Bạn đang xem: Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tại giamcanherbalthin.com

Mối quan hệ của sản xuất và lực lượng sản xuất là một trong những nội dung cơ bản trong chương trình học của môn học Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để hiểu rõ hơn khái niệm quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất chúng tôi xin hỗ trợ cho bạn các bài viết sau:

Quan hệ sản xuất là gì?

Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức – quản lý quá trình sản xuất, quan hệ phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó. Các mối quan hệ này tồn tại thống nhất và chi phối lẫn nhau, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

Bạn đang xem: Ví dụ về lực lượng sản xuất

Lực lượng sản xuất là gì?

Bất kỳ quá trình sản xuất vật chất nào cũng phải có các yếu tố thuộc về người lao động (như khả năng, kỹ năng, kiến ​​thức của người lao động, v.v.) và tư liệu sản xuất nhất mực (như đồ vật, dụng cụ, vật liệu phụ của quá trình sản xuất, v.v.). Tất cả các yếu tố này tạo thành lực lượng sản xuất của quá trình sản xuất.

Tương tự, lực lượng sản xuất là toàn thể những yếu tố vật chất – kỹ thuật của quá trình sản xuất, tồn tại mối quan hệ biện chứng với nhau tạo nên lực lượng sản xuất chuyển đổi nhân vật trong quá trình sản xuất. sản xuất, tức là tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất của giới tự nhiên theo những nhu cầu nhất mực của con người và xã hội.

Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì yếu tố người lao động giữ vai trò quyết định vì xét tới cùng, tư liệu sản xuất cũng chỉ là thành phầm lao động của con người, đồng thời trị giá và hiệu quả thực tiễn của tư liệu sản xuất phụ thuộc vào trình độ sử dụng và thông minh thực tiễn của người lao động. Mặt khác, trong tư liệu sản xuất, yếu tố dụng cụ lao động là yếu tố phản ánh rõ nét nhất trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất và trình bày trình độ đoạt được giới tự nhiên của con người.

Tương tự, lực lượng sản xuất là yếu tố cơ bản thế tất tạo nên nội dung vật chất của quá trình sản xuất; Ko một quá trình sản xuất thực sự nào có thể diễn ra nếu thiếu một trong hai yếu tố là lao động và tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, ko thể để quá trình sản xuất thực tiễn chỉ diễn ra do lực lượng sản xuất thực hiện nhưng cấp thiết những quan hệ sản xuất với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất đó.

*

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, thế tất của quá trình sản xuất, trong đó, lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là hình thức hoạt động kinh tế. tính kinh tế của quá trình đó. Trong thực tiễn cuộc sống, ko thể liên kết các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất tự nhiên nhưng ko diễn ra dưới một trong những hình thái kinh tế nhất mực. ; Trái lại, ko có quá trình sản xuất nào chỉ có quan hệ sản xuất nhưng ko có nội dung vật chất. Tương tự, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và quy định lẫn nhau. Tương ứng với một hoàn cảnh tăng trưởng nhất mực của lực lượng sản xuất cũng phải có những quan hệ sản xuất thích hợp với hoàn cảnh tăng trưởng của lực lượng sản xuất đó trên cả ba phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức, quản lý và phân phối. Chỉ có tương tự, lực lượng sản xuất mới có thể duy trì và tăng trưởng dưới những hình thái kinh tế nhất mực, lực lượng sản xuất ko thể tồn tại ngoài những hình thái kinh tế nhất mực.

Sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân theo nguyên tắc khách quan là quan hệ sản xuất phụ thuộc vào sự tăng trưởng thực tiễn của lực lượng sản xuất thực tiễn trong từng thời kỳ lịch sử xác định; bởi vì, quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, còn lực lượng sản xuất là nội dung vật chất – kỹ thuật của quá trình đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất, với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, luôn có tác động trở lại lực lượng sản xuất. Sự tác động này có thể diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, nó phụ thuộc vào sự thích hợp hay ko thích hợp của quan hệ sản xuất với tình hình thực tiễn và nhu cầu khách quan của sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. . Nếu “thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tích cực và trái lại, nếu “ko thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tiêu cực.

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất bao hàm khả năng chuyển hoá thành các mặt đối lập và sinh ra tranh chấp.

Lúc lực lượng sản xuất càng tăng trưởng thì luôn có khả năng phá vỡ mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Các hình thái kinh tế đôi lúc bị hạn chế bởi lực lượng sản xuất, vì vậy cần phải thiết lập mối quan hệ thống nhất giữa chúng trên nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với yêu cầu của lực lượng sản xuất.

Tương tự, mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là tranh chấp biện chứng giữa nội dung vật chất – kỹ thuật và hình thức kinh tế của quá trình sản xuất xã hội. Sự vận động của tranh chấp này là một quá trình đi từ thống nhất tới khác lạ và đối lập, từ đó làm phát sinh nhu cầu khách quan là phải khắc phục theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với thực tiễn. sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất.

*

Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

Trong xã hội nguyên thuỷ, trình độ lực lượng sản xuất còn thấp, dụng cụ sản xuất thô sơ, lỗi thời, chủ yếu là đồ đá, cung tên nên người nguyên thuỷ buộc phải gắn bó với nhau và thực hiện cơ chế. sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi tư liệu sản xuất đều là sở hữu chung, do trình độ của lực lượng sản xuất thấp nên phần lớn tài sản sản xuất ra đều bị tiêu dùng, ko có tài sản thặng dư. Ko có cướp đoạt, mọi người trong xã hội đều đồng đẳng, ko có áp bức, bóc lột, bất công.

Tương tự, trong xã hội nguyên thủy, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, còn quan hệ tổ chức – quản lý là quan hệ quản lý thông qua các công xã và các mối quan hệ. Phân phối kết quả là phân phối đồng đẳng cho các thành viên. Về lực lượng sản xuất trong xã hội nguyên thủy là sức sản xuất của người lao động và tư liệu sản xuất như đồ đá, cung tên,… Trong xã hội nguyên thủy, sức sản xuất của người lao động còn thấp. Tư liệu sản xuất còn thô sơ, lỗi thời.

Trên đây, là toàn thể nội dung liên quan tới vấn đề Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trả lời nhanh nhất.

Xin chân tình cảm ơn!

Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất -

Mối quan hệ của sản xuất và lực lượng sản xuất là một trong những nội dung cơ bản trong chương trình học của môn học Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để hiểu rõ hơn khái niệm quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtchúng tôi xin hỗ trợ cho bạn các bài viết sau:

Quan hệ sản xuất là gì?

Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức – quản lý quá trình sản xuất, quan hệ phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó. Các mối quan hệ này tồn tại thống nhất và chi phối lẫn nhau, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

Lực lượng sản xuất là gì?

Bất kỳ quá trình sản xuất vật chất nào cũng phải có các yếu tố thuộc về người lao động (như khả năng, kỹ năng, kiến ​​thức của người lao động, v.v.) và tư liệu sản xuất nhất mực (như đồ vật, dụng cụ, vật liệu phụ của quá trình sản xuất, v.v.). Tất cả các yếu tố này tạo thành lực lượng sản xuất của quá trình sản xuất.

Tương tự, lực lượng sản xuất là toàn thể những yếu tố vật chất – kỹ thuật của quá trình sản xuất, tồn tại mối quan hệ biện chứng với nhau tạo nên lực lượng sản xuất chuyển đổi nhân vật trong quá trình sản xuất. sản xuất, tức là tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất của giới tự nhiên theo những nhu cầu nhất mực của con người và xã hội.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Asanzo - Chính Sách Bảo Hành Sản Phẩm Chính Hãng

Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì yếu tố người lao động giữ vai trò quyết định vì xét tới cùng, tư liệu sản xuất cũng chỉ là thành phầm lao động của con người, đồng thời trị giá và hiệu quả thực tiễn của tư liệu sản xuất phụ thuộc vào trình độ sử dụng và thông minh thực tiễn của người lao động. Mặt khác, trong tư liệu sản xuất, yếu tố dụng cụ lao động là yếu tố phản ánh rõ nét nhất trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất và trình bày trình độ đoạt được giới tự nhiên của con người.

Tương tự, lực lượng sản xuất là yếu tố cơ bản thế tất tạo nên nội dung vật chất của quá trình sản xuất; Ko một quá trình sản xuất thực sự nào có thể diễn ra nếu thiếu một trong hai yếu tố là lao động và tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, ko thể để quá trình sản xuất thực tiễn chỉ diễn ra do lực lượng sản xuất thực hiện nhưng cấp thiết những quan hệ sản xuất với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất đó.

*

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, thế tất của quá trình sản xuất, trong đó, lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là hình thức hoạt động kinh tế. tính kinh tế của quá trình đó. Trong thực tiễn cuộc sống, ko thể liên kết các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất tự nhiên nhưng ko diễn ra dưới một trong những hình thái kinh tế nhất mực. ; Trái lại, ko có quá trình sản xuất nào chỉ có quan hệ sản xuất nhưng ko có nội dung vật chất. Tương tự, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và quy định lẫn nhau. Tương ứng với một hoàn cảnh tăng trưởng nhất mực của lực lượng sản xuất cũng phải có những quan hệ sản xuất thích hợp với hoàn cảnh tăng trưởng của lực lượng sản xuất đó trên cả ba phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức, quản lý và phân phối. Chỉ có tương tự, lực lượng sản xuất mới có thể duy trì và tăng trưởng dưới những hình thái kinh tế nhất mực, lực lượng sản xuất ko thể tồn tại ngoài những hình thái kinh tế nhất mực.

Sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân theo nguyên tắc khách quan là quan hệ sản xuất phụ thuộc vào sự tăng trưởng thực tiễn của lực lượng sản xuất thực tiễn trong từng thời kỳ lịch sử xác định; bởi vì, quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, còn lực lượng sản xuất là nội dung vật chất – kỹ thuật của quá trình đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất, với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, luôn có tác động trở lại lực lượng sản xuất. Sự tác động này có thể diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, nó phụ thuộc vào sự thích hợp hay ko thích hợp của quan hệ sản xuất với tình hình thực tiễn và nhu cầu khách quan của sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. . Nếu “thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tích cực và trái lại, nếu “ko thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tiêu cực.

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất bao hàm khả năng chuyển hoá thành các mặt đối lập và sinh ra tranh chấp.

Lúc lực lượng sản xuất càng tăng trưởng thì luôn có khả năng phá vỡ mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Các hình thái kinh tế đôi lúc bị hạn chế bởi lực lượng sản xuất, vì vậy cần phải thiết lập mối quan hệ thống nhất giữa chúng trên nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với yêu cầu của lực lượng sản xuất.

Tương tự, mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là tranh chấp biện chứng giữa nội dung vật chất – kỹ thuật và hình thức kinh tế của quá trình sản xuất xã hội. Sự vận động của tranh chấp này là một quá trình đi từ thống nhất tới khác lạ và đối lập, từ đó làm phát sinh nhu cầu khách quan là phải khắc phục theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với thực tiễn. sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất.

Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

Trong xã hội nguyên thuỷ, trình độ lực lượng sản xuất còn thấp, dụng cụ sản xuất thô sơ, lỗi thời, chủ yếu là đồ đá, cung tên nên người nguyên thuỷ buộc phải gắn bó với nhau và thực hiện cơ chế. sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi tư liệu sản xuất đều là sở hữu chung, do trình độ của lực lượng sản xuất thấp nên phần lớn tài sản sản xuất ra đều bị tiêu dùng, ko có tài sản thặng dư. Ko có cướp đoạt, mọi người trong xã hội đều đồng đẳng, ko có áp bức, bóc lột, bất công.

Tương tự, trong xã hội nguyên thủy, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, còn quan hệ tổ chức – quản lý là quan hệ quản lý thông qua các công xã và các mối quan hệ. Phân phối kết quả là phân phối đồng đẳng cho các thành viên. Về lực lượng sản xuất trong xã hội nguyên thủy là sức sản xuất của người lao động và tư liệu sản xuất như đồ đá, cung tên,… Trong xã hội nguyên thủy, sức sản xuất của người lao động còn thấp. Tư liệu sản xuất còn thô sơ, lỗi thời.

Trên đây, là toàn thể nội dung liên quan tới vấn đề Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trả lời nhanh nhất.

Xin chân tình cảm ơn!

#Ví #dụ #về #quan #hệ #sản #xuất #và #lực #lượng #sản #xuất

#Ví #dụ #về #quan #hệ #sản #xuất #và #lực #lượng #sản #xuất

Mối quan hệ của sản xuất và lực lượng sản xuất là một trong những nội dung cơ bản trong chương trình học của môn học Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để hiểu rõ hơn khái niệm quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtchúng tôi xin hỗ trợ cho bạn các bài viết sau:Quan hệ sản xuất là gì?Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức – quản lý quá trình sản xuất, quan hệ phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó. Các mối quan hệ này tồn tại thống nhất và chi phối lẫn nhau, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.Lực lượng sản xuất là gì?Bất kỳ quá trình sản xuất vật chất nào cũng phải có các yếu tố thuộc về người lao động (như khả năng, kỹ năng, kiến ​​thức của người lao động, v.v.) và tư liệu sản xuất nhất mực (như đồ vật, dụng cụ, vật liệu phụ của quá trình sản xuất, v.v.). Tất cả các yếu tố này tạo thành lực lượng sản xuất của quá trình sản xuất.Tương tự, lực lượng sản xuất là toàn thể những yếu tố vật chất – kỹ thuật của quá trình sản xuất, tồn tại mối quan hệ biện chứng với nhau tạo nên lực lượng sản xuất chuyển đổi nhân vật trong quá trình sản xuất. sản xuất, tức là tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất của giới tự nhiên theo những nhu cầu nhất mực của con người và xã hội.Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì yếu tố người lao động giữ vai trò quyết định vì xét tới cùng, tư liệu sản xuất cũng chỉ là thành phầm lao động của con người, đồng thời trị giá và hiệu quả thực tiễn của tư liệu sản xuất phụ thuộc vào trình độ sử dụng và thông minh thực tiễn của người lao động. Mặt khác, trong tư liệu sản xuất, yếu tố dụng cụ lao động là yếu tố phản ánh rõ nét nhất trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất và trình bày trình độ đoạt được giới tự nhiên của con người.Tương tự, lực lượng sản xuất là yếu tố cơ bản thế tất tạo nên nội dung vật chất của quá trình sản xuất; Ko một quá trình sản xuất thực sự nào có thể diễn ra nếu thiếu một trong hai yếu tố là lao động và tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, ko thể để quá trình sản xuất thực tiễn chỉ diễn ra do lực lượng sản xuất thực hiện nhưng cấp thiết những quan hệ sản xuất với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất đó.

