Quý Khách vẫn làm cho các bước thủ kho? quý khách hàng đang hy vọng trau xanh dồi giờ đồng hồ anh chăm ngành nhằm phục vụ quá trình giỏi hơn? Vậy chúng ta nên tham khảo từ bỏ điển tiếng anh chăm ngành kế toán dành cho chủ kho cùng với 35 thuật ngữ tiêu biểu vượt trội được Aroma chia sẻ trong bài viết này ngay bây giờ!

*

Từ điển giờ anh chuyên ngành kế tân oán giành cho thủ kho

Thủ kho là 1 trong địa chỉ vô cùng đặc biệt quan trọng trong một công ty. Người làm cho thủ kho bắt buộc tiếp xúc cùng với rất nhiều công ty lớn cung ứng sản phẩm & hàng hóa, nhất là số đông doanh nghiệp mập vì vậy phải ghi nhận thực hiện giờ đồng hồ anh thuần thục nhằm có thể dữ thế chủ động với linh hoạt vào quá trình của chính mình.

Xem thêm: Trong Khi Đó Tiếng Anh Là Gì ? Trong Khi Đó In English With Contextual Examples

Dưới đấy là 35 thuật ngữ trong tự điển giờ anh chăm ngành kế toán cơ phiên bản với phổ cập dành cho chủ kho nhưng mà bạn không nên vứt qua:

Stoông xã /stɑːk/ / Inventory /ˈɪnvəntɔːri/ (n): kho hàngWarehouse /ˈwerhaʊs/ (n): bên kho, nơi cất hàng hóaGoods receipt /ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (n): Phiếu nhập hàngGoods Issue /ɡʊdz/ /ˈɪʃuː/ (n): Phiếu xuất hàngPost goods receipt /poʊst//ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (v): lấy về lên hệ thốngCost /kɔːst/ (n): chi phíMaintenance cost /ˈmeɪntənəns/ /kɔːst/ (n): ngân sách bảo dưỡngWarranty cost /ˈwɔːrənti/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo hànhDET (detention) /dɪˈtenʃn/ (n): phí lưu giữ khoDEM (demurrage) /dɪˈmɝː.ɪdʒ/ (n): tầm giá lưu lại bãiWaybill /’weɪb ɪl/ (n): vận đơnC/O (Certificate of origin) /sərˈtɪfɪkət/ /əv/ /ˈɔːrɪdʒɪn/ (n): giấy ghi nhận nguồn gốc mặt hàng hóaC/I (Certificate of Inspection) (n) /sərˈtɪfɪkət//əv/ /ɪnˈspekʃn/: Giấy ghi nhận kiểm tra unique hànghóaMaterial /məˈtɪriəl/ (n): ngulặng thiết bị liệuGoods /ɡʊdz/ (n): mặt hàng hóaCargo /ˈkɑːrɡoʊ/ (n): sản phẩm & hàng hóa ( trên tàu)Order /ˈɔːrdər/ (n): 1-1 hàngContract /ˈkɑːntrækt/ (n): vừa lòng đồngEquipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): thiết bịWarehouse card /ˈwerhaʊs/ /kɑːrd/ (n): thẻ khoConsolidation/ groupage /kənˌsɑːlɪˈdeɪʃn/ /ˈɡruːpɪdʒ/ (n): việc gom hàngStevedoring /ˈstiːvədɔːr ɪŋ/ (n): bài toán bốc tháo hangStock take /stɑːk/ /teɪk/ (v): kiểm kêAdjust /əˈdʒʌst/ (v): điều chỉnhStorage location /ˈstɔːrɪdʒ/ /loʊˈkeɪʃn/ (n): vị trí giữ khoBonded warehouse /ˌbɑːndɪd ˈwerhaʊs/ (n): kho nước ngoài quanCustoms declaration /ˈkʌstəmz/ /ˌdekləˈreɪʃn/ (n): khai báo hải quanD/O (Delivery Order) /dɪˈlɪvəri/ /ˈɔːrdər/ (n): lệnh giao hàngExpired date /ɪkˈspaɪərd/ /deɪt/ (n): ngày không còn hạnStockkeeper /ˈst ɑːkiːpər/ (n): thủ khoGeneral account of input đầu vào – output – inventory /ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊnt//əv/ /ˈɪnpʊt/ /ˈaʊtpʊt/ ˈɪnvəntɔːri/: Tổng vừa lòng nhập – xuất – tồnInventory report ˈɪnvəntɔːri/ /rɪˈpɔːrt/ (n): report tồn khoTransaction /trænˈzækʃn/ (n): giao dịchSignature /ˈsɪɡnətʃər/ (n): chữ kýSoftware /ˈsɔːftwer/ (n): phần mềmPaông xã /pæk/ (v): đóng gói (sản phẩm hóa)Packing List /ˈpækɪŋ/ /lɪst/ (n): Phiếu gói gọn mặt hàng hóa

Công Việc thủ kho không hề dễ dàng và đơn giản như đa số người suy nghĩ cơ mà bao gồm phương châm vô cùng đặc biệt với gắn liền cùng với hoạt động cung cấp sale của bạn. Vì nạm, Việc trau dồi chuyên môn với tích điểm vốn trường đoản cú qua tu dien tieng anh chuyen nganh ke toan giành riêng cho thủ kho là vấn đề bắt buộc làm.


Leave sầu a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *