Quá khứ tiếp diễn là một trong những 3 thì thừa khứ thường gặp gỡ nhất vào nhóm các thì thừa khứ trong tiếng Anh, cùng Anh ngữ Ms Hoa xem thêm về thì vượt khứ phổ cập này nha.

Bạn đang xem: Ví dụ về thì quá khứ tiếp diễn


Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được dùng khi hy vọng nhấn mạnh tình tiết hay quy trình của sự đồ vật hay vấn đề hoăc thời hạn sự vật dụng hay sự việc đó ra mắt và đây là thì giờ Anh mà nhiều bạn nhầm lẫn nhất.

Để góp các bạn có thể tự tin về kỹ năng thì giờ Anh thừa khứ tiếp diễn cô đã chia sẻ chi tiết, công thức, giải pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập... Lúc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân chia sẻ cụ thể cho các bạn bài viết Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous) - Tổng quan khá đầy đủ từ A - Z. Vậy chúng ta cùng vào bài học ngay thôi nào!

 

 

 

 

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu xác định trong thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít – was

- S= We/ You/ They/ Danh tự số các – were

Ví dụ

2. Câu bao phủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his boss khủng came yesterday. => Hôm qua anh ta đã không làm việc khi sếp của anh ta đến.

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ:

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

*

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng trường đoản cú chỉ thời hạn trong quá khứ kèm theo thời gian xác định.

- at + giờ + thời hạn trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong thừa khứ)

Trong câu tất cả “when” khi biểu đạt một hành vi đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đã hát trong phòng tắm thì bà bầu tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi shop chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc sử dụng thì quá khứ tiếp nối khi có lộ diện các từ bỏ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); …

- She was dancing while I was singing (Cô ấy sẽ múa trong khi tôi sẽ hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người bầy ông vẫn gửi thư nghỉ ngơi bưu điện)

*
 (Mới + HOT) - Inbox dấn tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì quá khứ tiếp tục nhấn mạnh tình tiết hay quá trình của sự vật dụng hay sự việc hoăc thời gian sự đồ gia dụng hay vụ việc đó diễn ra.

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ phát sáng hôm qua, anh ta đã xem fan Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có biểu hiện – at + tiếng + thời gian trong quá khứ à Ta phân tách động từ phân tách ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án C

1. Biểu đạt hành rượu cồn đang xẩy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong dịp tôi vẫn tắm thì cô ấy vẫn dung vật dụng tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất hiện trạng từ while + mệnh đề phân tách thì vượt khứ tiếp diễn, ta chia mệnh đề còn lại theo thì quá khứ tiếp diễn để diễn đạt 2 hành động xảy ra cùng 1 thời điểm trong thừa khứ

Chọn đáp án B

2. Mô tả hai hành vi xảy ra bên cạnh đó trong thừa khứ

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi vẫn nấu cơm trắng thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất năng lượng điện xảy ra bất ngờ xen vào hành vi đang nấu cơm trắng => Ta chia hành vi đang xẩy ra và bị xen vào ở thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời A

3. Diễn đạt hành vi đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác làm việc ở đây, anh ta luôn luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành động gây ồn ào xảy ra liên tục, lặp đi tái diễn làm phiền đến fan khác trong vượt khứ

à Ta phân tách động trường đoản cú này ở thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời B

4.Hành động lặp đi tái diễn trong thừa khứ và có tác dụng phiền đến bạn khác

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1: Biến đổi những câu sau sang tủ định, ngờ vực và trả lời các thắc mắc nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his monster went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: chia động từ nghỉ ngơi dạng đúng để xong câu

I (walk)___________down the street when it began lớn rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell và hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a các buổi party in the other room.Mary & I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

 

 

 

 

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1:

CÂUĐÁP ÁNVẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

Xem thêm: Những Nơi Lạnh Nhất Thế Giới Ở Đâu? Sống Ở Nơi Lạnh Nhất Thế Giới: Gần

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các thành phần của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): quả mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa bé dại mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ rượu cồn từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ không tính nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”
3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): kiệt tác nghệ thuật

Bake a cake (v): làm bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): phe cánh tư tưởng
5

- He wasn"t typing a letter when his quái vật went into the room.

