Thanh hao bình htc lúc này đang share cho các bạn Bảng viết tắt những đơn vị đo quốc tế chuẩn

TÊN TIẾNG ANHTÊN TIẾNG VIỆT
SETSETSBộ
DZNDOZEN
GROGROSSTổng (trọng lượng)
THIN THOUSANDSNghìn
PCEPIECESCái, chiếc
PRPAIRĐôi, cặp
MTRMETRESMét
FOTFEETPhút
YRDYARDSI-at
MTKSQUARE METRESMét vuông
FTKSQUARE FEETPhút vuông
YDKSQUARE YARDSI-at vuông
GRMGRAMMESGam
GDWGRAMMES BY DRY WEIGHTGam (theo trọng lượng khô)
GICGRAMMES INCLUDING CONTAINERSGam (bao hàm công-ten-nơ)
GIIGRAMMES INCLUDING INNER PACKINGSGam (bao gồm vỏ hộp gói gọn mặt trong)
GMCGRAMMES BY METAL CONTENTGam (theo hàm lượng klặng loại)
KGMKILO-GRAMMESKi-lô-gam
KDWKILO-GRAMMES BY DRY WEIGHTKi-lô-gam (theo trọng lượng khô)
KICKILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERSKi-lô-gam (bao gồm công-ten-nơ)
KIIKILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGSKi-lô-gam (bao gồm bao bì gói gọn bên trong)
KMCKILO-GRAMMES BY METAL CONTENTKi-lô-gam (theo lượng chất kyên ổn loại)
TNEMETRIC-TONSTấn
MDWMETRIC-TONS BY DRY WEIGHTTấn (theo trọng lượng khô)
MICMETRIC-TONS INCLUDING CONTAINERSTấn (bao gồm công-ten-nơ)
MIIMETRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGSTấn (bao hàm bao bì gói gọn mặt trong)
MMCMETRIC-TONS BY METAL CONTENTTấn (theo hàm vị kim loại)
ONZOUNCEAo-xơ
ODWOUNCE BY DRY WEIGHTAo-xơ (theo trọng lượng khô)
OICOUNCE INCLUDING CONTAINERSAo-xơ (bao hàm công-ten-nơ)
OIIOUNCE INCLUDING INNER PACKINGSAo-xơ (bao gồm vỏ hộp gói gọn mặt trong)
OMCOUNCE BY METAL CONTENTAo-xơ (theo hàm vị kyên ổn loại)
LBRPOUNDSPao
LDWPOUNDS BY DRY WEIGHTPao (theo trọng lượng khô)
LICPOUNDS INCLUDING CONTAINERSPao (bao gồm công-ten-nơ)
LIIPOUNDS INCLUDING INNER PACKINGSPao (bao gồm vỏ hộp đóng gói mặt trong)
LMCPOUNDS BY METAL CONTENTPao (theo hàm vị kyên loại)
STNSHORT TONTấn ngắn
LTNLONG TONTấn dài
DPTDISPLA CEMENT TONNAGETrọng tải
GTGROSS TONNAGE FOR VESSELSTổng trọng mua tàu
MLTMILLI-LITRESMi-li-lít
LTRLITRESLít
KLKILO-LITRESKi-lô-lít
MTQCUBIC METRESMét khối
FTQCUBIC FEETPhút khối
YDQCUBIC YARDSI-at khối
OZIFLUID OUNCEAo-xơ đong (đơn vị đo lường và tính toán thể tích)
TROTROY OUNCETroi ao-xơ
PTIPINTSPanh
QTQUARTSLkhông nhiều Anh
GLLWINE GALLONSGa-lông rượu
CTCARATSCara
LCLACTOSE CONTAINEDHàm lượng Lactoza
KWHKILOWATT HOURKi-lô-oát giờ
ROLROLLCuộn
UNCCONCon
UNUCUCủ
UNYCAYCây
UNHCANHCành
UNQQUAQuả
UNNCUONCuốn
UNVViên/Hạt
UNKKiện/Hộp/Bao
UNTThanh/Mảnh
UNLLon/Can
UNBQuyển/Tập
UNAChai/ Lọ/ Tuýp
UNDTút

