Soạn văn 7 tập 2, soạn bài xích Dùng nhiều chủ - vị để không ngừng mở rộng câu trang 68 sgk ngữ văn 7 tập 2, nhằm học tốt văn 7. Nhiều chủ - vị dùng làm mở rộng lớn câu, lành yếu tố của câu hoặc các từ nhằm mở rộng.


*

A.KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

I – THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

1.

Bạn đang xem: Văn 7 dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Tìm các cụm danh từ gồm trong câu:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện gần như tình cảm ta sẵn có.

(Hoài Thanh)

Các các danh tự là:những cảm xúc ta không có

những tình yêu ta sẵn có

2. Phân tích cấu trúc của những cụm danh từ vừa tìm được và kết cấu của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

Phụ ngữ trước

Trung tâm

Phụ ngữ sau

những

tình cảm

ta ko có

những

tình cảm

ta sẵn có

Có thể xem nhì phụ ngữta ko cóvàta sẵn cólà những cụm chủ - vị.

Ghi nhớ

Khi nói hoặc viết, có thể dùng những các từ có hình thức giống câu solo bình thường, hotline là cụm chủ - vị (cụm C –V), làm cho thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.

II – CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Tìm cụm C – V làm cho thành phần câu hoặc thành phần các từ trong các câu sau đây. Cho biết thêm trong từng câu, nhiều C – V làm thành phần gì.

a)Chị cha đến khiến cho tôi khôn cùng vui cùng vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

b)Khi ban đầu kháng chiến, dân chúng ta ý thức rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

c)Chúng ta nói theo một cách khác rằng trời sinh lá sen để bao quanh cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ vào lá sen.

(Thạch Lam)

d)Nói đến đúng thì phẩm giá chỉ của tiếng Việt mới chỉ thật sự được khẳng định và đảm bảo từ ngày giải pháp mạng tháng Tám thành công.

(Đặng bầu Mai)

Câu a)Chị cha đến / khiến cho tôi khôn xiết vui cùng vững tâm.

C V

=> chủ ngữ là 1 trong cụm công ty - vị, vị ngữ là phụ ngữ trong các động từ;

Trong đó:

Chị cha / đến

C V

tôi / vô cùng vui với vững tâm.

C V

Câu b:Khi ban đầu kháng chiến, quần chúng ta / ý thức rất hăng hái.

Xem thêm: Trót Đa Mang Là Gì ? Đa Mang Tiếng Anh Là Gì

T C V

=>Vị ngữ là 1 trong những cụm chủ vị;

Trong đó:

tinh thần / khôn cùng hăng hái.

C V

Câu c:Chúng ta / có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng tương tự trời sinh cốm ở ủ vào lá sen.

C V

=>Vị ngữ là cụm động từ. Trong cụm động tự ấy phụ ngữ là 2 cụm chủ - vị.

Trong đó:

trời / sinh lá sen để phủ quanh cốm

C V

trời / sinh cốm ở ủ trong lá sen.

C V

Câu d: Nói đến đúng thì phẩm giá của tiếng Việt / mới chỉ thật sự được xác định và bảo đảm / từ thời điểm ngày Cách mạng mon Támthành công.

C V T

=>Trạng ngữ là nhiều danh từ, trong các số ấy phụ ngữ cho danh tự là nhiều chủ - vị.

Trong đó:

Cách mạng tháng Tám / thành công.

C V

Ghi nhớ

Các thành phần câu như công ty ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong các danh từ, các động từ, các tính trường đoản cú đều hoàn toàn có thể được cấu tạo bằng nhiều C – V.


LUYỆN TẬP

Đề: Trang 69 sgk ngữ văn 7 tập 2

Tìm cụm C – V làm cho thành phần câu hoặc thành phần nhiều từ trong số câu bên dưới đây. Cho thấy trong mỗi câu, các C – V làm thành phần gì.

a) Đợi mang đến lúc vừa nhất, nhưng chỉ riêng hầu như người trình độ mới định được, tín đồ ta gặt sở hữu về.

(Thạch Lam)

b) Trung nhóm trưởng Bính khuôn khía cạnh đầy đặn.

(Trần Đăng)

c) Khi các nàng Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy chỉ ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không tồn tại mảy may một chút bụi nào.