- Was he typing a letter when his quái dị went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): không tính nghĩa là “căn phòng” còn tức là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có nơi trống cho 1 người nữa bên trên bàn đấy)

 

Bài tập 2: phân chia động từ sinh hoạt dạng đúng để ngừng câu:

 

CÂUĐÁP ÁNPHÂN TÍCH ĐÁP ÁNVẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1was walking

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì thừa khứ đối kháng => diễn đạt 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên con đường thì trời mưa)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

Đi bộ trên phố ta ko nói là “walk on the street” nhưng mà nói là “walk down / walk along the street”
2was attendingCó từ dấu hiệu At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng tanh mặt

3was standing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì vượt khứ solo => diễn tả 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào ( Jim sẽ ngồi dưới gốc cây thì nghe thấy giờ nổ)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

 
4was riding

Dấu hiện nay là While + Mệnh đề thì thừa khứ đối chọi => thể hiện 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào (Cậu bé nhỏ đang lái xe đạp thì bị ngã)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

- Ride + bike / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe sản phẩm công nghệ ta áp dụng động tự “ride”

- Drive + car / truck: Lái ô tô / xe pháo tải, ta áp dụng động từ bỏ “drive”

5were living  
6was walking 

Camera ko phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): thiết bị ảnh, vật dụng quay

7was going Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe tải
8was studying; was havingCó từ biểu hiện While + Mệnh đề phân chia ở thì thừa khứ tiếp diễn, mệnh đề phía đằng sau ta cũng phân tách ở thì vượt khứ tiếp diễn để bộc lộ 2 hành vi xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): bạn cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): các bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): bạn cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): các bạn tri kỷ

9were dancing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì quá khứ đối kháng => biểu thị 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Marry cùng tôi đã múa thì điện thoại đổ chuông)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

 
10were sittingDấu hiện nay là When + Mệnh đề thì vượt khứ đơn có cồn từ “saw” (Ai đó bị nhìn thấy khi đang có tác dụng gì) => Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cà phê được thu xếp bàn trên các vỉa hè mang lại khách vừa ngồi vừa quan sát đường phố

- Trendy café (n): quán cafe có phong cách theo xu hướng thịnh hành

VI. LUYỆN TẬP

Để củng nỗ lực thêm kỹ năng và kiến thức tiếng Anh về thì quá khứ tiếp diễn được tác dụng nhất. Các bạn hãy làm cho thêm bài tập tiếp sau đây nhé!

Bài tập 1: phân tách động từ nghỉ ngơi dạng vượt khứ solo và vượt khứ tiếp diễn để dứt đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. Lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle & my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea & his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall & thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the kết thúc of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to lớn me a letter very soon & I answered him.

Bài tập 2: search lỗi sai trong số câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vày while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend và I go to the beach on the bus.While I am listening khổng lồ music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: dứt các câu sau bằng phát minh của thiết yếu bạn, áp dụng thì quá khứ tiếp diễn

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

VII. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went2. Was swimming3. Was drinking4. Saw5. Was
6. Beat7. Asked8. Told9. Stayed10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend & I go to the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing2- Was…study => Were…studying3- Do => doing
4- Went => go5- Sleep => sleeping6- Have => had
7- Broke => break8- Go => went9- Am => was
10- Turn => turned  

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John.10. The television was on, but nobody was watching.

Trên đây là toàn thể kiến thức về thì quá khứ tiếp diễn mà cô muốn chia sẻ tới những bạn, hi vọng rằng để giúp bạn làm sao đang ước ao học tiếng Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức và kỹ năng nền tảng tốt nhất nhé! Chúc các bạn học xuất sắc và chinh phục được giờ Anh hiệu quả.