STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, C0115TN THPT
2 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, A01, D01, C0015TN THPT
3 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, A01, D01, C0115TN THPT
4 giờ đồng hồ Việt với văn hoá vn 7220101D01, C00, D14, D1515TN THPT
5 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, D01, C0115TN THPT
6 chuyên môn xét nghiệm y học tập 7720601A00, B00, B03, D0719TN THPT
7 technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, C0115TN THPT
8 kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, C0415TN THPT
9 Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, C0415TN THPT
10 bảo đảm an toàn thực thiết bị 7620112A00, B00, B03, A0115TN THPT
11 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D0715TN THPT
12 technology sinh học 7420201A00, B00, B03, A0115TN THPT
13 cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, C0415TN THPT
14 Đông phương học tập 7310608A01, D01, C00, D1415TN THPT
15 công tác xã hội 7760101A01, D01, C00, C0115TN THPT
16 Điều dưỡng 7720301B00, B03, D08, A0219TN THPT
17 hiện tượng 7380107A00, A01, D01, C0015TN THPT
18 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D14, D1515TN THPT
19 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C04, XDHB15TN THPT
20 dược học 7720201A00, B00, D07, C0821TN THPT
21 nguyên lý 7380101A00, A01, D01, C0015LUẬT ghê TẾTN THPT
22 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, A01, C0115TN THPT
23 kiến tạo đồ họa 7210403A00, A01, D01, C0415TN THPT
24 công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải 7580205A00, A01, D01, C0115TN THPT
25 Thú y 7460101A00, B00, B03, A0115TN THPT


*