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, thế tất của quá trình sản xuất, trong đó, lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là hình thức hoạt động kinh tế. tính kinh tế của quá trình đó. Trong thực tiễn cuộc sống, ko thể liên kết các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất tự nhiên nhưng ko diễn ra dưới một trong những hình thái kinh tế nhất mực. ; Trái lại, ko có quá trình sản xuất nào chỉ có quan hệ sản xuất nhưng ko có nội dung vật chất. Tương tự, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và quy định lẫn nhau. Tương ứng với một hoàn cảnh tăng trưởng nhất mực của lực lượng sản xuất cũng phải có những quan hệ sản xuất thích hợp với hoàn cảnh tăng trưởng của lực lượng sản xuất đó trên cả ba phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức, quản lý và phân phối. Chỉ có tương tự, lực lượng sản xuất mới có thể duy trì và tăng trưởng dưới những hình thái kinh tế nhất mực, lực lượng sản xuất ko thể tồn tại ngoài những hình thái kinh tế nhất mực.Sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân theo nguyên tắc khách quan là quan hệ sản xuất phụ thuộc vào sự tăng trưởng thực tiễn của lực lượng sản xuất thực tiễn trong từng thời kỳ lịch sử xác định; bởi vì, quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, còn lực lượng sản xuất là nội dung vật chất – kỹ thuật của quá trình đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất, với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, luôn có tác động trở lại lực lượng sản xuất. Sự tác động này có thể diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, nó phụ thuộc vào sự thích hợp hay ko thích hợp của quan hệ sản xuất với tình hình thực tiễn và nhu cầu khách quan của sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. . Nếu “thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tích cực và trái lại, nếu “ko thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tiêu cực.– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất bao hàm khả năng chuyển hoá thành các mặt đối lập và sinh ra tranh chấp.Lúc lực lượng sản xuất càng tăng trưởng thì luôn có khả năng phá vỡ mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Các hình thái kinh tế đôi lúc bị hạn chế bởi lực lượng sản xuất, vì vậy cần phải thiết lập mối quan hệ thống nhất giữa chúng trên nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với yêu cầu của lực lượng sản xuất.Tương tự, mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là tranh chấp biện chứng giữa nội dung vật chất – kỹ thuật và hình thức kinh tế của quá trình sản xuất xã hội. Sự vận động của tranh chấp này là một quá trình đi từ thống nhất tới khác lạ và đối lập, từ đó làm phát sinh nhu cầu khách quan là phải khắc phục theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với thực tiễn. sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất.Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtTrong xã hội nguyên thuỷ, trình độ lực lượng sản xuất còn thấp, dụng cụ sản xuất thô sơ, lỗi thời, chủ yếu là đồ đá, cung tên nên người nguyên thuỷ buộc phải gắn bó với nhau và thực hiện cơ chế. sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi tư liệu sản xuất đều là sở hữu chung, do trình độ của lực lượng sản xuất thấp nên phần lớn tài sản sản xuất ra đều bị tiêu dùng, ko có tài sản thặng dư. Ko có cướp đoạt, mọi người trong xã hội đều đồng đẳng, ko có áp bức, bóc lột, bất công.Tương tự, trong xã hội nguyên thủy, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, còn quan hệ tổ chức – quản lý là quan hệ quản lý thông qua các công xã và các mối quan hệ. Phân phối kết quả là phân phối đồng đẳng cho các thành viên. Về lực lượng sản xuất trong xã hội nguyên thủy là sức sản xuất của người lao động và tư liệu sản xuất như đồ đá, cung tên,… Trong xã hội nguyên thủy, sức sản xuất của người lao động còn thấp. Tư liệu sản xuất còn thô sơ, lỗi thời.Trên đây, là toàn thể nội dung liên quan tới vấn đề Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trả lời nhanh nhất.Xin chân tình cảm ơn!

Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtVí dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất –

Mối quan hệ của sản xuất và lực lượng sản xuất là một trong những nội dung cơ bản trong chương trình học của môn học Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để hiểu rõ hơn khái niệm quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtchúng tôi xin hỗ trợ cho bạn các bài viết sau:Quan hệ sản xuất là gì?Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức – quản lý quá trình sản xuất, quan hệ phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó. Các mối quan hệ này tồn tại thống nhất và chi phối lẫn nhau, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.Lực lượng sản xuất là gì?Bất kỳ quá trình sản xuất vật chất nào cũng phải có các yếu tố thuộc về người lao động (như khả năng, kỹ năng, kiến ​​thức của người lao động, v.v.) và tư liệu sản xuất nhất mực (như đồ vật, dụng cụ, vật liệu phụ của quá trình sản xuất, v.v.). Tất cả các yếu tố này tạo thành lực lượng sản xuất của quá trình sản xuất.Tương tự, lực lượng sản xuất là toàn thể những yếu tố vật chất – kỹ thuật của quá trình sản xuất, tồn tại mối quan hệ biện chứng với nhau tạo nên lực lượng sản xuất chuyển đổi nhân vật trong quá trình sản xuất. sản xuất, tức là tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất của giới tự nhiên theo những nhu cầu nhất mực của con người và xã hội.Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì yếu tố người lao động giữ vai trò quyết định vì xét tới cùng, tư liệu sản xuất cũng chỉ là thành phầm lao động của con người, đồng thời trị giá và hiệu quả thực tiễn của tư liệu sản xuất phụ thuộc vào trình độ sử dụng và thông minh thực tiễn của người lao động. Mặt khác, trong tư liệu sản xuất, yếu tố dụng cụ lao động là yếu tố phản ánh rõ nét nhất trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất và trình bày trình độ đoạt được giới tự nhiên của con người.Tương tự, lực lượng sản xuất là yếu tố cơ bản thế tất tạo nên nội dung vật chất của quá trình sản xuất; Ko một quá trình sản xuất thực sự nào có thể diễn ra nếu thiếu một trong hai yếu tố là lao động và tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, ko thể để quá trình sản xuất thực tiễn chỉ diễn ra do lực lượng sản xuất thực hiện nhưng cấp thiết những quan hệ sản xuất với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất đó.

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, thế tất của quá trình sản xuất, trong đó, lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là hình thức hoạt động kinh tế. tính kinh tế của quá trình đó. Trong thực tiễn cuộc sống, ko thể liên kết các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất tự nhiên nhưng ko diễn ra dưới một trong những hình thái kinh tế nhất mực. ; Trái lại, ko có quá trình sản xuất nào chỉ có quan hệ sản xuất nhưng ko có nội dung vật chất. Tương tự, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và quy định lẫn nhau. Tương ứng với một hoàn cảnh tăng trưởng nhất mực của lực lượng sản xuất cũng phải có những quan hệ sản xuất thích hợp với hoàn cảnh tăng trưởng của lực lượng sản xuất đó trên cả ba phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức, quản lý và phân phối. Chỉ có tương tự, lực lượng sản xuất mới có thể duy trì và tăng trưởng dưới những hình thái kinh tế nhất mực, lực lượng sản xuất ko thể tồn tại ngoài những hình thái kinh tế nhất mực.Sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân theo nguyên tắc khách quan là quan hệ sản xuất phụ thuộc vào sự tăng trưởng thực tiễn của lực lượng sản xuất thực tiễn trong từng thời kỳ lịch sử xác định; bởi vì, quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, còn lực lượng sản xuất là nội dung vật chất – kỹ thuật của quá trình đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất, với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, luôn có tác động trở lại lực lượng sản xuất. Sự tác động này có thể diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, nó phụ thuộc vào sự thích hợp hay ko thích hợp của quan hệ sản xuất với tình hình thực tiễn và nhu cầu khách quan của sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. . Nếu “thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tích cực và trái lại, nếu “ko thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tiêu cực.– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất bao hàm khả năng chuyển hoá thành các mặt đối lập và sinh ra tranh chấp.Lúc lực lượng sản xuất càng tăng trưởng thì luôn có khả năng phá vỡ mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Các hình thái kinh tế đôi lúc bị hạn chế bởi lực lượng sản xuất, vì vậy cần phải thiết lập mối quan hệ thống nhất giữa chúng trên nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với yêu cầu của lực lượng sản xuất.Tương tự, mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là tranh chấp biện chứng giữa nội dung vật chất – kỹ thuật và hình thức kinh tế của quá trình sản xuất xã hội. Sự vận động của tranh chấp này là một quá trình đi từ thống nhất tới khác lạ và đối lập, từ đó làm phát sinh nhu cầu khách quan là phải khắc phục theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với thực tiễn. sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất.Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtTrong xã hội nguyên thuỷ, trình độ lực lượng sản xuất còn thấp, dụng cụ sản xuất thô sơ, lỗi thời, chủ yếu là đồ đá, cung tên nên người nguyên thuỷ buộc phải gắn bó với nhau và thực hiện cơ chế. sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi tư liệu sản xuất đều là sở hữu chung, do trình độ của lực lượng sản xuất thấp nên phần lớn tài sản sản xuất ra đều bị tiêu dùng, ko có tài sản thặng dư. Ko có cướp đoạt, mọi người trong xã hội đều đồng đẳng, ko có áp bức, bóc lột, bất công.Tương tự, trong xã hội nguyên thủy, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, còn quan hệ tổ chức – quản lý là quan hệ quản lý thông qua các công xã và các mối quan hệ. Phân phối kết quả là phân phối đồng đẳng cho các thành viên. Về lực lượng sản xuất trong xã hội nguyên thủy là sức sản xuất của người lao động và tư liệu sản xuất như đồ đá, cung tên,… Trong xã hội nguyên thủy, sức sản xuất của người lao động còn thấp. Tư liệu sản xuất còn thô sơ, lỗi thời.Trên đây, là toàn thể nội dung liên quan tới vấn đề Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trả lời nhanh nhất.Xin chân tình cảm ơn!

