Có khi nào chúng ta vướng mắc ” Cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam-Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” dịch thanh lịch Tiếng Anh gắng làm sao ko ? Hay tên Tiếng Anh của Bộ ngành mình vẫn thao tác làm việc là gì ? Vụ trưởng, người có quyền lực cao snghỉ ngơi, nhân viên Tiếng Anh là gì ?

Bộ Ngoại giao đã phát hành Thông tứ Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên những phòng ban, đơn vị chức năng với chức vụ chỉ đạo, cán bộ công chức lịch sự giờ Anh để thuận lợi cho bài toán thanh toán đối nước ngoài cùng tiếp xúc Tiếng Anh. Dưới đó là toàn thể thương hiệu những Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, cùng dịch vụ liên quan đã làm được Sở Ngoại giao phê chú ý với được sử dụng trong tất cả những văn bạn dạng thiết yếu quy. Vui lòng nhận CTRL+F nhằm kiếm tìm kiếm thương hiệu của cục ngành chúng ta quyên tâm.

Bạn đang xem: Vụ trưởng tiếng anh

(tham khảo thêm bài viết Tên tiếng Anh những ngôi trường ĐH Việt Nam)

1. Quốc hiệu, chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước


Tên giờ Việt
Tên tiếng Anh
Viết tắt (ví như có)
Nước Cộng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam
Socialist Republic of Viet Nam
SRV
Chủ tịch nước Cộng hòa làng hội chủ nghĩa ViệtNam
President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam
Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang bộ


Chính phủ nước Cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam
Government of the Socialist Republic of Viet Nam
GOV
Sở Quốc phòng
Ministry of National Defence
MND
Sở Công an
Ministry of Public Security
MPS
Sở Ngoại giao
Ministry of Foreign Affairs
MOFA
Bộ Tư pháp
Ministry of Justice
MOJ
Bộ Tài chính
Ministry of Finance
MOF
Sở Công Thương
Ministry of Industry và Trade
MOIT
Bộ Lao đụng – Thương thơm binc và Xã hội
Ministry of Labour, War invalids & Social Affairs
MOLISA
Sở Giao thông vận tải
Ministry of Transport
MOT
Sở Xây dựng
Ministry of Construction
MOC
Sở Thông tin và Truyền thông
Ministry of Information and Communications
MIC
Bộ Giáo dục với Đào tạo
Ministry of Education và Training
MOET
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ministry of Agriculture và Rural Development
MARD
Bộ Kế hoạch với Đầu tư
Ministry of Planning and Investment
MPI
Sở Nội vụ
Ministry of trang chủ Affairs
MOHA
Sở Y tế
Ministry of Health
MOH
Bộ Khoa học với Công nghệ
Ministry of Science & Technology
MOST
Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch
Ministry of Culture, Sports & Tourism
MOCST
Sở Tài nguim cùng Môi trường
Ministry of Natural Resources và Environment
MONRE
Thanh hao tra Chính phủ
Government Inspectorate
GI
Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Viet Nam
SBV
Ủy ban Dân tộc
Committee for Ethnic Affairs
CEMA
Văn phòng Chính phủ
Office of the Government
GO

3. Tên của những Cơ quan liêu ở trong Chính phủ


Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ho Chi Minc Mausoleum Management
HCMM
Bảo hiểm thôn hội Việt Nam
Viet Nam Social Security
VSI
Thông tấn xóm Việt Nam
Viet Nam News Agency
VNA
Đài Tiếng nói Việt Nam
Voice of Viet Nam
VOV
Đài Truyền hình Việt Nam
Viet Nam Television
VTV
Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh National Academy of Politics & Public Administration
HCMA
Viện Khoa học tập cùng Công nghệ Việt Nam
Viet Nam Academy of Science & Technology
VAST
Viện Khoa học tập Xã hội Việt Nam
Viet Nam Academy of Social Sciences
VASS

