STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D90, D0717TN THPT
2 cai quản hoạt động cất cánh 7840102A01, D01, D96, D7823.3TN THPT
3 Kỹ thuật sản phẩm không 7520120A00, A01, D90, D0721.3TN THPT
4 quản lí trị sale 7340101A01, D01, D96, D7819TN THPT
5 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302DGNL750
6 cai quản trị marketing 7340101DGNL800
7 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D90, XDHB21Học bạ
8 quản lí trị sale 7340101A00, A01, D01, D96, XDHB25Học bạ
9 technology thông tin 7480201A01, D01, D90, D07, XDHB24Học bạ
10 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D96, D78, XDHB27Học bạ
11 technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa 7510303A00, A01, D90, D07, XDHB21Học bạ
12 công nghệ thông tin 7480201DGNL800
13 ngữ điệu Anh 7220201DGNL800
14 technology kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa 7510303DGNL750
15 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D96, D7823TN THPT
16 technology kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa 7510303A00, A01, D90, D0717TN THPT
17 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D90, D0721.4TN THPT
18 kinh tế tài chính vận cài đặt 7840104DGNL800
19 tài chính vận mua 7840104XDHB27Học bạ
20 cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103XDHB25Học bạ
21 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103DGNL800
22 technology kỹ thuật công trình xây dựng 7510102XDHB21Học bạ
23 technology kỹ thuật công trình xây dựng 7510102DGNL750
24 cai quản trị nhân lực 7340404XDHB25Học bạ
25 quản lí trị nhân lực 7340404DGNL800
26 quản trị lực lượng lao động 7340404A01, D01, D96, D7819.3TN THPT
27 công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102A00, A01, D90, D0717TN THPT
28 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103A01, D01, D96, D7819TN THPT
29 kinh tế tài chính vận mua 7840104A01, D01, D96, D7819TN THPT


*