#Ví #dụ #về #quan #hệ #sản #xuất #và #lực #lượng #sản #xuất

#Ví #dụ #về #quan #hệ #sản #xuất #và #lực #lượng #sản #xuất

#Ví #dụ #về #quan #hệ #sản #xuất #và #lực #lượng #sản #xuất

#Ví #dụ #về #quan #hệ #sản #xuất #và #lực #lượng #sản #xuất

Mối quan hệ của sản xuất và lực lượng sản xuất là một trong những nội dung cơ bản trong chương trình học của môn học Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để hiểu rõ hơn khái niệm quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtchúng tôi xin hỗ trợ cho bạn các bài viết sau:Quan hệ sản xuất là gì?Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức – quản lý quá trình sản xuất, quan hệ phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó. Các mối quan hệ này tồn tại thống nhất và chi phối lẫn nhau, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.Lực lượng sản xuất là gì?Bất kỳ quá trình sản xuất vật chất nào cũng phải có các yếu tố thuộc về người lao động (như khả năng, kỹ năng, kiến ​​thức của người lao động, v.v.) và tư liệu sản xuất nhất mực (như đồ vật, dụng cụ, vật liệu phụ của quá trình sản xuất, v.v.). Tất cả các yếu tố này tạo thành lực lượng sản xuất của quá trình sản xuất.Tương tự, lực lượng sản xuất là toàn thể những yếu tố vật chất – kỹ thuật của quá trình sản xuất, tồn tại mối quan hệ biện chứng với nhau tạo nên lực lượng sản xuất chuyển đổi nhân vật trong quá trình sản xuất. sản xuất, tức là tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất của giới tự nhiên theo những nhu cầu nhất mực của con người và xã hội.Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì yếu tố người lao động giữ vai trò quyết định vì xét tới cùng, tư liệu sản xuất cũng chỉ là thành phầm lao động của con người, đồng thời trị giá và hiệu quả thực tiễn của tư liệu sản xuất phụ thuộc vào trình độ sử dụng và thông minh thực tiễn của người lao động. Mặt khác, trong tư liệu sản xuất, yếu tố dụng cụ lao động là yếu tố phản ánh rõ nét nhất trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất và trình bày trình độ đoạt được giới tự nhiên của con người.Tương tự, lực lượng sản xuất là yếu tố cơ bản thế tất tạo nên nội dung vật chất của quá trình sản xuất; Ko một quá trình sản xuất thực sự nào có thể diễn ra nếu thiếu một trong hai yếu tố là lao động và tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, ko thể để quá trình sản xuất thực tiễn chỉ diễn ra do lực lượng sản xuất thực hiện nhưng cấp thiết những quan hệ sản xuất với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất đó.