Bảng viết tắt những đơn vị chức năng đo dẫn xuất

TTĐại lượngĐơn vịThể hiện tại theo đơn vị cơ bản nằm trong hệđơn vị SI
TênKý hiệu
1. Đơn vị không khí, thời hạn cùng hiện tượng lạ tuần hoàn
1.1góc phẳng (góc)radianradm/m
1.2góc khốisteradiansrm2/m2
1.3diện tíchmét vuôngm2m.m
1.4thể tích (dung tích)mét khốim3m.m.m
1.5tần sốhécHzs-1
1.6vận tốc gócradian

trên giây

rad/ss-1
1.7vận tốc gócradian trên giây bình phươngrad/s2s-2
1.8vận tốcmét bên trên giâym/sm.s-1
1.9gia tốcmét trên giây bình phươngm/s2m.s-2
2. Đơn vị cơ
2.1khối lượng theo hướng lâu năm (mật độ dài)kilôgam

trên mét

kg/mkilogam.m-1
2.2trọng lượng theo mặt phẳng (tỷ lệ mặt)kilôgam

trên mét vuông

kg/m2kg.m-2
2.3khối lượng riêng rẽ (mật độ)kilôgam

bên trên mét khối

kg/m3kilogam.m-3
2.4lựcniutơnNm.kg.s-2
2.5mômen lựcniutơn métN.mm2.kilogam.s-2
2.6áp suất, ứng suấtpascanPam-1.kilogam.s-2
2.7độ nhớt đụng lựcpascan giâyPa.sm-1.kg.s-1
2.8độ nhớt cồn họcmét vuông

bên trên giây

m2/sm2.s-1
2.9công, năng lượngjunJmét vuông.kg.s-2
2.10công suấtoátWmét vuông.kilogam.s-3
2.11lưu giữ lượng thể tíchmét khối

bên trên giây

m3/sm3.s-1
2.12lưu lại lượng kăn năn lượngkilôgam

bên trên giây

kg/skilogam.s-1
3. Đơn vị nhiệt
3.1ánh nắng mặt trời Celsiusđộ CelsiusoCt = T – T0; trong các số đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt độ hễ học tập với T0 =273,15.

Bạn đang xem: Unk là gì

3.2nhiệt độ lượngjunJm2.kg.s-2
3.3nhiệt lượng riêngjun trên kilôgamJ/kgmét vuông.s-2
3.4sức nóng dungjun trên kenvinJ/Km2.kg.s-2.K-1
3.5sức nóng dung kăn năn (nhiệt dung riêng)jun bên trên kilôgam kenvinJ/(kilogam.K)mét vuông.s-2.K-1
3.6thông lượng nhiệtoátWm2.kg.s-3
3.7thông lượng nhiệt độ bề mặt (tỷ lệ thông lượng nhiệt)oát trên

mét vuông

W/m2kg.s-3
3.8thông số truyền nhiệtoát bên trên mét vuông kenvinW/(m2.K)kg.s-3.K-1
3.9độ dẫn sức nóng (thông số dẫn nhiệt)oát trên

mét kenvin

W/(m.K)m.kilogam.s-3.K-1
3.10độ khuếch đại nhiệtmét vuông

bên trên giây

m2/sm2.s-1
4. Đơn vị năng lượng điện và từ
4.1năng lượng điện lượng (năng lượng điện tích)culôngCs.A
4.2điện cố, hiệu điện cầm cố (điện áp), mức độ điện độngvônVmét vuông.kilogam.s-3.A-1
4.3cường độ năng lượng điện trườngvôn trên métV/mm.kilogam.s-3.A-1
4.4điện trởômWmét vuông.kilogam.s-3.A-2
4.5điện dẫn (độ dẫn điện)simenSm-2.kg-1.s3.A2
4.6thông lượng năng lượng điện (thông lượng năng lượng điện dịch)culôngCs.A
4.7mật độ thông lượng năng lượng điện (năng lượng điện dịch)culông trên

