từ tất cả cấu trúc

Động tự + giới từ bỏ + tân ngữ (verb + preposition + object)

Ví dụ: We talked about the problem.

Lưu ý: trường hợp tân ngữ là một động từ, hễ từ đó sẽ sở hữu đuôi là -ing (Ving)

Ví dụ:

Do you feel like going out tonight?Have you succeeded in finding a job yet?2.9.3. Một vài động từ tất cả cấu trúc

Động từ bỏ + tân ngữ + giới tự + hễ từ -ing (verb + object + preposition + Ving)

Ví dụ:

Excuse me for being so late.Dad accused us of telling lies.

2.10. Sau động từ 1 động từ khác (verb + verb) 

2.10.1. Kết cấu 1

trợ cồn từ + đụng từ (auxiliary verb + verb)

Trợ đụng từ là hồ hết động từ hỗ trợ các cồn từ khác để hình thành những thể nghi vấn, tủ định, một trong những thì hay phương pháp nào đó, hoặc để dìm mạnh ý nghĩa sâu sắc của cồn từ chủ yếu trong câu. Có 12 trợ hễ từ trong giờ đồng hồ Anh : be, can, dare, do, have, may, must, need, ought (to), shall, used(to), will.

Ví dụ:

Do you want some coffee?The workers must obey our rules.They would not help us.I am driving khổng lồ the beach.I had seen this movie.Một số cồn từ gồm có động từ hay khác theo sau. Động từ trước tiên thường diễn đạt thái độ, đụng từ trang bị hai chỉ hành động.

Ví dụ:

I saw that baby was crying.

I hope khổng lồ see you soon.

2.10.2. Kết cấu 2

động từ + hễ từ nguyên thể có to (verb + to- infinitive)

Ví dụ:

I waited to begin dinner.She wanted to come to lớn the party.We decided to leave early.

Những cồn từ thường xuyên theo sau do động từ nguyên thể có to:

afford, agree, ask, begin, choose, demand, fall, forget, hate, hope, like, manage, need, offer, promise, refuse, try…

2.10.3. Kết cấu 3

động từ bỏ + động từ nguyên thể ko to (verb + bare infinitive)

Ví dụ:

Does your quái vật let you leave early when you don’t feel well?My mother always makes me go home before 10:00 pm.

Những rượu cồn từ theo sau do động tự nguyên thể không to:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.11. Sau đụng từ là danh cồn từ (verb + gerund)

Danh rượu cồn từ được hình thành bằng cách thêm “-ing” vào sau đụng từ. Trong tiếng Anh có một vài động tự được quy ước là yêu cầu theo sau với cùng một danh cồn từ nếu như ta muốn kết nối nó với một hễ từ khác.


*
Danh đụng từ

Ví dụ:

I practice reading every day.Summer means not going lớn school.They finish writing the text.

Một số rượu cồn từ theo sau là danh động từ:

anticipate, appreciate, avoid, defer, delay, doubt, escape, finish, imagine, involve, keep, mean, mind, practice, report, resist, suffer


2.12. Sau rượu cồn từ là nhà ngữ (verb + subject)

Chủ ngữ thường xuyên đứng trước hễ từ trong phần nhiều tình huống, tuy nhiên chủ ngữ sẽ theo sau hễ từ giữa những trường hòa hợp sau:

Trong câu hỏi:Where is my cheese on the table?Khi nhà ngữ ở đoạn tân ngữ:The girl is singing a song.Trong câu hòn đảo ngữ:Winding through the valley is a river.Directly in front of them stood a great castle.Trong câu tường thuật, công ty ngữ hay đứng sau các động từ tường thuật như said, asked, suggested…“What do you mean?” asked Henry.“I love you” whispered Helen.Trong câu ban đầu với Here hoặc There:Here goes our president.There is a fly on your forehead.

3. Bài xích tập sau đây động từ là gì?