4. Chức danh Thủ tướng mạo, Phó Thủ tướng tá Chính phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ


Thủ tướng mạo nhà nước nước Cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam
Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng tá Thường trực
Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng
Deputy Prime Minister
Sở trưởng Sở Quốc phòng
Minister of National Defence
Sở trưởng Sở Công an
Minister of Public Security
Sở trưởng Sở Ngoại giao
Minister of Foreign Affairs
Sở trưởng Sở Tư pháp
Minister of Justice
Sở trưởng Bộ Tài chính
Minister of Finance
Bộ trưởng Sở Công Thương
Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng Sở Lao rượu cồn – Thương thơm binh cùng Xã hội
Minister of Labour, War Invalids và Social Affairs
Sở trưởng Bộ Giao thông vận tải
Minister of Transport
Sở trưởng Sở Xây dựng
Minister of Construction
Bộ trưởng Sở Thông tin cùng Truyền thông
Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Sở Giáo dục cùng Đào tạo
Minister of Education và Training
Sở trưởng Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn
Minister of Agriculture and Rural Development
Sở trưởng Bộ Kế hoạch cùng Đầu tư
Minister of Planning and Investment
Bộ trưởng Sở Nội vụ
Minister of trang chủ Affairs
Sở trưởng Sở Y tế
Minister of Health
Sở trưởng Bộ Khoa học tập và Công nghệ
Minister of Science and Technology
Bộ trưởng Sở Vnạp năng lượng hóa, Thể thao và Du lịch
Minister of Culture, Sports and Tourism
Sở trưởng Sở Tài nguyên ổn và Môi trường
Minister of Natural Resources và Environment
Tổng Thanh hao tra Chính phủ
Inspector-General
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Governor of the State Bank of Viet Nam
Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn uống phòng Chính phủ
Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn uống phòng


Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước
Office of the President
Chủ nhiệm Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước
Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Văn uống chống Chủ tịch nước
Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý Chủ tịch nước
Assistant lớn the President

6. Tên chung của các đơn vị nằm trong Sở, ban ngành ngang bộ


Văn uống chống Bộ
Ministry Office
Tkhô hanh tra Bộ
Ministry Inspectorate
Tổng cục
Directorate
Ủy ban
Committee/Commission
Cục
Department/Authority/Agency
Vụ
Department
Học viện
Academy
Viện
Institute
Trung tâm
Centre
Ban
Board
Phòng
Division
Vụ Tổ chức Cán bộ
Department of Personnel và Organisation
Vụ Pháp chế
Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế
Department of International Cooperation

7. Chức danh từ bỏ cấp cho Thứ đọng trưởng cùng tương tự mang đến Chuyên viên các Sở, cơ quan ngang Bộ.


Thứ trưởng Thường trực
Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng
Deputy Minister
Tổng Cục trưởng
Director General
Phó Tổng Cục trưởng
Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực
Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó Chủ nhiệm
Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý Sở trưởng
Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban
Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn uống chống Bộ
Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn uống chống Bộ
Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng
Director General
Phó Cục trưởng
Deputy Director General
Vụ trưởng
Director General
Phó Vụ trưởng
Deputy Director General
Giám đốc Học viện
President of Academy
Phó Giám đốc Học viện
Vice President of Academy
Viện trưởng
Director of Institute
Phó Viện trưởng
Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm
Director of Centre
phó tổng giám đốc Trung tâm
Deputy Director of Centre
Trưởng phòng
Head of Division
Phó trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chuim viên cao cấp
Senior Official
Chuim viên chính
Principal Official
Chuim viên
Official
Tkhô giòn tra viên cao cấp
Senior Inspector
Tkhô nóng tra viên chính
Principal Inspector
Tkhô cứng tra viên
Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan nằm trong Chính phủ


Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Director of Ho Chi Minc Mausoleum Management
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Deputy Director of Ho Chi Minc Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam
General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm làng hội Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn làng mạc Việt Nam
General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn làng mạc Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành thiết yếu Quốc gia Hồ Chí Minh
President of Ho Chi Minh National Academy of Politics & Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành thiết yếu Quốc gia Hồ Chí Minh
Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics và Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Science và Technology
Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị chức năng với chức danh Lãnh đạo của những đơn vị chức năng cấp cho tổng viên (Tổng viên, Ủy ban …)


Văn phòng
Office
Chánh Vnạp năng lượng phòng
Chief of Office
Phó Chánh Vnạp năng lượng phòng
Deputy Chief of Office
Cục
Department
Cục trưởng
Director
Phó Cục trưởng
Deputy Director
Vụ
Department
Vụ trưởng
Director
Phó Vụ trưởng
Deputy Director
Ban
Board
Trưởng Ban
Head
Phó Trưởng Ban
Deputy Head
Chi cục
Branch
Chi cục trưởng
Manager
Chi cục phó
Deputy Manager
Phòng
Division
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division