mét vuông

C/m2m-2.s.A
4.8công, năng lượngjunJm2.kilogam.s-2
4.9độ mạnh trường đoản cú trườngampe trên métA/mm-1.A
4.10điện dungfaraFm-2.kg-1.s4.A2
4.11độ trường đoản cú cảmhenryHmét vuông.kg.s-2.A-2
4.12từ thôngvebeWbm2.kilogam.s-2.A-1
4.13mật độ từ thông, cảm ứng từteslaTkilogam.s-2.A-1
4.14suất trường đoản cú độngampeAA
4.15hiệu suất chức năng (công suất)oátWm2.kg.s-3
4.16hiệu suất biểu kiếnvôn ampeV.Amét vuông.kilogam.s-3
4.17hiệu suất khángvarvarm2.kilogam.s-3
5. Đơn vị tia nắng với sự phản xạ năng lượng điện tự gồm liên quan
5.1năng lượng bức xạjunJmét vuông.kilogam.s-2
5.2hiệu suất sự phản xạ (thông lượng bức xạ)oátWmét vuông.kilogam.s-3
5.3cường độ bức xạoát bên trên steradianW/srmét vuông.kilogam.s-3
5.4độ chói năng lượngoát trên steradian mét vuôngW/(sr.m2)kg.s-3
5.5năng suất bức xạoát trên

mét vuông

W/m2kg.s-3
5.6độ rọi năng lượngoát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
5.7độ chóicandela trên

mét vuông

cd/m2m-2.cd
5.8quang thônglumenlmcd
5.9lượng sánglumen giâylm.scd.s
5.10năng suất thắp sáng (độ trưng)lumen trên

mét khối

J/m3m-1.kilogam.s-2
6.5năng suất âmoátWmét vuông.kg.s-3
6.6cường độ âmoát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
6.7trlàm việc chống âm (mức độ cản âm học)pascan giây

trên mét khối

Pa.s/m3m-4.kg.s-1
6.8trngơi nghỉ chống cơ (sức cản cơ học)niutơn giây

trên mét

N.s/mkg.s-1
7. Đơn vị hoá lý và vật dụng lý phân tử
7.1ngulặng tử khốikilôgamkgkg
7.2phân tử khốikilôgamkgkg
7.3mật độ molmol trên

mét khối

mol/m3m-3.mol
7.4hoá thếjun bên trên molJ/molmét vuông.kilogam.s-2.mol-1
7.5hoạt độ xúc táckatalkats-1.mol
8. Đơn vị sự phản xạ ion hoá
8.1độ pngóng xạ (hoạt độ)becơrenBqs-1
8.2liều hấp thụ, kermagrayGym2.s-2
8.3liều tương đươngsivơSvm2.s-2
8.4liều chiếuculông bên trên kilôgamC/kgkg-1.s.A

Bảng những đơn vị đo lường và thống kê chuyên ngành quánh biệt 

TTĐại lượngĐơn vị đo lường siêng ngành đặc biệtGiá trịMục đích

sử dụng

TênKý hiệuMột (01) đơn vị đo lường chăm ngành quánh biệtChuyển thay đổi theo đơn vị chức năng đo lường và thống kê nằm trong hệ đơn vị SI
1diện tíchhéctaha1 ha10 000 m2Chỉ dùng vào đo diện tích ruộng đất.
barnb1 b10-28 m2Chỉ dùng vào trang bị lý phân tử nhân và ngulặng tử
2tần sốvòng

trên giây

r/s1 r/s

1 Hz

Chỉ cần sử dụng trong đo tần số những hoạt động quay.
vòng

trên phút

r/min1 r/min

1/60 Hz

Chỉ dùng vào đo tần số các vận động xoay.
3huyết ápmilimét thuỷ ngânmmHg

1 mmHg

133,322 Pa

Chỉ dùng trong đo máu áp
4sức nóng lượngcalocal1 cal4,186 8 JChỉ dùng vào nghành nghề dịch vụ thực phẩm
5khối hận lượngcaratct1 ct

0,2 g

Các cách thức về bài toán trình bày, miêu tả các đơn vị giám sát chấp nhận theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 mon 8 trong năm 2007 của nhà nước – PHỤ LỤC II 

1. Tên gọi, ký kết hiệu trong một đơn vị chức năng buộc phải được trình diễn và một hình dạng giống như nhau (cùng là tên gọi của đơn vị hoặc thuộc là ký kết hiệu của 1-1 vị).

Ví dụ: kilômét /giờ đồng hồ hoặc km /h (không được viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị chức năng đề nghị viết bằng văn bản thường, dạng hình trực tiếp đứng, ko viết hoa cam kết từ đầu tiên tất cả tên đơn vị chức năng xuất xứ xuất phát điểm từ 1 thương hiệu riêng, trừ ánh nắng mặt trời Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị đề nghị viết bằng chữ hay, hình trạng thẳng đứng, trừ đơn vị lkhông nhiều (L).

Ví dụ: m, s…

Trường hợp tên đơn vị nguồn gốc xuất phát từ một tên riêng rẽ thì ký kết trường đoản cú trước tiên trong ký hiệu đơn vị chức năng yêu cầu viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Không được thêm vào ký hiệu đơn vị đo lường và thống kê thỏa thuận nguyên tố phụ hoặc cam kết hiệu không giống.

Ví dụ: ko được sử dụng We là ký kết hiệu đơn vị chức năng hiệu suất năng lượng điện năng ráng mang lại cam kết hiệu quy định là W.

5. khi trình diễn đơn vị chức năng bên dưới dạng phép nhân của nhị tuyệt nhiều ký hiệu đơn vị chức năng đề nghị áp dụng lốt chấm (.).

Xem thêm: " Syllable Là Gì Trong Tiếng Việt? Syllable Trong Tiếng Tiếng Việt

Ví dụ: đơn vị năng suất điện trsinh hoạt là mét kenvin vào oát yêu cầu viết: m.K/W (cùng với m là ký kết hiệu của mét) nhằm phân biệt với milikenvin trên oát: mK/W (cùng với m là ký kết hiệu mili của chi phí tố SI)

6. Lúc trình bày đơn vị dưới dạng phxay phân chia được sử dụng gạch men ngang (-),gạch men chéo g (/)hoặc lũy quá âm. h

Ví dụ: mét bên trên giây, ký kết hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1.Riêng trường hợp sau vệt gạch chéo cánh bao gồm nhì hay những ký kết hiệu đơn vị chức năng thì phải kê các đơn vị chức năng này trong dấu ngoặc đối chọi hoặc đổi khác qua tích của lũy quá âm.

Ví dụ: J/(kg.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kg -1.K-1; m.kg.S-3.A-1.

7. lúc mô tả giá trị đại lượng theo đơn vị chức năng đo đề xuất ghi rất đầy đủ cả phần trị số với phần đơn vị đo. Giữa nhì yếu tắc này cần cách nhau một ký tự trống.

Ví dụ: 22 m (ko được viết: 22m hoặc 22 m).

Chú ý 1: lúc trình bày ký kết hiệu đơn vị chức năng nhiệt độ bằng độ Celsius, ko được có tầm khoảng trống giữa ký kết hiệu độ (o) và ký hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (không được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Chụ ý 2: lúc trình bày cam kết hiệu đơn vị chức năng góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), ko được có khoảng trống giữa những quý hiếm đại lượng với ký kết hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (ko được viết: 15 otrăng tròn ¢30 ¢¢ hoặc 15 o trăng tròn ¢ 30 ¢¢).

Crúc ý 3: lúc biểu đạt quý hiếm đại lượng bởi các phnghiền tính bắt buộc ghi ký hiệu đơn vị kèm theo theo từng trị số hoặc sau vết ngoặc đối kháng ghi chung cho phần trị số của phnghiền tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (ko được viết: 12 m – 10 = 2 m hay 12 – 10 m = 2 m).

Xem thêm: Huấn Hoa Hồng La Ai ? Tiểu Sử, Đời Tư Của Giang Hồ Mạng Khét Tiếng

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (ko được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Crúc ý 4: Lúc thể hiện lốt thập phân của quý hiếm đại lượng cần sử dụng lốt phẩy (,)không được viết vệt chấm k (.)

Ví dụ: 245,12 mm (không được viết: 245.12 mm)./.

đơn vị chức năng tính hành động là gìđơn vị chức năng tính nr là gìdoz là gìđơn vị chức năng tính ctn là gìkgm là gìđơn vị tính btl là gìmtr là gìplts là gìđơn vị chức năng tính giờ anh là gìltr là gìkgm là đơn vị chức năng gìhrc là gì

*

Bài viết liên quan