Text trong bản vẽ kỹ thuật xây dựng tốt nhất nên dùng text đơn, tức là một đối tượng chữ trên một dòng. Hạn chế dùng Mtext, Tức là một đoạn text trong autocad dài gồm nhiều dòng.

Bạn đang xem: Xuống dòng trong cad

*
*

Mỗi đối tượng text trong autocad đều có thuộc tính cơ bản là textstyle: tức là kiểu text. Mặc định một bản vẽ autocad có 1 textstyle chuẩn là Standard. Do đó muốn chỉnh các thông số cho đối tượng text của mình như là font, độ dày rộng chữ cần phải chỉnh trong texttyle.

Lệnh tạo kiểu text.

TEXTSTYLE: tạo 1 kiểu text

Dtext: tạo 1 đối tượng text đơn.

Sau khi tạo 1 text đơn thì kiểu của text đơn đó sẽ có thuộc tính textstyle là textstyle hiện hành.

Ví dụ: textstyle hiện hành là Cstyle trong đó quy định font là Vn.ArialH , độ rộng chữ là 0.9 , Béo, Nghiêng…–> khi tạo 1 text đơn bằng lệnh Dtext thì đối tượng text này sẽ có các thuộc tính trên.

Một thông số quan trọng của text là texthight: tức là chiều cao text (đồng nghĩa với độ to-nhỏ của text.).Trong textstyle nên để mặc định texthight là 0. Sau đó chỉnh cao text cho riêng từng đối tượng text

Quản lý text trong autocad theo tỉ lệ in ấn.

* Cỡ chữ in ra đối với A4: chữ nên có kích cỡ như sau:

– 1.5 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu

– 2.0mm: đối với các text đề mục

– 2.5mm: đối với các text tiêu đề

– 4.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.

Xem thêm: Chức Năng Của Faro Là Gì ? Làm Thế Nào Để Gỡ Cài Đặt Faro Ls?

* Cỡ chữ in ra đối với A3: chữ nên có kích cỡ như sau:

– 2.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu

– 2.5mm: đối với các text đề mục

– 5.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.

* Cỡ chữ in ra đối với A2: chữ nên có kích cỡ như sau:

– 2.5 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu

– 3.0mm: đối với các text đề mục

– 3.5mm: đối với các text tiêu đề

– 6.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.

* Cỡ chữ in ra đối với A1: chữ nên có kích cỡ như sau:

– 3.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu

– 3.5mm: đối với các text đề mục

– 4.0mm: đối với các text tiêu đề

– 8.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.

*Cỡ chữ in ra đối với A0: chữ nên có kích cỡ như sau:

– 4.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu

– 5.0mm: đối với các text đề mục

– 6.0mm: đối với các text tiêu đề

– 10.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.

* Như vậy, căn cứ theo tỷ lệ bản vẽ mà đặt texthight autocad cho phù hợp để khi in ra được cỡ chữ như mong muốn.

Cách tính cỡ chữ theo tỉ lệ bản vẽ.

– Tỷ lệ bản vẽ khi in ra là 1/x

– Cao chữ trong bản vẽ là y

– Cao chữ khi in ra là z.

—> z = y/x Nếu muốn chữ sau khi in ra là 3.0mm đối với bản vẽ tỷ lệ 1/100 thì trong bản vẽ chữ đó phải có cao chữ là : y=z*x = 3.0 * 100 = 300 đơn vị.