wife, spouse, mate are the đứng top translations of "vợ" into English. Sample translated sentence: Tôi và vợ kể lẫn nhau nghe các thứ. ↔ My wife and I tell each other everything.


Họ không gặp gỡ gỡ vợ ông chồng hoặc con cái của bạn khác.

They don't meet each other's spouses or children.


Sự thiếu thốn thành thật khiến vợ ông xã và những thành viên trong gia đình nghi kỵ nhau.

Falsehood breeds distrust between marriage mates và among family members.


*

*

Sau khi vợ của một anh tắt hơi và anh đối mặt với hầu hết hoàn cảnh đau đớn khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta không thể sàng lọc loại thách thức nào mình cần chịu, cũng tương tự thời điểm hoặc mốc giới hạn xảy đến.

Bạn đang xem: Vợ trong tiếng anh


After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.
Những người ông xã tin kính tiếp tục yêu vợ mình, dù trong lúc tiện lợi hay nặng nề khăn, cho thấy thêm họ theo gần kề gương của Chúa Giê-su, đấng ngọt ngào và chăm lo hội thánh.
Believing husbands who continue khổng lồ love their wives, whether in favorable or in trying times, demonstrate that they closely follow Christ’s example of loving the congregation and caring for it.
Vui mừng cố gắng vợ tôi đã bình phục, và cửa hàng chúng tôi có thể trở lại tham gia các buổi team tại phòng Nước Trời”.
Thankfully, Inger has recovered, và once again we are able khổng lồ attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”
Làng Ajka được đặt theo tên gia tộc Ajka, cơ mà gia tộc này lại lấy tên theo tổ tiên của họ, một hiệp sĩ có tên là Heiko mtv của đoàn tùy tùng của Gisela, công chúa của Bayern, vợ của vua Thánh Stephen là bạn vào thời điểm đầu thế kỷ 11.
The village Ajka was named after the Ajka clan, which, in turn, got its name after its ancestor, a knight named Heiko who was a member of the retinue of Gisela, Princess of Bavaria, wife of King St. Stephen in the early 11th century.
18 Vậy, Môi-se quay về với cha vợ bản thân là Giê-trô+ cùng nói: “Thưa cha, con mong mỏi trở về cùng bạn bè con trên Ai Cập giúp thấy họ còn sống xuất xắc không”.
18 So Moses went back khổng lồ Jethʹro his father-in-law+ & said to lớn him: “I want to lớn go, please, and return to lớn my brothers who are in Egypt lớn see whether they are still alive.”
Qua một giấc mơ, Đức Chúa Trời bảo Giô-sép fan Na-xa-rét, phụ vương nuôi của Chúa Giê-su, gửi vợ và nhỏ trốn qua xứ Ai Cập.
(Daniel 7:1-3, 17) By means of a dream, God told Joseph of Nazareth, the adoptive father of Jesus, to flee to Egypt with his wife and child.

Xem thêm: Mua Mèo Nuôi Mèo Con Cần Biết » Pet Mart, Mèo Nuôi Giá Tốt Tháng 7, 2021


Cặp vợ ông chồng giáo sĩ nói trên đang tìm thấy câu vấn đáp thỏa đáng mang đến những câu hỏi đó và chúng ta cũng có thể tìm được.
The missionary couple mentioned above have found satisfying answers to those questions, and you can too.
10 Ở đây, Giê-ru-sa-lem được kể đến như thể một fan vợ với một người mẹ sống vào lều, y hệt như Sa-ra.
Mỗi năm, hàng vạn thanh niên phái mạnh nữ, và nhiều cặp vợ chồng cao siêu háo hức muốn đợi nhận ra một lá thư quan trọng đặc biệt từ Salt Lake City.
Every year tens of thousands of young men và young women, and many senior couples, eagerly anticipate receiving a special letter from Salt Lake City.
12 Theo các luật pháp của Đức Giê-hô-va ban qua Môi-se, vợ được “yêu-mến” (Phục-truyền Luật-lệ ký 13:6).
Ngay khi đến đó, mục tiêu đầu tiên của tôi là tìm một căn hộ đến vợ và đàn bà Melanie của tôi mang đến sống thuộc tại Idaho.
Upon first arriving there, the first goal that I had was for me to identify an apartment, so I could bring my wife và my new baby, Melanie, out to join me in Idaho.
Tục bán vợ được chọn làm toàn cảnh cho cuốn đái thuyết Thomas Hardy, Thị trưởng của The Mayor of Casterbridge, trong số ấy nhân đồ chính phân phối vợ của chính bản thân mình ở phần đầu câu chuyện, một hành vi mà ám ảnh anh ta trong phần còn lại của cuộc sống mình và ở đầu cuối hủy hoại anh ta.
Wife selling provides the backdrop for Thomas Hardy"s novel The Mayor of Casterbridge, in which the central character sells his wife at the beginning of the story, an act that haunts him for the rest of his life, and ultimately destroys him.
Tại sao việc có ham mong tình dục với một người không phải vợ hay chồng mình là điều không thể đồng ý được?
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M