10. Tên thủ đô, tỉnh thành, thức giấc, quận, huyện, làng mạc với các đơn vị trực thuộc


Thủ đô Hà Nội
thủ đô Capital
Thành phố
Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh
City
Ví dụ: Ho Chi Minch City
Tỉnh:
Ví dụ: Tỉnh Hà Nam
Province
Ví dụ: Ha Nam Province
Quận, Huyện:
Ví dụ: Quận Ba Đình
District
Ví dụ: Ba Dinh District
Xã:
Ví dụ: Xã Quang Trung
Commune
Ví dụ: Quang Trung Commune
Phường:
Ví dụ: Phường Tràng Tiền
Ward
Ví dụ: Trang Tien Ward
Thôn/Ấp/Bản/Phum
Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng (các cung cấp từ thị thành trực trực thuộc Trung ương, thức giấc cho xã, phường)
People’s Committee
Ví dụ:
– Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh
– UBND tỉnh giấc Lạng Sơn
– Ủy Ban Nhân Dân huyện Đông Anh
– Ủy Ban Nhân Dân làng mạc Mễ Trì
– Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền
Ví dụ:
– People’s Committee of Ho Chi Minch City
– People’s Committee of Lang Son Province
– People’s Committee of Dong Anh District
– People’s Committee of Me Tri Commune
– People’s Committee of Trang Tien Ward
Vnạp năng lượng phòng
Office
Sở
Ví dụ: Ssinh hoạt Ngoại vụ Hà Nội
Department
Ví dụ: Ha Noi External Relations Department
Ban
Board
Phòng (trực nằm trong UBND)
Committee Division
Thị thôn, Thị trấn:
Ví dụ: Thị làng mạc Sầm Sơn
Town
Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh chỉ đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp


Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị thành Hà Nội
Ví dụ:
– Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị trấn Hồ Chí Minh
– Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minch City People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc Hà Nam
– Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng đô thị Huế
– Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị trấn Đông Anh
– Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # làng Đình Bảng
– Chairman/Chairwoman of Dinc Bang Commune People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng Tiền
– Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân
Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân
Member of the People’s Committee
Giám đốc Sở
Director of Department
Phó Giám đốc Sở
Deputy Director of Department
Chánh Vnạp năng lượng phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn uống phòng
Deputy Chief of Office
Chánh Thanh khô tra
Chief Inspector
Phó Chánh Tkhô cứng tra
Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chulặng viên cao cấp
Senior Official
Chulặng viên chính
Principal Official
Chulặng viên
Official
* Ghi chú:
– “Việt Nam”chuyển quý phái tính từ bỏ là “Vietnamese”
– “Người Việt Nam” dịch sang Tiếng Anh là “Vietnamese”
– Slàm việc hữu cách của danh từ bỏ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

Chia sẻ bài viết:


Like this:


Số lượt say đắm Đang mua...

Có liên quan


26 comments on “Tên những cỗ, ngành, ban ngành vào TiếngAnh”


duy anh
Tháng Bảy 23, 2013
*

trưởng chống tổ chức triển khai hành chinc tiếng anh la gì


Phản hồi
Hama
Tháng Một 18, 2014
*

Bảo hiểm buôn bản hội toàn quốc = Viet Nam social security ( ?! ) ,tất cả lộn ko vậy ?


Phản hồi

Bạn đang mong nói gì đúng không ạ ? Gõ đi, còn chần chờ gì nữa ! Hủy trả lời


Nhập comment của người sử dụng trên phía trên...

Mời chúng ta điền thông tin vào ô tiếp sau đây hoặc kích vào một trong những hình tượng để đăng nhập:


*

Tlỗi điện tử (bắt buộc) (Địa chỉ của chúng ta được giấu kín)
Tên (bắt buộc)
Trang web
*

quý khách hàng đang phản hồi bởi thông tin tài khoản giamcanherbalthin.com.com(Đăng xuất/Thay đổi)


*

quý khách sẽ bình luận bởi tài khoản Google(Đăng xuất/Txuất xắc đổi)


Bạn đang phản hồi bởi tài khoản Twitter(Đăng xuất/Ttốt đổi)


quý khách hàng đã comment bằng thông tin tài khoản Facebook(Đăng xuất/Ttuyệt đổi)


Hủy bỏ

Connecting to lớn %s


Thông báo mang lại tôi bằng tin nhắn lúc gồm comment mới.

