Câu trả lời đúng mực nhất: Vùng nước trong nước của non sông là toàn bộ phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Vùng nước trong nước của quốc gia bao hàm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm bên trên vùng đất liền.

Bạn đang xem: Vùng nước nội địa bao gồm


Câu hỏi: Vùng nước trong nước của non sông bao gồm:

A. Biển, hồ nước ao, sông ngòi, đầm nằm trên khoanh vùng biên giới

B. Biển, hồ ao, sông ngòi, váy đầm nằm tại khoanh vùng cửa biển

C. Biển, hồ nước ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài quanh vùng biên giới

D. Biển lớn nội địa, hồ nước ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng đất liền

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Biển lớn nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng khu đất liền

Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, váy nằm trên vùng khu đất liền.

Giải ham mê của giáo viên thpt Trịnh Hoài Đức lí vày chọn giải đáp D.


Lãnh thổ tổ quốc gồm các thành phần cấu thành là vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng khu đất của tổ quốc là phần lãnh thổ đa số và thường xuyên chiếm phần nhiều diện tích so với những phần giáo khu khác. Vùng đất phạm vi hoạt động gồm toàn cục phần đất châu lục và các đảo, quần hòn đảo thuộc hòa bình quốc gia (kể cả những đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Vùng đất non sông thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt vời của một quốc gia. Vùng nước là cục bộ các phần nước ở trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và những yếu tố tự nhiên và thoải mái của từng giang sơn có biển hay là không có biển cả mà các phần nước của mỗi đất nước không tương tự nhau. Dựa theo vị trí, đặc điểm riêng từng vùng, fan ta thường phân chia vùng nước thành những bộ phận:

+ Vùng nước nội địa bao gồm nước ở các biển nội địa, hồ, ao, sông, ngòi, đầm… (kể cả tự nhiên và thoải mái và nhân tạo) nằm tại vùng đất liền hay đại dương nội địa.

Xem thêm: 1 Triệu Stt Sống Khác

+ Vùng nước biên giới bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa những quốc gia.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:

Câu 1: Vùng nước nước nhà bao gồm:

A. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải

B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới

C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải

D. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải

Đáp án đúng: C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải

Câu 2: Lãnh thổ giang sơn được cấu thành có những vùng nào?

A. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp gần kề lãnh hải

B. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa

C. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế

D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất

Đáp án đúng: D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất

Câu 3: Vùng nội thủy là vùng nước:

A. Nằm đi ngoài đường cơ sở

B. Bên phía trong đường cơ sở

C. Phía trong vùng lãnh hải

D. Dùng làm tính chiều rộng lãnh hải

Đáp án đúng: B. Bên trong đường cơ sở

Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:

A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới

B. Biển, hồ nước ao, sông ngòi, váy đầm nằm tại quanh vùng cửa biển

C. Biển, hồ ao, sông ngòi, váy nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển cả nội địa, hồ nước ao, sông ngòi, váy nằm trên vùng khu đất liền

Đáp án đúng: D. Biển cả nội địa, hồ nước ao, sông ngòi, váy nằm trên vùng đất liền

Câu 5. Vùng nước biên giới của tổ quốc bao gồm:

A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khoanh vùng biên giới quốc gia

B. Biển khơi nội địa, hồ nước ao, sông ngòi nằm ở khoanh vùng rừng núi của quốc gia

C. đại dương nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trong trong nước của quốc gia

D. đại dương nội địa, hồ ao, sông ngòi ở ngoài quanh vùng biên giới quốc gia

Đáp án đúng: A. Biển nội địa, hồ nước ao, sông ngòi ở trên khu vực biên giới quốc gia

Câu 6. khu vực thuộc hòa bình hoàn toàn, hoàn hảo nhất và tương đối đầy đủ của quốc gia bao hàm những phần tử nào?

A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời bên trên vùng đất, vùng nước; sâu dưới lòng đất dưới chúng

B. Vùng đất; vùng trời bên trên vùng đất; dưới lòng đất dưới chúng

C. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất; sâu dưới lòng đất dưới chúng

D. Vùng đất; vùng trời; dưới lòng đất dưới chúng

Đáp án đúng: A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng

——————————

Trên đây THPT Trịnh Hoài Đức đã thuộc bạn tò mò về vùng nước nội dịa của giang sơn bao gồm? hi vọng qua bài viết này, các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật các kiến thức. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi cùng đọc bài viết . Chúc chúng ta học tập giỏi và đạt hiệu quả cao nhé!