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, thế tất của quá trình sản xuất, trong đó, lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là hình thức hoạt động kinh tế. tính kinh tế của quá trình đó. Trong thực tiễn cuộc sống, ko thể liên kết các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất tự nhiên nhưng ko diễn ra dưới một trong những hình thái kinh tế nhất mực. ; Trái lại, ko có quá trình sản xuất nào chỉ có quan hệ sản xuất nhưng ko có nội dung vật chất. Tương tự, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và quy định lẫn nhau. Tương ứng với một hoàn cảnh tăng trưởng nhất mực của lực lượng sản xuất cũng phải có những quan hệ sản xuất thích hợp với hoàn cảnh tăng trưởng của lực lượng sản xuất đó trên cả ba phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức, quản lý và phân phối. Chỉ có tương tự, lực lượng sản xuất mới có thể duy trì và tăng trưởng dưới những hình thái kinh tế nhất mực, lực lượng sản xuất ko thể tồn tại ngoài những hình thái kinh tế nhất mực.Sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân theo nguyên tắc khách quan là quan hệ sản xuất phụ thuộc vào sự tăng trưởng thực tiễn của lực lượng sản xuất thực tiễn trong từng thời kỳ lịch sử xác định; bởi vì, quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, còn lực lượng sản xuất là nội dung vật chất – kỹ thuật của quá trình đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất, với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, luôn có tác động trở lại lực lượng sản xuất. Sự tác động này có thể diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, nó phụ thuộc vào sự thích hợp hay ko thích hợp của quan hệ sản xuất với tình hình thực tiễn và nhu cầu khách quan của sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. . Nếu “thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tích cực và trái lại, nếu “ko thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tiêu cực.– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất bao hàm khả năng chuyển hoá thành các mặt đối lập và sinh ra tranh chấp.Lúc lực lượng sản xuất càng tăng trưởng thì luôn có khả năng phá vỡ mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Các hình thái kinh tế đôi lúc bị hạn chế bởi lực lượng sản xuất, vì vậy cần phải thiết lập mối quan hệ thống nhất giữa chúng trên nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với yêu cầu của lực lượng sản xuất.Tương tự, mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là tranh chấp biện chứng giữa nội dung vật chất – kỹ thuật và hình thức kinh tế của quá trình sản xuất xã hội. Sự vận động của tranh chấp này là một quá trình đi từ thống nhất tới khác lạ và đối lập, từ đó làm phát sinh nhu cầu khách quan là phải khắc phục theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với thực tiễn. sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất.Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtTrong xã hội nguyên thuỷ, trình độ lực lượng sản xuất còn thấp, dụng cụ sản xuất thô sơ, lỗi thời, chủ yếu là đồ đá, cung tên nên người nguyên thuỷ buộc phải gắn bó với nhau và thực hiện cơ chế. sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi tư liệu sản xuất đều là sở hữu chung, do trình độ của lực lượng sản xuất thấp nên phần lớn tài sản sản xuất ra đều bị tiêu dùng, ko có tài sản thặng dư. Ko có cướp đoạt, mọi người trong xã hội đều đồng đẳng, ko có áp bức, bóc lột, bất công.Tương tự, trong xã hội nguyên thủy, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, còn quan hệ tổ chức – quản lý là quan hệ quản lý thông qua các công xã và các mối quan hệ. Phân phối kết quả là phân phối đồng đẳng cho các thành viên. Về lực lượng sản xuất trong xã hội nguyên thủy là sức sản xuất của người lao động và tư liệu sản xuất như đồ đá, cung tên,… Trong xã hội nguyên thủy, sức sản xuất của người lao động còn thấp. Tư liệu sản xuất còn thô sơ, lỗi thời.Trên đây, là toàn thể nội dung liên quan tới vấn đề Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trả lời nhanh nhất.Xin chân tình cảm ơn!

Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtVí dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất –

Mối quan hệ của sản xuất và lực lượng sản xuất là một trong những nội dung cơ bản trong chương trình học của môn học Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để hiểu rõ hơn khái niệm quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtchúng tôi xin hỗ trợ cho bạn các bài viết sau:Quan hệ sản xuất là gì?Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức – quản lý quá trình sản xuất, quan hệ phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó. Các mối quan hệ này tồn tại thống nhất và chi phối lẫn nhau, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.Lực lượng sản xuất là gì?Bất kỳ quá trình sản xuất vật chất nào cũng phải có các yếu tố thuộc về người lao động (như khả năng, kỹ năng, kiến ​​thức của người lao động, v.v.) và tư liệu sản xuất nhất mực (như đồ vật, dụng cụ, vật liệu phụ của quá trình sản xuất, v.v.). Tất cả các yếu tố này tạo thành lực lượng sản xuất của quá trình sản xuất.Tương tự, lực lượng sản xuất là toàn thể những yếu tố vật chất – kỹ thuật của quá trình sản xuất, tồn tại mối quan hệ biện chứng với nhau tạo nên lực lượng sản xuất chuyển đổi nhân vật trong quá trình sản xuất. sản xuất, tức là tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất của giới tự nhiên theo những nhu cầu nhất mực của con người và xã hội.Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì yếu tố người lao động giữ vai trò quyết định vì xét tới cùng, tư liệu sản xuất cũng chỉ là thành phầm lao động của con người, đồng thời trị giá và hiệu quả thực tiễn của tư liệu sản xuất phụ thuộc vào trình độ sử dụng và thông minh thực tiễn của người lao động. Mặt khác, trong tư liệu sản xuất, yếu tố dụng cụ lao động là yếu tố phản ánh rõ nét nhất trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất và trình bày trình độ đoạt được giới tự nhiên của con người.Tương tự, lực lượng sản xuất là yếu tố cơ bản thế tất tạo nên nội dung vật chất của quá trình sản xuất; Ko một quá trình sản xuất thực sự nào có thể diễn ra nếu thiếu một trong hai yếu tố là lao động và tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, ko thể để quá trình sản xuất thực tiễn chỉ diễn ra do lực lượng sản xuất thực hiện nhưng cấp thiết những quan hệ sản xuất với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất đó.