Thông báo cho tôi bằng tin nhắn Lúc có bài đăng new.


Thông tin

This entry was posted on Tháng Mười Hai 1, 2012 by Admin in Dịch thuật-Thuật ngữ Tiếng Anh & tagged bộ, cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa VN, nhân viên vào tiếng anh là gì, giao tiep tieng anh, lý giải dịch quốc hiệu, Sociamenu Republic of Viet Nam, thương hiệu các cỗ ngành trong giờ anh, tên tiếng anh các bộ ngành, giờ anh giao tiep.

Liên kết ngắn

https://wp.me/p2FTfk-5m

Điều hướng


Previous post
Next post

Bài viết vẫn HOT


Bài bắt đầu


Các bạn tất cả tin nhắn mang lại Tiếng Anh đơn giản hỏi về có tác dụng thay như thế nào nhằm rất có thể update nội dung bài viết new liên tiếp, xin được share với mọi bạn những giải pháp nhỏng sau:

2. Nếu các bạn có tài khoản giamcanherbalthin.com với đăng nhập, chúng ta chỉ việc cliông chồng Follow.

3. Đăng cam kết nhận bài viết qua email bằng phương pháp điền tin nhắn bạn đang sử dụng cùng ấn Follow.

3. Share nội dung bài viết qua facebook cùng Google+.

Chúc các bạn luôn luôn gồm thiệt những niềm vui.

Xem thêm: " Mông Lung Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mông Lung


Khách sẽ online


Nhận nội dung bài viết qua Email

Nếu bạn thấy độc đáo, hãy điền tin nhắn vào ô dưới với dấn nút Follow cập nhật phần đa bài viết của blog Tiếng Anh dễ dàng và đơn giản.


Join 415 other followers


Địa chỉ tlỗi điện tử:

Follow


Hướng dẫn đọc bài


1. Quý Khách chú ý thanh lịch bên nên, thấy nút ít Older posts, hãy cliông xã vào đó để sang trọng trang bên (còn các bài lắm chúng ta à !)

2. Quý Khách chú ý lịch sự bên trái thấy Follow Blog via Email, hãy điền tin nhắn của doanh nghiệp nhằm không trở nên bỏ dở nội dung bài viết mới

3. quý khách muốn search thông tin ? Hãy thực hiện nút Tìm tìm bên dưới.

4. Click vào hình Logo khía cạnh cười cợt phía bên trên để ra Home.

5. Nếu có vướng mắc gì các bạn cứ đọng comment bên dưới các bài viết, mình vẫn cố gắng đáp án tất cả.

6. Và cuối cùng, mọi người sử dụng nội dung bài viết bên trên blog vui vẻ còn lại mối cung cấp (links gốc bài bác viết) nhé.

Chúc các bạn bao gồm giờ phút ít thật có lợi với Tiếng Anh dễ dàng và đơn giản.


Tìm kiếm cho:

Follow Blog via Email

Enter your tin nhắn address to follow this blog & receive sầu notifications of new posts by tin nhắn.


Join 415 other followers


Địa chỉ thư điện tử:

Follow


*
Luyện thi IELTS


Blog trên giamcanherbalthin.com.com.


Add your thoughts here... (optional)Post to
Hủy bỏ
Thỏng điện tử (Required)Tên (Required)Trang web
Đang tải Bình luận...

Xem thêm: Incidents Là Gì, Nghĩa Của Từ Incident, Nghĩa Của Từ Incident


Phản hồi
×
Sover to Thư điện tử AddressYour NameYour E-Mail Address
*
Hủy bỏ
Post was not sent - kiểm tra your gmail addresses!
Thư điện tử kiểm tra failed, please try again
Sorry, your blog cannot giới thiệu posts by tin nhắn.
Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing to lớn use this trang web, you agree khổng lồ their use. To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy
%d bloggers lượt thích this:

Bài viết liên quan