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, thế tất của quá trình sản xuất, trong đó, lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là hình thức hoạt động kinh tế. tính kinh tế của quá trình đó. Trong thực tiễn cuộc sống, ko thể liên kết các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra năng lực thực tiễn nhằm cải tạo các nhân vật vật chất tự nhiên nhưng ko diễn ra dưới một trong những hình thái kinh tế nhất mực. ; Trái lại, ko có quá trình sản xuất nào chỉ có quan hệ sản xuất nhưng ko có nội dung vật chất. Tương tự, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và quy định lẫn nhau. Tương ứng với một hoàn cảnh tăng trưởng nhất mực của lực lượng sản xuất cũng phải có những quan hệ sản xuất thích hợp với hoàn cảnh tăng trưởng của lực lượng sản xuất đó trên cả ba phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức, quản lý và phân phối. Chỉ có tương tự, lực lượng sản xuất mới có thể duy trì và tăng trưởng dưới những hình thái kinh tế nhất mực, lực lượng sản xuất ko thể tồn tại ngoài những hình thái kinh tế nhất mực.Sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân theo nguyên tắc khách quan là quan hệ sản xuất phụ thuộc vào sự tăng trưởng thực tiễn của lực lượng sản xuất thực tiễn trong từng thời kỳ lịch sử xác định; bởi vì, quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, còn lực lượng sản xuất là nội dung vật chất – kỹ thuật của quá trình đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất, với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, luôn có tác động trở lại lực lượng sản xuất. Sự tác động này có thể diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, nó phụ thuộc vào sự thích hợp hay ko thích hợp của quan hệ sản xuất với tình hình thực tiễn và nhu cầu khách quan của sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. . Nếu “thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tích cực và trái lại, nếu “ko thích hợp” thì nó sẽ có tác dụng tiêu cực.– Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất bao hàm khả năng chuyển hoá thành các mặt đối lập và sinh ra tranh chấp.Lúc lực lượng sản xuất càng tăng trưởng thì luôn có khả năng phá vỡ mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Các hình thái kinh tế đôi lúc bị hạn chế bởi lực lượng sản xuất, vì vậy cần phải thiết lập mối quan hệ thống nhất giữa chúng trên nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với yêu cầu của lực lượng sản xuất.Tương tự, mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là tranh chấp biện chứng giữa nội dung vật chất – kỹ thuật và hình thức kinh tế của quá trình sản xuất xã hội. Sự vận động của tranh chấp này là một quá trình đi từ thống nhất tới khác lạ và đối lập, từ đó làm phát sinh nhu cầu khách quan là phải khắc phục theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải thích hợp với thực tiễn. sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất.Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtTrong xã hội nguyên thuỷ, trình độ lực lượng sản xuất còn thấp, dụng cụ sản xuất thô sơ, lỗi thời, chủ yếu là đồ đá, cung tên nên người nguyên thuỷ buộc phải gắn bó với nhau và thực hiện cơ chế. sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi tư liệu sản xuất đều là sở hữu chung, do trình độ của lực lượng sản xuất thấp nên phần lớn tài sản sản xuất ra đều bị tiêu dùng, ko có tài sản thặng dư. Ko có cướp đoạt, mọi người trong xã hội đều đồng đẳng, ko có áp bức, bóc lột, bất công.Tương tự, trong xã hội nguyên thủy, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, còn quan hệ tổ chức – quản lý là quan hệ quản lý thông qua các công xã và các mối quan hệ. Phân phối kết quả là phân phối đồng đẳng cho các thành viên. Về lực lượng sản xuất trong xã hội nguyên thủy là sức sản xuất của người lao động và tư liệu sản xuất như đồ đá, cung tên,… Trong xã hội nguyên thủy, sức sản xuất của người lao động còn thấp. Tư liệu sản xuất còn thô sơ, lỗi thời.Trên đây, là toàn thể nội dung liên quan tới vấn đề Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trả lời nhanh nhất.Xin chân tình cảm ơn!

#Ví #dụ #về #quan #hệ #sản #xuất #và #lực #lượng #sản #xuất

Bạn thấy bài viết Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất bên dưới để giamcanherbalthin.com có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Danh sách từ khóa người dùng tìm kiếm:

ví dụ về quan hệ sản xuấtví dụ quan hệ sản xuấtví dụ về lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuấtví dụ lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuấtví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuấtví dụ về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtví dụ về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtví dụ về lực lượng sản xuấtquan hệ sản xuất là gì ví dụví dụ mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất